• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • SP: Jan de Wit: Identificatieplicht

  (SP)

  Mooie zinnen wijdt het regeerakkoord aan Justitie, zoals de mededeling dat investeringen in preventie een prioriteit zijn. Tevredenheid dus bij Justitiewoordvoerder Jan de Wit? ‘Nee. Justitie krijgt er 350 miljoen bij, en dat is zeker een pluspunt. Maar daarmee houdt het echt op – en het geld moet over nogal wat belangrijke zaken verdeeld worden. Verder stellen de mooie woorden bitter weinig voor. Het generaal pardon voor asielzoekers dat het kabinet aankondigt bijvoorbeeld, stelt nauwelijks iets voor en gaat veel minder ver dan de Kamer heeft aangenomen in de motie Varela. Versterking van de rechts- bijstand aan minder draagkrachtigen wordt ook genoemd. Maar die rechtsbijstand is minister Donner nu juist aan het afbreken, en voor herstel wordt geen cent uitgetrokken. Dan weet je bij voorbaat dat er niets van terechtkomt.’ Helemaal de verkeerde weg is volgens De Wit de aangekondigde invoering van een algemene identificatieplicht. ‘Die leidt helemaal niet tot meer veiligheid, maar illustreert het kabinetsuitgangspunt dat in de hele justitieparagraaf terugkomt: de gedachte dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in sterke mate moet wijken voor de bestrijding van terrorisme en criminaliteit. Ik ben het daar niet mee eens.’

  Tot slot Jan Marijnissen. Aan het einde van zijn bijdrage aan het Kamerdebat over het regeerakkoord vatte hij de stemming van de voltallige fractie treffend samen met de aankondiging dat de SP het niet bij afkeurende woorden laat, maar aan de slag gaat.

  ‘De SP zal binnen maar vooral ook buiten het parlement alles in het werk stellen om mensen ervan te doordringen dat dit kabinet hun belangen verkwanselt en dat er een alternatief is om voor te strijden. Investeren in plaats van kaalslag; solidair in plaats van asociaal; zorg om de natuur in plaats van alles volbouwen en nog meer asfalt; geen ‘nationaal’ navelstaren maar met een blik op de wereld. Er is nog een wereld aan menselijkheid en medemenselijkheid te winnen. Waar en met wie we maar kunnen, zullen we het verzet organiseren. Ik kan u verzekeren dat de coalitiepartijen nog vaak het schaamrood op de kaken zullen krijgen als wij hen confronteren met de maatschappelijke gevolgen van hun beleid… en met het verzet dat het teweeg zal brengen. De mensen in dit land verdienen beter!’