• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #74 / januari 2020 STASI NL – Benaderingen in 2019

  1. Inhoudsopgave Observant #74 / januari 2020

  2. Klimaatactivist niet welkom bij Defensie

  3. ‘Een politicus praat toch met de geheime dienst?’

  4. Zijn klimaatactivisten staatsondermijnend?

  5. RID en de zorgen om klimaatverandering

  6. Bobby en Gio op benaderingspad

  7. Nederlandse politie intimideert/misleidt vreedzame activisten

  8. Medewerker Milieudefensie benaderd in 2015

  9. GroenFront! 25 jaar radicaal protest en inlichtingendiensten.

  10. Open brief aan de AIVD; Wiens veiligheid beschermen jullie?

  11. Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk, word donateur

    

  Gehele Observant #74 / januari 2020 STASI NL – Benaderingen   – Benaderingen in 2019 (pdf)

  Eind 2018 verscheen Observant #72 De geheime politie van Nederland met een serie benaderingen in dat jaar. Nu een bundel van benaderingen uit 2019. Het blijft natuurlijk het topje van de ijsberg. Buro Jansen & Janssen zet mensen aan om in ieder geval medeactivisten in te lichten. Daarnaast is het belangrijk deze praktijken met iedereen te delen.

  De verhalen zijn belangrijk om mensen te waarschuwen, maar ook om mensen inzicht te geven hoe, waar en wanneer, de nepagenten van de STASI-NL kunnen toeslaan. Hoe is vaak slick en glad, met praatjes als van een energieleverancier aan de deur. Een nepagent die op straat zegt dat die je van dienst wil zijn, maar ondertussen je tas leegrooft, want dat is het gevoel. De nepagenten geven valse namen op, identificeren zich niet op behoorlijk en beschaafde wijze en misleiden je.

  Waar? Dat kan overal zijn. Bij je thuis, in de bus, of bij de bushalte, aan de telefoon, op je werk, eigenlijk op een plek waarvan zij weten dat je daar bent en het komt altijd als overval, want ook het wanneer weet je niet. Doel is overrompeling, intimidatie en overval als een nepagent die je privacy en het vertrouwen in de rechtstaat van je berooft.

  Daarom STASI-NL want in de totale heilstaat van de voormalig DDR werden persoonsdossiers bijgehouden van alle burgers en daar lijkt het bij de Nederlandse inlichtingendiensten ook op al ontkennen ze dat bij hoog en laag. Maar hoe weten ze waar Femke en Pieter wonen? Hoe weet Per welke bus de hoofdpersoon uit ‘Klimaatactivist niet welkom bij Defensie’ neemt en uit welk dossier kwam het telefoonnummer van Zoe?

  Hier geen verhandelingen over semantische kwesties als zijn deze mensen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de lokale afdeling die nu dan Team of Afdeling Inlichtingendienst Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (afdeling ID-WIV) of Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) zouden heten.

  De benaming is volstrekt niet interessant, want de nepagenten identificeren zich niet. Ze zijn waarschijnlijk Oost-Europese of misschien wel Russische criminelen die zich uitgeven als nepagenten. U kent ze wel de types.

  Toch even een serieus woord, want de schade die de overheid aanricht bij mensen die benaderd worden is groot. Zij voelen zich geïntimideerd, misleid, aangevallen, zie het als aanranding, maar sommige mensen spreken zelfs van verkrachting. Buro Jansen & Janssen spoort mensen daarom aan om erover te praten, te publiceren, te klagen, want een overheid hoort beschaafd met zijn burgers om te gaan. Maak foto’s, film ze, expose ze, maar ga niet op verzoeken van deze nepagenten in, wijs ze af.

  In deze bundel dus slechts het topje van de ijsberg van de benaderingen in 2019, maar zie het als een reminder. Ze zijn er weer, de nepagenten van de STASI-NL.

  Een verhaal, ‘RID en de zorgen om klimaatverandering’, is al aan bod gekomen in het NRC Handelsblad van 4 juni 2019. Daarnaast twee verhalen, ‘Een politicus praat toch met de geheime dienst?’ en ‘Zijn klimaatactivisten staatsondermijnend?’, die ook aanleiding waren voor activisten om naar de krant te stappen. In het NRC verscheen toen ook een ‘Open brief aan de AIVD; Wiens veiligheid beschermen jullie?’ Deze brief is ook in deze observant te vinden.

