• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NRC: VVD presenteert plan voor beperkte identificatieplicht

  NRC Handelsblad 14/03/1991

  DOOR EEN ONZER REDACTEUREN

  DEN HAAG, 14 maart – Er moet op korte termijn een beperkte identificatieplicht komen. Dat stelt de VVD-fractie in de Tweede Kamer in een gisteren gepresenteerd tien-puntenplan. De fractie dringt er bij het kabinet op aan dit snel in een Wet op de identificatieplicht vast te leggen.

  Het kabinet is momenteel bezig met het formuleren van een standpunt over identificatieplicht. Het kabinetsstandpunt wordt dezer dagen verwacht. De VVD wil met haar plan alvast een aanzet geven tot discussie.

  Het wegvallen van de personencontrole aan de Europese binnengrenzen noopt volgens de fractie tot intensiveren van het binnenlandse toezicht. Omdat andere landen zoals Frankrijk, Duitsland, Belgie en Luxemburg al een verplichte identiteitskaart hebben, bestaat volgens de VVD de kans dat Nederland een uitwijkhaven voor vreemdelingen en criminelen wordt.

  Met het begrip ‘beperkte identificatieplicht’ doelt de fractie op die gevallen waarbij de politie nu al bevoegd is iemand naar zijn naam te vragen. Dit gebeurt bij opsporing van strafbare feiten, bij deelneming aan het verkeer en bij het vreemdelingentoezicht. Een algemene identificatieplicht zou de VVD willen overwegen als de regering de maatschappelijke noodzaak daartoe onderbouwt.

  In december liet CDA-woordvoerder Gualtherie van Weezel in de Kamer weten dat het CDA desnoods het regeerakkoord wil aanpassen om een algemene identificatieplicht in te voeren. Hij koerste daarmee aan op een botsing met de fractie van coalitiepartner de PvdA, die tegen invoering van zo’n algemene identificatieplicht is.

  Het CDA en de PvdA hebben namelijk in het regeerakkoord vastgelegd dat er geen algemene identificatieplicht wordt ingevoerd. Slechts in een beperkt aantal situaties komt er zo’n verplichting, zo legden beide partijen twee jaar geleden in het regeerakkoord vast.

  Minister Hirsch Ballin (justitie) zegde de Kamer in december toe dit voorjaar met een wetsontwerp over de identificatieplicht te komen. Tijdens het debat over de helingbestrijding dinsdag, zei CDA-woordvoerder Van der Burg nog dat de CDA-fractie ‘reikhalzend uitziet’ naar dit wetsvoorstel.