• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • persbericht Identificatieplichtkrant

  Ruim 40.000 identiteitscontroles in 2005 en 2006 in Nederland
  Niets te verbergen….
  In de periode 2005 en 2006 heeft Buro Jansen & Janssen onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUID). Tijdens het onderzoek zijn er verhalen van mensen verzameld, vragen in diverse gemeenteraden gesteld en is er met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur informatie van politie en justitie boven tafel gehaald.
  De wet mocht geen vrijbrief worden voor willekeurige identiteitscontroles stelde de regering in 2004. Uit ons onderzoek blijkt echter dat ruim 40.000 mensen (42.533) in 2005 en 2006 een boete hebben gekregen zonder dat er van een andere overtreding sprake was1. Het totale aantal boetes in deze periode bedroeg 104.637 boetes
  De dubbele boetes, waarbij naast een overtreding ook geen identiteitsbewijs kon worden getoond, hebben vooral betrekking op kleine overtredingen, zoals wildplassen, het niet dragen van een helm op een brommer en ook het zonder redelijk doel in portiek/poort op/tegen raamkozijn zitten of liggen. Deze kleine vergrijpen die niet door de vingers zijn gezien vormen zo’n 37% van het totaal aantal id boetes (39.487).
  40% van de boetes gaat om identiteitscontroles, waarbij geen andere overtreding is beboet, 37% om kleine overtreding
  Daarnaast hebben wij veel verhalen van drugsgebruikers en dak en thuislozen gedocumenteerd die keer op keer voor kleine vergrijpen tegen een dubbele bekeuringen oplopen. Zij worden bekeurd voor het door rood licht wandelen, het slapen op de openbare weg, het slapen in de metro, het zonder redelijk doel ergens ophouden en bedelen. Elke keer volgde naast de bekeuring voor de geringe overtreding een boet van 50 euro voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.
  Buro Jansen & Janssen heeft een infozine geschreven over de resultaten van haar onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de WUID. Het tijdschrift verschijnt gratis in een oplage van 100.000. In dit infozine komen de geschiedenis van de identificatieplicht, de toekomst, persoonlijke verhalen, de wet en de resultaten van onze zoektocht naar duidelijkheid over de uitvoering van de wet aan bod. Exemplaren zijn aan te vragen bij Buro Jansen & Janssen. Een digitale versie is te downloaden op:
  Voor meer informatie
  Buro Jansen & Janssen
  020 6123202
  info@burojansen.nl
  www.burojansen.nl
  www.identificatieplicht.nl
  infozine identificatieplicht