  Het verhaal ‘Medewerker Milieudefensie benaderd in 2015’ is bij sommige activisten bekend, omdat het als voorbeeld is gebruikt op bijeenkomsten. Los van de benadering is er ook iets anders aan de hand met de benadering van een medewerker van Milieudefensie. Freek wordt benaderd in Frankrijk vlak voordat het Parijse klimaatakkoord werd gesloten. Milieudefensie is een zogenaamde stakeholder van de Nederlandse overheid. Mag regelmatig meebabbelen over het beleid voor de komende jaren.

  De benadering van iemand uit het maatschappelijk middenveld maakt duidelijk dat inlichtingendiensten een heel andere rol spelen dan het waarborgen van de veiligheid van de staat. Femke vraagt zich daarom terecht af of klimaatactivisten staatsondermijnend zijn. Nee, maar dat is ook niet interessant.

  In het verleden zijn heel veel organisaties in de gaten gehouden zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB). En in de jaren zestig werd Provo ruim twee jaar intensief in de gaten gehouden. De inlichtingendiensten concludeerden toen zelf dat dat volstrekte onzin was, maar er was wel massaal benaderd, geobserveerd, infiltranten ingezet etc. Met welk doel?

  De geschiedenis vertelt natuurlijk al het verhaal, want de Provo’s van nu in welke hoedanigheid ook worden ook in de gaten gehouden en belanden in de rapportages van de overheid en worden uitgevent door de public relations afdeling van de inlichtingendiensten, de NCTV. Wie haalt het in zijn hoofd om mensen die protesteren tegen gaswinning in Groningen, zwarte piet, windmolens, Fossielvrij, Extinction Rebellion of andere onderwerpen aan te merken als potentiele terroristen? Iedereen is potentieel slachtoffer van de diensten zoals ‘Bobby en Gio op benaderingspad’ aangeeft.

  Geweld of mogelijk geweld speelt geen rol zoals het verhaal ‘Nederlandse politie intimideert en misleidt vreedzame activisten’, dat is overgenomen uit het Vegan Magazine, laat zien. De inlichtingendiensten zijn het bewakingsbedrijf van de BV Nederland. De G4S van de overheid, die elke rimpeling in de productieprocessen van het bedrijf Nederland willen voorkomen. Elke actie, elk protest, elke twijfel aan de status quo is reden om vermalen te worden in de machine van de STASI NL.

  ‘Klimaatactivist niet welkom bij Defensie’ vertelt dan ook het verhaal van een militair die ook activist is, en dat bij Defensie niet verzwijgt. Daar willen ze echter geen militairen hebben die alleen maar vrijblijvend babbelen zoals voormalig Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp die zich zorgen zou maken over de wereldvrede als gevolg van klimaatverandering. De activist is Defensie weggepest omdat hij wel consequenties trok uit die zorgen, maar dat was niet de bedoeling.

  Om te laten zien dat er eigenlijk niet veel is veranderd, is het verhaal ‘GroenFront! 25 jaar radicaal protest en inlichtingendiensten’ overgenomen van de actiegroep. GroenFront! heeft 25 jaar lang te maken gehad met de intimidatie en repressie van de STASI NL en diens ordetroepen. Jonge mensen die streden tegen de uitbreiding van een have, een nutteloze spoorlijn, een bosje tegen de surveillance zieke Amerikanen, en natuurlijk voor een beter wereld, dat kan niet zomaar getolereerd worden.

  Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk, word donateur. Wilt u dat Buro Jansen & Janssen de komende jaren onderzoek blijft doen naar politie, justitie en inlichtingendiensten, overheidsoptreden in het algemeen, bedrijven die meewerken aan repressief overheidsbeleid en/of zelf ook repressief of diep ingrijpen in het leven van burgers in Nederland en Europa steun ons dan. Word donateur of vraag familie, vrienden en bekenden donateur te worden. Bankrekening NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.