• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • migratie-beleid.nl

  De website migratie-beleid.nl is een nieuw initiatief van Buro Jansen & Janssen. Hierop zullen zoveel mogelijk aan migratie gerelateerde overheidsdocumenten die óf door de overheid zelf openbaar zijn gemaakt óf via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) óf de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten zijn verkregen, worden gepubliceerd.

  De website is een virtuele kritische onderzoeksgroep naar migratie in Nederland en Europa. In eerste instantie zal het vooral over Nederland gaan, maar uiteindelijk zal ook het migratiebeleid in de gehele Europese Unie onder de loep worden genomen. Naast overheidsdocumenten zullen analyses, publicaties en onderzoek op de website worden gepubliceerd.

  Uitgangspunt van dat onderzoek is niet alleen om aan te geven wat er nu gebeurt op het gebied van het migratiebeleid, maar tevens om parallellen te trekken met het beleid in de afgelopen decennia. Je kan zelf een bijdrage leveren aan kritisch onderzoek naar het migratiebeleid door documenten te Wobben, onderbouwde analyses te schrijven, archieven in te scannen en openbaar te maken.

  Jansen & Janssen wil op deze manier een bijdrage leveren aan de discussie over het migratiebeleid in Nederland en Europa. Voor de website wordt data verzameld en geanalyseerd over onderwerpen als het Kinderpardon, de krakende vluchtelingen in Amsterdam, het zogenoemde ‘etnisch profileren’ door de politie, de hongerstakingen van vluchtelingen in gevangenissen en andere incidenten en gebeurtenissen. Dit ten bate voor kritische mensen die zich het lot van de vluchtende mens aantrekken.

  De website borduurt voort op de rijke geschiedenis van onderzoek naar het migratiebeleid door het Autonoom Centrum uit Amsterdam. Een deel van de publicaties van die organisatie zullen op migratie-beleid.nl worden opgenomen. Een ander deel van de documenten zijn reeds op andere plekken bij Buro Jansen & Janssen te vinden. Het leek ons echter zinvol om alle aan migratie gerelateerde stukken bij elkaar te brengen op een website die de overheidsbemoeienis met vluchtelingen kritisch in beeld brengt.

  U kunt bijdragen door documenten te openbaren, wobben, wiven, analyseren, duiden, in historisch perspectief te plaatsen of op een andere wijze inhoudelijk, moreel of financieel het werk van Jansen & Janssen te steunen.
  migratie-beleid.nl
  arttikel migratie-beleid.nl als pdf