• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bompakketjes voor EU-promineneten

  Jacht op gewelddadige anarchisten

  Door Wil van der Schans

  gepubliceerd in Ravage #1 van 16 januari 2004

  Antiterrorismedeskundigen uit verschillende landen, waaronder Nederland, besloten in Rome tot de vorming van een speciale Task Force voor het onderzoek naar ‘opstandige anarchistische acties’. Dit naar aanleiding van de bombrieven die naar verschillende Europese instellingen zijn gestuurd.

  De afgelopen weken werden op tal van Europese instellingen explosieve enveloppen in de brievenbus aangetroffen. In totaal zijn tot dusver zeven bompakketjes of brandbrieven opgedoken. Ze zouden allemaal op 22 december in Bologna zijn gepost, maar werden pas na het kerstreces geopend. Het gaat om bruine enveloppen van het formaat waarmee ook wel boeken en videobanden worden verzonden.Fractieleider Hans-Gerr Pttering van de Europese Volkspartij kreeg een pakketje op zijn kantoor in Brussel. De bom ging af toen een medewerker het opende. Hierbij raakte niemand gewond. De Britse Europarlementarir Titley ontving een bombrief op zijn kantoor in Manchester en zijn Spaanse collega Salafranca op zijn Brusselse kantoor. Ook de Europese Centrale Bank in Frankfurt en de Europese politie- en justitie-organisaties Europol en Eurojust in Den Haag ontvingen een bombrief. De voorzitter van de Europese commissie Romano Prodi ontving een bompakket op zijn vakantieadres in Bologna. Kort voor kerst ontploften twee bommetjes in vuilcontainers nabij Prodi’s huis in Bologna.

  Task Force

  Op 5 januari kwamen in Rome vertegenwoordigers van politie en justitie uit Belgi, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Itali, Nederland, Spanje en Itali bijeen voor een overleg over de bombrieven. Ook vertegenwoordigers van Europol en Eurojust schoven aan. Onderzoeksleider is de Italiaanse magistraat Enrico di Nicola. Op deze bijeenkomst is afgesproken dat er nauw samen gewerkt gaat worden in het kader van de verschillende opsporingsonderzoeken. De cordinatie vindt plaats vanuit Bologna. Er wordt een zogenaamde Task Force werkgroep opgericht die regelmatig samenkomt om onderzoeksgegevens uit te wisselen. Voor Nederland was officier van justitie E. Harderwijk van het parket Den Haag aanwezig in Rome. Volgens de woordvoerder van het Haagse parket, Evert Boersma, is er afgesproken dat Itali de onderzoeken zal cordineren. Er wordt volgens hem geen ‘Joint Investigation Team’ opgericht. Dat betekent dat alle landen parallel aan elkaar hun eigen onderzoeken doen en binnen de Task Force afspraken maken en gegevens uitwisselen op basis van rechtshulpverzoeken.NRC Handelsblad meldde op 6 januari dat de speciale eenheid gedurende twee maanden gegevens over anarchisten gaat verzamelen. De data moeten helpen bij toekomstige antiterroristische operaties. ‘De vertegenwoordigers van Itali, Griekenland en Spanje ‑ drie landen waarin op geweld georinteerde anarchisten diepe wortels hebben ‑ hebben het verschijnsel uiteengezet aan de andere deelnemers’, aldus een communiqu dat na afloop van de bijeenkomst in Rome door het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd uitgegeven.

   

  Netwerk

  Dat er op Europees niveau wordt samengewerkt in deze zaak is niet vreemd, er zijn immers meerdere landen (Belgi, Nederland, Duitsland en Itali) betrokken bij de ontvangst van de bombrieven. Dat ook Spanje en Griekenland deelnemen komt wellicht omdat er tussen die landen, Itali en Europol al langer wordt samengewerkt in de bestrijding van gewelddadige anarchistische groepen. In februari 2001 spraken Itali, Spanje, Griekenland en Portugal op een Europol‑congres over terrorisme in Madrid af om een zogenaamd Joint Investigation Team op te zetten dat de vervolging van gewelddadige anarchisten op zich zou nemen. In de pers is niets meer vernomen van dit team, maar waarschijnlijk worden door deze landen onderling wel gegevens uitgewisseld.In de laatste twee verslagen over de stand van zaken en tendensen in verband met het terrorisme in Europa, samengesteld door Europol, nemen anarchisten een prominente plek in. Zo meldde Spanje in 2002 dat kleine gewelddadige anarchistische groepen die deel uitmaken van een soort internationaal netwerk zowel in Spanje als daarbuiten een rele bedreiging vormen. Itali meldde dat jaar vooral ‘een strategie van anarchisten die gericht is op destabilisatie van de gevestigde orde’ zonder vermelding van incidenten. Griekenland constateerde in 2002 juist een reductie van anarchistische activiteiten. Het Griekse verslag over 2003 daarentegen ademt wel een sfeer van bedreiging uit. Gesproken wordt over de zogenaamde ‘Mediterrane Anarchistische Driehoek’. De anarchistische beweging zou groeiende zijn en in toenemende mate internationale contacten onderhouden. Verwezen wordt naar de demonstraties in het Griekse Saloniki, waarbij veel buitenlanders zijn gearresteerd. Volgens het Europol-verslag wordt de anarchistische beweging ‘gemotiveerd door slogans als anti‑globalisme, anti‑kapitalisten en anti‑imperialisme’. Radicale anarchisten reizen Europa af en veroorzaken in toenemende mate gewelddadige rellen tijdens antiglobalisme demonstraties, ze veroorzaken zoveel mogelijk schade tijdens internationale toppen, aldus het verslag over 2003. De ‘Mediterrane’ landen melden allemaal een toename van de activiteiten van anarchisten.

   

  Molotovcocktails

  Opmerkelijk is vooral de melding van Griekenland over de EU‑Top van juni 2003 in Saloniki. Volgens Griekenland hadden 29 arrestanten een leidende rol in het Zwarte Blok: ‘Bij hun arrestatie bleken ze over 85 molotovcocktails te beschikken’. Dat het de politie zelf was die tijdens de arrestaties rugzakjes verwisselde en dat de mensen op die manier in het bezit waren gekomen van de molotovcocktails wordt in het rapport niet vermeld. (*) Het gewelddadige karakter van deze demonstratie komt daarmee in een ander daglicht te staan. De Task Force die nu is opgezet gaat dus aan het werk in een klimaat waarbij antiglobalisme, anarchisme en terrorisme al snel op n hoop worden gegooid. De bomaanslagen zullen in ieder geval tot meer uitwisseling van gegevens over anarchisten tussen Europese landen leiden. Met toch al een hype over terrorismebestrijding leidt dit hopelijk niet tot al teveel excessen.