• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #68, april 2016

  02 Wetenschappers in dienst van de overheid (samenvatting)
  03 Wetenschappers in dienst van de overheid
  Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren
  in Den Haag: een reconstructie
  04 Professoren als spreekbuis van de politie (samenvatting)
  05 Professoren als spreekbuis van de politie
  De Universiteit van Leiden en etnisch profileren
  06 In vogelvlucht, Wetenschappelijk onderzoek naar politiediscriminatie
  07 Meervoudig Wegkijken (samenvatting)
  08 Meervoudig Wegkijken, Multicultureel vakmanschap bij de politie
  09 Ode aan data-bevrijders als Chelsea Manning, Jeremy Hammond
  10 Justitie en veiligheid blog: justitieenveiligheid.nl
  11 Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk

  Leidse wetenschappers in dienst van Haagse politie en ministerie
  Observant 68 / april 2016
  Observant68BuroJansenJanssenapril2016.pdf

  In deze observant vooral aandacht voor een onderzoek van de Universiteit van Leiden over etnisch profileren in Den Haag. Dit onderzoek werd in de zomer van 2014 gepresenteerd. Uit onderzoek van Buro Jansen & Janssen blijkt dat voor het onderzoek er met de Haagse politie afspraken zijn gemaakt over de conclusies. Daarnaast blijkt het onderzoek te berusten op twee masterscripties criminologie.

  Het artikel ‘Wetenschappers in dienst van de overheid, Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag: een reconstructie’ beschrijft de totstandkoming van het onderzoek. Het artikel ‘Professoren als spreekbuis van de politie, de Universiteit van Leiden en etnisch profileren’ beschrijft de ommezwaai in opvattingen van de Leidse professoren ten aanzien van etnisch profileren.

  De wetenschappelijke onafhankelijkheid en transparantie zijn in het geding. Het Leidse onderzoek roept inhoudelijk vraagtekens op. Daarnaast hebben zowel minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, en burgemeester van Aartsen van Den Haag de Tweede Kamer en de Haagse gemeenteraad onvolledig geïnformeerd over de opzet en totstandkoming van het onderzoek.

  Niet alleen met het Leidse onderzoek naar etnisch profileren is veel mis. Ook de ontwikkeling van het Multicultureel Vakmanschap bij de politie is mislukt. Tot deze conclusie komt Jansen & Janssen in een ander onderzoek naar de aanpak van discriminatie door de politie. Onderzoek van Jansen is gebaseerd op publieke bronnen en documenten die zijn opgevraagd bij de overheid.

  Beide onderzoeken zijn gebaseerd op publieke bronnen en documenten die via de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn opgevraagd bij universiteit en de overheid.

  Tot slot een ode aan data-bevrijders als Chelsea Manning, Jeremy Hammond en anderen van Buro Jansen & Janssen bij Hacking Habitat.

  Maak onafhankelijk onderzoek door Buro Jansen & Janssen ook de komende jaren mogelijk. Draag bij aan het werk van Buro Jansen & Janssen. Wordt donateur. Bankrekening NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica te Amsterdam.

  Al 30 jaar diepgravend, kritisch en doortastend burgerrechten onderzoek. Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud.

  http://burojansen.nl/nieuwsbrief_item.php?id=49

  Observant 68, 25 april 2016