• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Discrimineert de politie?

  “Nee, artikel 1 van de Grondwet verbiedt dat!” Zo luidt kortweg de redenering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als antwoord op een informatieverzoek over onderzoek naar discriminatoir handelen van de politie-organisatie. “Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. … Artikel 1 Grondwet formuleert daarmee een norm waaraan de overheid, en daarmee ook de politie-organisatie, zich jegens de burger dient te houden. Er zijn dan ook geen stukken voorhanden waaruit blijkt dat de politie bij de uitoefening van haar taken, deze uitoefent op een wijze waarop etnisch wordt geprofileerd c.q. gediscrimineerd,” schrijft de heer Schoof, directeur-generaal politie, in juli 2012. Schoof is op dit moment Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het antwoord is opmerkelijk, want of alle functionarissen van het apparaat zich aan deze gouden regel houden is onbekend. Regiopolitie Gelderland Zuid verschaft informatie over enkele klachten over discriminatoir optreden van de politie. Een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) klaagt over een politiecollega die gezegd zou hebben: “We gaan een gesprek onder blanken voeren.” En bij de inbeslagname van een mini-bike ontstaat een discussie, waarbij een agent gezegd zou hebben: “kutmarokkanen, kruimelvriendje.” Zijn dit incidenten, is het structureel, bevordert het politie-apparaat zelf discriminatoir optreden, speelt de cultuur van de organisatie als zodanig een rol bij zowel incidenteel als mogelijk structureel discriminatoir optreden, allemaal vragen die je zou kunnen bedenken. Het antwoord van het ministerie is echter nee, wij discrimineren niet, omdat de Grondwet dat verbiedt. Einde discussie.

  artikel als pdf
  brief ministerie veiligheid en justitie
  nota raad van hoofdcommissarissen
  brief politie Rotterdam Rijnmond
  brief politie Haagland
  brief politie Brabant Zuid Oost
  brief politie Brabant Noord
  Brief politie Noord Nederland
  brief politie Gelderland Midden
  brief politie Gelderland Zuid
  brief politie Holands Midden
  brief politie IJsselland
  brief politie Kennemerland
  brief KLPD
  brief politie Limburg Noord
  brief politie Limburg Zuid
  brief politie Noord Holland Noord
  brief politie Noord Oost Gelderland
  brief politie Utrecht
  brief politie Twente
  brief politie Zaanstreek Waterland
  brief politie Zeeland
  discriminatie volgens SCP
  kerncijfers 2004
  kerncijfers 2005
  kerncijfers 2006
  kerncijfers 2007
  kerncijfers 2008
  kerncijfers 2009
  kerncijfers 2010
  kerncijfers 2011
  monitor racisme extremisme 5
  monitor racisme extremisme 6
  monitor racisme extremisme 7
  monitor racisme extremisme 8
  monitor racisme extremisme 9
  monitor rassendiscriminatie 2005
  monitor rassendiscriminatie 2009
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2008
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2009
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2010
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2011
  racisme antisemitisme discriminatie 2010 2011
  rapportage klachten meldingen discriminatie 2010