• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Inlichtingen en Terrorisme

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk; Word donateur

  Wilt u dat Buro Jansen & Janssen de komende jaren onderzoek blijft doen naar politie, justitie en inlichtingendiensten, overheidsoptreden in het algemeen, bedrijven die meewerken aan repressief overheidsbeleid en/of zelf ook repressief of diep ingrijpen in het leven van burgers in Nederland en Europa steun ons dan.

  Word donateur of vraag familie, vrienden en bekenden donateur te worden. Bankrekening NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

  Stichting Res Publica is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:

  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:

  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

   

  Al 30 jaar diepgravend, kritisch en doortastend burgerrechten onderzoek. Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud

   

   

  Doorlopend Jaarverslag activiteiten

  Buro Jansen & Janssen 2013 – 2017

   

  Voorkom Vernietiging 

  Buro Jansen & Janssen heeft via via te horen gekregen dat de inlichtingendiensten niet blij zijn met de website https://voorkomvernietiging.nl. Wij willen daarom nu alvast iedereen bedanken voor hun steun zowel moreel als financieel en voor het indienen van allerlei inzageverzoeken. Blijkbaar heeft onze oproep een bescheiden effect en willen we dit graag voortzetten en uitbreiden. Vraag daarom anderen, vrienden, familie, kennissen ook verzoeken in te dienen of verspreid de oproep verder. Natuurlijk kunnen wij indien gewenst steun verlenen.

  Buro Jansen & Janssen wil voorkomen dat de immense archieven van de Nederlandse inlichtingendiensten waaronder de BVD en diverse militaire inlichtingendiensten) worden vernietigd. Wij roepen mensen daarom op om zoveel mogelijk dossiers op te vragen in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten bij allerlei sociaal maatschappelijke, culturele en politieke en andere gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

  De bevoegdheden van opsporingsdiensten en inlichtingendiensten zijn de afgelopen dertig jaar gestaag uitgebreid. De diensten beweren steeds dat dat in het belang is van onze veiligheid. De politiek gaat graag mee in die stelling en voorziet de diensten van de gevraagde bevoegdheden. Zo ook recentelijk.

  De Tweede Kamer ging akkoord met het ongericht aftappen van het internet door de inlichtingendiensten. Het is te vergelijken met de grootschalige stofzuiger van de Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA, die door Edward Snowden openbaar is gemaakt. De Nederlandse stofzuiger is natuurlijk van een kleiner kaliber.

  Nu wordt er altijd geroepen dat de uitbreiding van die bevoegdheden en dus ook het aftappen van het internet door inlichtingendiensten in dit geval van belang is voor onze veiligheid. Rusland staat digitaal voor de deur, terroristen zouden op het internet plannen beramen en andere voorbeelden worden aangehaald. Of je nu wel of niet die argumentatie van de diensten en de politiek steunt, is het natuurlijk van belang om te weten wat voor werk diensten in het verleden hebben uitgevoerd, wat de mislukkingen waren, de successen, de schendingen van grondrechten en de redenen van dat werk.

  Die successen, mislukkingen en andere zaken zitten in de archieven van de inlichtingendiensten. Grote delen van deze archieven worden naar de brandstapel gebracht, wij weten niet wat, want dat is ook geheim. De Tweede Kamer die de bevoegdheden goedkeurde, keurde ook de vernietiging goed, dus van de politiek moeten we het niet hebben als wij willen weten wat de inlichtingendiensten in de Koude Oorlog en daarna voor werk hebben uitgevoerd en wat het resultaat daarvan was. Een groot deel van de archieven van de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) zijn ook zonder slag of stoot van de politiek vernietigd.

  Om te voorkomen dat de archieven vernietigd worden, roepen wij iedereen op om dossiers op te vragen om zo het archief veilig te stellen voor de toekomst. Wij publiceren een lijst wat u kunt opvragen, de adressen van de diensten, voorbeeldbrieven, zijn bereid indien gewenst de brieven op te stellen met onderwerpen naar keuze, willen ze fysiek versturen, zijn bereid bezwaar, beroep en hoger beroep te begeleiden, maar hebben uw handtekening en adres nodig. Procedures zijn lang, meestal jaren, wij hebben het geduld, wij rekenen op uw steun.

  Kennis over het verleden is van essentieel belang voor kennis over het handelen in het heden en de activiteiten in de toekomst.

