• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Gewapende strijd in de 21ste eeuw

  Artikel in het november themanummer over terrorisme van Ethiek & Maatschappij

  Uit de inleiding over ons artikel:
  Onder de vermeende terroristische dreiging lijken bewoners van Westerse samenlevingen in toenemende mate bereid om verworven vrijheden op te geven in ruil voor een gevoel van veiligheid. In deze sfeer is er een cascade op gang gebracht van elkaar snel opvolgende maatregelen die geleidelijk aan de democratie en de rule of law uithollen.
  Rick van Amersfoort en Wil van der Schans stellen vast dat waar het in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw nog mogelijk was in het openbaar begrip te uiten voor vormen van wat toen ‘gewapende strijd’ heette, dit in het huidige klimaat al snel als ‘sympathie voor terroristische organisaties’ wordt aangemerkt met alle politiële en justitiële consequenties vandien. Alle vormen van radicalisme dreigen nu verdacht te
  worden en – met name waar het radicale moslimjongeren betreft – als eerste stadium van een ontwikkeling te worden gezien die automatisch tot gewelddadige acties zullen leiden. In het voetspoor van filosofen als Richard Rorty en Slavoj Žižek wijzen Van Amersfoort en Van der Schans op het gevaar dat de Westerse Open Societies hierdoor lopen om terug te glijden in een situatie van verlicht absolutisme, waarin de rol van verlicht despoot vervuld wordt door diegenen die voor de openbare veiligheid verantwoordelijk zijn en die bij iedere vorm van radicalisme reageren met een strafrechtelijke reflex.

  INHOUD
  THEMANUMMER
  TERRORISME
  samengesteld door Harry van den Bouwhuijsen
  Inleiding 3
  Artikels
  Ger GROOT Het taaie ongemak
  De paradoxen van het terrorisme 6
  Harry VAN DEN Geen Woorden maar Daden
  BOUWHUIJSEN Beknopte geschiedenis van het terrorisme 15
  Teun VAN DE VOORDE Terrorisme in de context van academisch onderzoek:
  Een leeg concept? 34
  Rick VAN AMERSFOORT Gewapende strijd in de 21ste eeuw 50
  en
  Wil VAN DER SCHANS
  Alderik VISSER Opvoeding, media en geweld: Over de grenzen van
  het jongste beschavingsoffensief 76
  Standpunten & Kanttekeningen
  Anton DERKS De ontmaskering voorbij 94