• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NRC: Kamer positief over voorstel tot invoering van identificatieplicht

  NRC Handelsblad 19/03/1991

  DOOR EEN ONZER REDACTEUREN

  DEN HAAG, 19 maart – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer staat positief tegenover het voorstel om een beperkte identificatieplicht in te voeren voor Nederlanders.

  Gisteren heeft de commissie-Zeevalking minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie) geadviseerd om de plicht die vreemdelingen al hebben om zich te identificeren tegenover marechaussee en politie ook van toepassing te verklaren op Nederlanders.

  Het gaat hier steeds om een beperkte identificatieplicht in gevallen waarin de opsporingsambtenaren nu al bevoegd zijn om iemand naar zijn naam te vragen. Woordvoerders van de regeringspartijen CDA en PvdA menen dat de voorgestelde aanpassing voortvloeit uit de afspraken die gemaakt zijn binnen het regeerakkoord.

  Tussen PvdA en CDA bestaan nog wel verschillen van opvatting over de precieze uitwerking van de identificatieplicht. De commissie-Zeevalking acht een zogeheten ‘toonplicht’ voldoende: daarbij is men niet verplicht het identiteitsbewijs voortdurend bij zich te dragen. Men moet het bewijs in een aantal nader omschreven situaties wel op redelijke termijn kunnen tonen aan de opsporingsambtenaar. Dit is ook wat de PvdA wil. Volgens woordvoerder Kalsbeek-Jasperse creeert een plicht om het bewijs ook voortdurend bij zich te dragen alleen maar onnodig een nieuw strafbaar feit.

  CDA-woordvoerder Krajenbrink vindt dat nog bekeken moet worden of de voorstellen van de commissie-Zeevalking ver genoeg gaan. ‘Je kunt je afvragen wat de effectiviteit van de maatregel is als mensen niet verplicht zijn het identiteitsbewijs bij zich te dragen. Het lijkt me niet handig als politiemensen in voorkomende gevallen steeds met de verdachte mee naar huis moeten om dat bewijs boven water te krijgen. Het is dus efficienter als je iemands identiteit te plekke kunt controleren.’

  De fractie van D66 noemt het een voordeel dat met de voorgestelde maatregelen de ongelijkheid tussen vreemdelingen en Nederlanders wordt opgeheven. Ook VVD-woordvoerder Wiebenga zei ‘in grote lijnen positief te staan’ tegenover de voorstellen. Minister Hirsch Ballin verklaarde gisteren bij het in ontvangst nemen van het rapport van de Commissie dat op dit moment de laatste hand wordt gelegd aan een wetsvoorstel over de identificatieplicht.