• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NRC: Zware voorwaarden aan goedkeuring ‘Schengen’

  NRC Handelsblad 06/02/1992

  DOOR EEN ONZER REDACTEUREN

  DEN HAAG, 6 FEBR. De regeringspartijen CDA en PvdA hebben zware voorwaarden verbonden aan een eventuele goedkeuring van het aanvullend Akkoord van Schengen, dat afschaffing regelt van de grenscontroles tussen de deelnemende landen. Worden de voorwaarden niet vervuld, dan komt volgens PvdA-Kamerlid Van Traa ratificatie van de overeenkomst ‘in de gevarenzone’. 

  Dit bleek gisteravond uit een reeks moties die werden indiend tijdens de voorzetting van het debat op hoofdlijnen over het Akkoord van Schengen. CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer en zijn collega Van Traa drongen er per motie bij de regering op aan het Europese Hof in Luxemburg volledige bevoegdheid te geven om over geschillen over de overeenkomst te oordelen. Het voorstel dat staatssecretaris Dankert (EG-zaken) in december vorig jaar aan de Schengen-partners heeft gedaan, gaat niet verder dan een beperkte bevoegdheid van het Hof, waarbij met name asielkwesties zijn uitgesloten.

  In een andere motie vroegen de regeringspartijen om versterking van de democratische controle op de besluitvorming in Schengen-verband. CDA en PvdA willen dat de regering steeds tevoren met de Kamer overlegt over het voorgenomen beleid. Volgens de regeringspartijen betreft het hier onderwerpen van internationaal overleg, die grote gevolgen hebben voor de nationale rechtsorde.

  Staatssecretaris Dankert zei dat de onderhandelingen met een aantal van de Schengen-landen (oorspronkelijk de Benelux, Duitsland, Frankrijk, inmiddels aangevuld met Italie, Spanje en Portugal) ‘betrekkelijk lastig’ zullen zijn.

  Volgens VVD-afgevaardigde Wiebenga wordt de regering opgezadeld met een ‘mission impossible’. ‘Hiermee wordt de zaak onder behoorlijke spanning gezet’, aldus Wiebenga. Hij wees erop dat Frankrijk nu al grote moeite heeft met het minder vergaande voorstel van Dankert.

  Onverwacht diende de CDA-fractie ook een motie in waarin onder meer gesteld wordt dat de de Koninklijke Marechaussee ook na de in werkingtreding van het Akkoord van Schengen ‘enige vorm van personencontrole aan de binnengrenzen’ moet kunnen uitoefenen. Daarvoor is het volgens het CDA nodig dit legeronderdeel op organieke sterkte te houden. Tot nu toe gaat de regering ervanuit dat door opheffing van de grenscontroles ongeveer tweehonderd marechaussees die nu nog aan de grens met Duitsland zijn gelegerd, overbodig zullen worden. Volgens ambtenaren van Justitie en Buitenlandse Zaken gaat de motie lijnrecht in tegen de bepalingen van het Schengenakkoord dat nu juist gericht is op de opheffing van de grenscontroles.

  Tijdens het debat bleek ook dat de CDA-fractie de druk op de regering om met een voor die partij aanvaardbare identificatieplicht te komen handhaaft. CDA-woordvoerder Gualtherie-Van Weezel zei dat hij volledig werd en wordt gesteund door zijn fractie, toen hij vorige week pleitte voor een identificatieplicht die verder reikt dan het concept wetsvoortstel van minister Hirsch Ballin (justitie). Als het nieuwe wetsvoorstel niet aan de verwachtingen van het CDA voldoet, zal deze fractie zeker zijn goedkeuring onthouden aan de ratificatie van het Schengenverdrag.