  Buro Jansen & Janssen, maart, 2017

   

  Publicaties

  Zeven edities van de Observant (zie inhoud onderaan)

  In 2013 één, 2014 twee, in 2015 ook twee, in 2016 één, in 2017 één

   

  Een Observant in 2017 in het teken van Politie Mercenaries

  https://www.burojansen.nl/category/observant/observant-69/

   

  Een brochure in 2016 over de nauwe band tussen wetenschappers en de politie en een falende multicultureel beleid bij de Nationale Politie https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/Observant68BuroJansenJanssenapril2016.pdf

  Een brochure in 2015 in het teken van veiligheid van data op het internet

  https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/Observant67BJJaug2015.pdf

   

  Een brochure in 2015 in het teken van het criminaliseren van politiek protest

  https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/Observantnummer6630maart2015.pdf

   

  Een brochure in 2014 in het teken van G4S, lopend onderzoek, en Facebook ook lopend onderzoek

  https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/BuroJansen&Janssenobservant65mintweebijdragen.pdf

   

  Een Observant in 2014 in het teken van de profielschetsen vreemdelingen in detentie

  http://respubca.home.xs4all.nl/pdf/observant64profielvluchtelingingevangenis.pdf

   

  Een Observant in 2013 in het teken van Ideologische orde

   

  Algemene ondersteuning

  – hulpvragen via internet en telefoon

  Divers tussen teruggestuurd van een vlucht naar de VS, tot vrijheid van meningsuiting op koningsdag, tot werknemers van provincie en universiteit die last hebben van een privaatrecherchebureau tot beleid rond homo ontmoetingsplek tot recherche bij uitkeringsgerechtigden, mishandeling door politie, gebrekkig politie optreden bij ongelukken, etc. Gemiddeld twee of drie per week, rond de 200/250 op jaar basis.

   

  Specifieke Ondersteuning

  – diverse andere groepen en individuen die actief zijn rond politiek/sociaal/maatschappelijke thema’s

  – studenten nieuwe universiteit ( advies, interventie, steun bij klachten en informatieverzoeken)

  – gaswinning in Groningen (onderzoek inlichtingenoperatie, voorlichting, advies)

  – jacht campagne (onderzoek zowel naar inlichtingenoperatie als de jacht)

  – dierenrechten (onderzoek inlichtingenoperatie)

  – hackers/politieke internet gebruikers (onderzoek inlichtingenoperatie)

  – groepen in het buitenland (onderzoek inlichtingenoperatie)

   

  Online

   

  Jansen & Janssen probeert duizenden unieke bezoekers per dag zo goed mogelijk van dienst te zijn met diverse websites die allemaal verschillende delen van het Jansen werk openbaren.

   

  – burojansen.nl de centrale site die hopelijk dit jaar wordt vernieuwd

  – justitieenveiligheid.nl met directe reacties op veiligheid en justitie

  – nieuwsblog.burojansen.nl met buitenlands nieuws

  – openbaarheid.nl Wobstukken

  – hetnationaalveiligheidsarchief.nl met inlichtingendiensten stukken

  – crowddigging.nl de Nederlandse cables

   

  Lopend onderzoek

   

  Naast het reguliere onderzoek van Jansen & Janssen

  – publiek – private samenwerking: op dit moment G4S, Fox-IT en andere bedrijven

  – wetenschap en politie/justitie/inlichtingendiensten, is er een  onderscheid?

  – aanhoudingseenheden onderzoek

  – radicale moslims in het vizier, maatregelen van de overheid tegen moslim jongeren

  – anti terreur maatregelen onderzoek, samenwerking van Nederland met discutabele regimes.

  – de overheid online onderzoek, surveillance door de politie, acties tegen radicale uitingen etc.

  – facebook surveillance onderzoek

  – gearresteerd en wat nu?

  – politiecontroles onderzoek in breedste zin van het woord

  – digitale tips tegen tralies onderzoek

  – AIVD publicatie

   

  Nog enkele andere onderzoeken gericht op Nederland en/of Europa

   

  Inhoud van de zeven edities van de Observant

   

  Inhoudsopgave Observant #69, januari 2017, Politie Mercenaries

  Boeven vangen met dubieuze software van dubieuze bedrijven

  De Nederlandse politie en Hacking Team

  Gamma Group en de politie

  Providence en de Nationale Politie

  Hacking Team; Italiaanse staatsnerds in dienst van dictators

  Gamma Group/Louthean Nelson; Wapenhandelaars pur sang

  Providence; SAS tussenhandelaar van inbrekers-kits tot digitale wapens

  Kailax; De magische hand van de Israëlische inlichtingendienst

  Na privacy en de onschuld, is nu ook de veiligheid dood

  Dutch secret service tries to recruit Tor-admin

  AIVD benadert Tor-beheerder (NL)

  Vernieuwde website J&J en Contrast Network

  Stay Secure Online 2016

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen?

