• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NRC: verplicht dragen van een identiteitsbewijs

  NRC Handelsblad 27/05/1991

  DOOR EEN ONZER REDACTEUREN

  ROTTERDAM, 27 MEI. Alle burgers van zestien jaar en ouder moeten te allen tijde een identiteitsbewijs bij zich dragen. Dit stelt de voorlopige raad voor de persoonsinformatievoorziening in aan advies aan de minister van justitie.

  Het advies is uitgebracht naar aanleiding van het voornemen van het kabinet een beperkte identificatieplicht in te voeren. In de kabinetsplannen blijft de identificatieplicht beperkt tot controles op het gebied van belastingen en sociale zekerheid, en op verblijf en tewerkstelling van buitenlanders. De voorlopige raad voor de persoonsinformatievoorziening wil een aanzienlijk ruimere identificatieplicht invoeren.

  Als iedereen altijd een identiteitsbewijs bij zich moet hebben, kan de identificatieplicht ook worden ingezet bij de bestrijding van voetbalvandalisme en zwartrijden, meent de raad. De raad vindt dat de ‘toonplicht’ waarvan in het kabinetsplan sprake is onduidelijk is voor de burger. Die toonplicht houdt in dat men geen identiteitsbewijs bij zich hoeft te dragen. Wanneer men dan toch in een situatie belandt waarin identificatie verplicht is krijgt men de gelegenheid op een later tijdstip een identiteitsbewijs te tonen. Aangezien iedereen in situaties kan belanden waarin de identificatieplicht geldt, zal in de praktijk het verschil tussen toonplicht en draagplicht gering zijn. Dan is een draagplicht duidelijker, aldus de raad. Afgezien hiervan is de raad “gematigd positief” over het concept-wetsvoorstel.