• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Parool: Steun voor verplichte identificatie

  Het Parool 26/09/2001
  (Van onze politieke redactie)

  DEN HAAG

  Omslag na aanslagen in Amerika

  De invoering van een algemene identificatieplicht wordt steeds waarschijnlijker. Nadat vorige week premier Wim Kok had verklaard dat het kabinet ‘met urgentie’ onderzoekt of dit nodig is, zei minister Roger van Boxtel (Integratiebeleid) gisteren voorstander te zijn van deze maatregel. In de Tweede Kamer bestaan geen principiële bezwaren.

  Volgens een opiniepeiling voor de Volkskrant is tweederde van de Nederlanders voorstander van het invoeren van een algehele identificatieplicht.

  Het ministerie van Justitie onderzoekt al langer of een identificatieplicht wenselijk is. Als gevolg van de terreur in Amerika wordt er nu haast achter gezet. De kans is reëel dat de veiligheids-stuurgroep uit het kabinet, met de meest betrokken ministers, zich er binnenkort over buigt.

  Minister Van Boxtel pleitte er gisteravond in het televisieprogramma B&W voor op korte termijn een discussie te beginnen over de identificatieplicht. De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer zijn al langer voorstander, maar hadden tot voor kort geen uitzicht op een Kamermeerderheid. De terreuraanslagen in Washington en New York hebben daar verandering in gebracht.

  De linkse politieke partijen in de Kamer, die eerder beducht waren voor het schenden van de privacy van burgers, maken aanstalten tot een ommezwaai. GroenLinks-leider Paul Rosenmöller zei vorige week bij de algemene beschouwingen dat zijn fractie bereid is ‘over de eigen schaduw heen te stappen’ om te praten over het nut van een identificatieplicht. Dezelfde geluiden zijn te vernemen vanuit de PvdA.

  D66 toont zich nog enigszins terughoudend. Maar als het kabinet met goede argumenten komt waaruit blijkt dat de veiligheid toeneemt door een identificatieplicht, is de partij bereid tot een heroverweging, aldus D66-Kamerlid Olga Scheltema.

  In een enquête van het Nipo, in opdracht van de Volkskrant, zegt 66 procent van de ondervraagden voorstander te zijn van de invoering van een identificatieplicht.

  Uit het onderzoek blijkt verder dat een ruime meerderheid van de bevolking wil dat er binnen Europa weer grenscontroles worden ingevoerd. Ruim zestig procent van de ondervraagden vindt dat moslims die de aanslagen in de VS goedkeuren, het land moeten worden uitgezet. Nog een iets groter percentage is bang dat de integratie van moslims moeilijker zal verlopen door de aanslagen. Vooral de hoger opgeleiden zijn die mening toegedaan.

  Drieënveertig procent van de Nederlanders is bang dat er een derde wereldoorlog zal uitbreken. Een klein percentage, zes, vindt dat Nederland in staat van oorlog is. De helft van de bevolking is bereid een deel van haar vrijheid in te leveren in ruil voor meer veiligheid.