• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Donateurs bedankt namens de Haagse stadspartij

  De Haagse Stadspartij bedankt ons voor het onderzoek naar preventief fouilleren in Den Haag. Den Haag heeft besloten te stoppen met Fouilleren naar aanleiding van ons onderzoek al zal de Burgemeester en de politie dit niet toegeven.

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.

  Buro Jansen & Janssen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:
  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:
  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storting van € 50,- of meer krijg je een Buro Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd! Als je een T-shirt wilt ontvangen, mail dan even je maat en je adres door.

  Artikel op de website van de Haagse Stadspartij

  Preventief fouilleren van de baan

  1 maart 2010
  Na jarenlang aandringen hebben we het voor elkaar. Preventief fouilleren in de Stationsbuurt is van de baan.

  Burgemeester van Aartsen wil stoppen met preventief fouilleren

  Haagse Stadspartij ziet jarenlang aandringen beloond

  Vandaag heeft de Haagse burgemeester van Aartsen (VVD) in een brief aan de raad voorgesteld om te stoppen met preventief fouilleren. Sinds 2006
  worden door de politie geregeld grootschalige fouilleringsacties gehouden in de Stationsbuurt, bij het treinstation Hollands Spoor. De Haagse Stadspartij heeft als enige partij in de Haagse gemeenteraad langdurig aangedrongen op het beeindigen van het preventief fouilleren. Vorig jaar presenteerde het raadslid Joris Wijsmuller het kritische rapport “Den Haag fouilleert maar wat” van onderzoeksbureau Jansen & Janssen aan burgemeester Jozias van Aartsen. In de brief die vandaag aan de raad is verstuurd is de burgemeester in overleg met de driehoek (Politie Haaglanden, Openbaar Ministerie, Gemeente Den Haag) na een zorgvuldige evaluatie en na bestudering van het rapport van de Haagse Stadspartij tot de conclusie gekomen dat het gebied rond Hollands Spoor niet langer wordt aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. De Haagse Stadspartij is ontzettend blij met dit voorstel. Joris Wijsmuller: “Preventief fouilleren is een paardenmiddel, het kost enorm veel politiecapaciteit, het is slecht voor het imago van de buurt, mensen vinden het onprettig en het voegt niets toe aan de reeds bestaande middelen.” Uit de evaluatie blijkt dat het aantal aangetroffen wapens en de criminaliteit in het gebied dusdanig is verminderd, dat preventief fouilleren niet meer op zijn plaats is. Joris Wijsmuller: “De meeste partijen en media lopen momenteel hysterisch en blind achter de veiligheidshype aan. Juist daarom is dit een moedig en wijs besluit van de burgemeester. Sommige partijen willen van Den Haag een politiestaat maken, met preventief fouilleren in de hele stad en camera’s op alle hoeken van de straat. Wij zijn daar fel op tegen. Criminaliteit bestrijden is prima, maar we moeten de oorzaken aanpakken en onschuldige burgers met rust laten. Met de tijd die nu vrijkomt kan de politie nuttiger zaken gaan doen”.