   

  inhoudsopgave  Observant #68

  Wetenschappers in dienst van de overheid (samenvatting)                 Wetenschappers in dienst van de overheid

  Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren

  in Den Haag: een reconstructie

  Professoren als spreekbuis van de politie (samenvatting)                 Professoren als spreekbuis van de politie

  De Universiteit van Leiden en etnisch profileren

  In vogelvlucht, Wetenschappelijk onderzoek naar politiediscriminatie

  Meervoudig Wegkijken (samenvatting)

  Meervoudig Wegkijken, Multicultureel vakmanschap bij de politie    Ode aan data-bevrijders als Chelsea Manning, Jeremy Hammond         Justitie en veiligheid blog: justitieenveiligheid.nl

  Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk

   

  Inhoudsopgave Observant #67

  Overheid blijft verdienen aan ID-controles

  Jouw data is zelden veilig bij een beheerder

  Hoe zit het eigenlijk met mijn data?

  Het COA stuurde vrijwilliger weg om geëngageerdheid

  Dubieus onderzoek VU/NSCR naar cybercriminaliteit

  Solidarity with imprisoned activists with/without Facebook

  Exposed on Facebook

  Amsterdam Oost ten onrechte preventief fouilleren

  Veiligheidsarchief, daar hebben we AIVD niet voor nodig

  Nieuw blog over justitie- en veiligheidsbeleid

  Onderzoek naar politieoptreden Haaglanden

  Voorzichtig de vijand heeft grote oren

  Tips om veiliger te e-mailen

  Buro Jansen & Janssen heeft geld nodig

   

  Inhoudsopgave Observant # 66

  Korte overzicht van de artikelen

  Het terroriseren van politiek protest

  De terreurambtenaar van de NCTV

  De jihadistische tunnelvisie van de NCTV

  Radicaal Extremistisch Terroristisch Groningen

  Beroepsverbod voor familielid activiste

  Verstoring van politiek protest

  Inlichtingendienst intimideert anti-monarchist

  Linkse activist krijgt politie stempel terrorist

  Grasduinend door mijn politiedossiers

  Doelgroep monitoring: Politiek protest

  Politie registreert politiek engagement

  DTN: Dreigingsbeeld diarree

  Charlie Hebdo: Wat rest is schaamte en vragen…

  Politie Haaglanden kan niet tegen kritiek

  Overheid ontmoedigde het protest rondom NSS-top

  Wijkagent: Gaat u soms naar de NSS-top?

  De schaduw van de staat

  Occupyer benaderd door de RID

  Undercover, True Story of Britain’s Secret Police

  Het verwrongen wereldbeeld van de NCTV I kort NL

  Het verwrongen wereldbeeld NCTV I analyse NL

  Jihadistische angstvisioenen NCTV II kort wereld

  Jihadistische angstvisioenen NCTVII analyse wereld

  The Criminalization of Dissent by Law Enforcement

  Prevent and Tame. Protest under (Self)Control

  Bringing the War Home

  Buro Jansen & Janssen heeft geld nodig

   

  Inhoudsopgave Observant #65

  G4S: Media, privatisering en burger-/mensenrechten

  Media smullen van G4S

  The United Nations and G4S

  Dangerous Partnership

  Overheidstaken G4S in strijd duurzaamheidsbeleid

  Met de billen bloot op Facebook

  Facebook, het ultieme inlichtingenbedrijf

  Google zoekt met je mee…

  AIVD benadert IT

  Van bemiddelaar tot doelwit AIVD

  Boekrecensie: The Way of the Knife

  migratie-beleid.nl

  Grensgevangenen

  Donateurs gezocht

   

  inhoudsopgave Observant #64

  profiel vreemdelingen in detentie: Justitie Spasme

  profiel vreemdelingen in detentie: openbaarmaking

  profiel vreemdelingen in detentie: leeswijzer

  profiel vreemdelingen in detentie: onderzoek

  overheid benadert hackers

  UK: Special Branch Spied on Animal Rights Movement

  NSA: Uncle Sam’s grote oren

  NSA: Op het spoor van de afluisteraars

  NSA: It Greate Ear

  Ana Montes: de Cubaanse Poor Man’s NSA

  donateurs gezocht

   

  Inhoudsopgave Observant #63

  Ideologische orde: Gaan we protesteren?

  Discrimineert de politie?

  Preventief fouilleren omdat het mag!/moet?

  Chiquita & Myth of Corporate Social Responsibility

  “Hallo, met de AIVD”

  NL strijders in Syrië verdienen onderscheiding

  Inside British Intelligence

  Administratieve Apartheid

  Bedankt voor de sympathie voor Jansen & Janssen