• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NRC: Minister scherpt regels voor identificatie aan

  NRC Handelsblad 04/04/1991

  DOOR EEN ONZER REDACTEUREN

  DEN HAAG, 4 april – Het wetsontwerp over de identificatieplicht van minister Hirsch Ballin (justitie) betekent een aanscherping van enkele bestaande identificatiebepalingen.

  Het gaat bijvoorbeeld om identificatieplichten bij financiele transacties, bij controle op illegaal verblijf of illegale arbeid.

  Deze aanscherping van de identifictieverplichtingen is volgens Hirsch Ballin noodzakelijk door toename van fraude en criminaliteit, door internationale verplichtingen en doordat Nederland een multi-etnische samenleving is geworden.

  De bestrijding van fiscale fraude wordt op dit moment voor een belangrijk deel via ‘zelfregulering’ overgelaten aan banken en andere financiele instellingen. Hierbij geldt een ruime omschrijving van de wijze waarop identificatie kan plaatsvinden. In het kader van internationale ciminaliteitsbestrijding en vooral in het licht van een EG-richtlijn tegen het witwassen van crimineel verkregen geld vindt de minister dat de regeleing van de indentiteitsvaststelling niet langer kan worden overgelaten aan de betrokken sector. Het wetsontwerp bepaalt daarom dat de vaststelling van de identiteit bij het aangaan of verlengen van een financiele dienst alleen nog maar kan gebeuren aan de hand van een officieel identiteitsbewijs.

  Fraude met sociale verzekeringen werd in 1989 aangepakt door invoering van eht sofi-nummer. Daarbij is de werknemer verplicht om aan de werkgever zijn sofi-nummer en enkele persoonsgegevens op te geven.

  Maar niet is aangegeven hoe de werknemer aan die plicht moet voldoen. ‘Dit vergroot onnodig het risico dat bewust of onbewust verkeerde identiteitsgegevens worden verstrekt’, schrijft de minister in de memorie van toelichting op het concept-wetsvoorstel. Daarom wordt nu de werkgever verplicht tot verificatie van de identiteitsgegevens van de werknemer aan de hand van een officieel identiteitsbewijs.

  Overigens kondigt de minister aan op korte termijn te komen met een notitie over de problemen rond het verstrekken van sofi-nummers aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.

  Overigens kondigt de minister aan op korte termijn te komen met een notitie over de problemen rond het verstrekken van sofi-nummers aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.