• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Donner

  Stenografisch verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Dinsdag 20 januari 2004

  19.00 uur

  (…..)

  De heer De Wit (SP): Op 19 december heb ik Kamervragen gesteld. (………) Voorzitter. Europol is heel vaak ter sprake geweest. Recent is er een boek over Europol verschenen met de titel: de keizer in lompen. Dat boek gaat over de samenwerking binnen Europa. Heeft de minister al kennis genomen van de inhoud van dit boek? Daarin wordt geen florissant beeld geschetst van de samenwerking en evenmin van Europol. (…….)

  Minister Donner: Voorzitter. Ik moet nog op twee opmerkingen van de heer De Wit over de samenwerking in Europol reageren. Hij sprak over de keizer in lompen. Ik heb vanochtend met minister Dekker een overeenkomst ondertekend die de nieuwbouw van het Europolgebouw betreft, zodat er sprake is van aankleding. De inhoud van het boek waarover de heer De Wit sprak, ken ik niet, maar de inzet van het Nederlandse voorzitterschap zal zijn om met name de samenwerking beter gestalte te geven. Wij willen ons op praktische aspecten richten en nagaan waar zich bij de samenwerking de beperkingen en obstakels voordoen. (….)

  (……)

  Voor het volledige verslag zie:

  http://www.tweede-kamer.nl/images/22_29898.doc