• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De affaire Gardiner

  Voor je ligt, na ruim een jaar arbeid, een rekonstruktie en analiese van ‘DE AFFAIRE GARDINER’. Zestig pagina’s over een van de belangrijkste naoorlogse aan het licht gekomen en toegegeven infiltratiezaken. Lees hoe de BVD de vredesbeweging niet alleen infiltreert, maar ook provoceert. Deze publikatie is gemaakt door ‘de rekonstruktiegroep’: een dertigtal aktivisten uit, de vredesbewegingen en anti-militaristiese kring. Meer precies is het onderzoek en schrijfwerk uitgevoerd door een deelgroep uit die rekonstruktiegroep; de zg. onderzoekgroep. Na een jaar werken is het resultaat voorgelegd aan de rekonstruktiegroep en is besloten tot publikatie. De publikatie als zodanig is verzorgd en wordt uitgegeven door AMOK.

  Een belangrijke reden om deze infiltratiezaak te dokumenteren ligt in het registreren zelf. Vastleggen wat de staat voor technieken toepast. Hopenlijk heeft deze publikatie ook een voorbeeldfunktie. Toch pretenderen we niet hiermee DE rekonstruktie en DE analiese over Gardiner/Wood te leveren. DE rekonstruktie leveren we niet omdat die so wie so niet bestaat, maar ook niet gezien onze beperkingen en tekortkomingen (zie ook de verantwoording). DE analiese kunnen we niet leveren wegens onvoldoende bronnenmateriaal. Omdat de staat infiltreert moeten we publiceren. Lees ze. Als saillante anekdote mag gelden dat op de dag dat dit gestencild wordt Gardiner/Wood vervroegd vrijgelaten wordt: amnestie wegens pausbezoek.
  De affaire Gariner