• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Observant #13, maart 2002

  Ben jij een kale kip?
  Het verhalen van schade op actievoerders;

  door Eva Oling

  Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven en instanties die last hebben van acties proberen om de schade van een actie te verhalen. Publex vervolgde al eerder een andere kladder en ook bezetters van het WBA, demonstrerende koerden en antimilitaristen kregen met schadeclaims te maken. Dit zal gezien de opkomende claimcultuur in de toekomst eerder meer dan minder gebeuren. Tot nu toe was er in actiehandleidingen weinig aandacht voor dit verschijnsel, daarom nu wat meer informatie zodat je niet onvoorbereid in de portemonnee wordt getroffen.

   


  IMSI-catcher in Nederland ingevoerd 
  door Jelle van Buuren

  Vanaf maart 2002 beschikt de politie over een nieuw opsporingsmiddel: de IMSI-catcher. Dankzij dit apparaat kunnen opsporingsdiensten het telefoonnummer achterhalen van mobiele telefoons met pre-paid kaarten.

   


  Terroristen!!!
  door Jelle van Buuren

  Demonstranten die zich verzetten tegen globalisering of te hoop lopen tijdens Europese topontmoetingen zijn het werktuig van terroristische organisaties. Althans, dat vindt EU-voorzitter Spanje. Inlichtingendiensten moeten daarom de politieke activisten als potentile terroristen in de gaten gaan houden.

   


  Geen druppel bloed en geen klodder spuug!

  Over de sommatie aan een linkse activiste uit Nederland om in Aken een DNA-test te ondergaan. Medio januari 2002 ontving een in Nederland wonende vrouw een aangetekende brief van het Bundeskriminalamt (BKA [Duitse federale recherche]). In opdracht van de Bundesanwaltchaft (BAW [federale Openbaar Ministerie]) werd ze “wegens verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie en andere strafbare feiten [aanslagen van de `Antiimperialistischen Zelle AIZ)” gesommeerd om op 31 januari 2002 op het Akense hoofdbureau van politie langs te komen, voor het afstaan van speekselmateriaal. Daarnaast werd haar in deze brief van 17 januari 2002 medegedeeld “dat in geval van niet verschijnen over gegaan zal worden tot het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel om de maatregel ten uitvoer te kunnen brengen”. De vrouw in kwestie heeft deze sommatie niet opgevolgd.

   


  STAATSVEILIGHEID IN DE SCHOOLBANKJES?
  door Louis Sévèke
  Bij de commotie die ontstond rond de uitlatingen van staatsecretaris Adelmund over het islamitisch onderwijs sneeuwden een aantal belangrijke vragen onder. Waarom deed de BVD onderzoek naar islamitisch onderwijs? Wat is de kwaliteit van het onderzoek? Waarom volgde een openbaar rapport van de geheime dienst? En: wat had en heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst überhaupt te zoeken in de schoolbankjes?.

   


  Weer BVD-benadering dierenrechtenactivist
  door OBIV

  Afgelopen januari is opnieuw een dierenrechtenactivist benaderd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Ook in dit geval was het aanvankelijk onduidelijk dat het om een BVD-benadering ging. Dat gebeurde ook in maart/april vorig jaar. Op woensdag 2 januari 2002 werd de betreffende activist, we noemen hem Karel, gebeld door een man die zei dat hij werkte bij de recherche van de politie in Limburg. Eerder had Karel zelf eens contact opgenomen met de politie over strafbare feiten waarvan hij wat wist, die niets met (dierenrechten)activisme te maken hadden. De rechercheman zei dat hij over die zaken, ‘en nog wat dingen’, eens verder wilde praten. Hij wilde Karel dicht bij diens huis oppikken om iets te gaan drinken. Karel en de man, Peter van Baal, maakten een afspraak voor de volgende dag. Karel nam contact met ons op. Wij waarschuwden meteen dat dit geen gewone recherche was. Peter van Baal is immers een bekende RID-er van de regiopolitie Limburg-Noord. Bovendien verwachtten wij dat het om een benadering voor de BVD zou gaan.
  Police espionage on NODO50 and the antiglobalisation movement
  In this report we will explain how Nodo50 has been monitored by the Ministry of Internal Affairs in order to point out that the Government knows everything that the Antiglobalitation Movement thinks and discusses. Hence it is lying when it maintains that violent actions are being prepared from Nodo50 including production of a sabotage manual, urban guerrilla warfare etc. “On December 11th, the Head Director of the Spanish Police, Juan Cotino, declared to the EFE news agency that the Anti-globalisation Movement represented a threat to national security on the occasion of the semester of the Spanish presidency of the EU, comparing it implicitly to terrorism. He also declared that the security forces are investigating the Anti-globalisation Movement”

   


  De Eerste Kamer is op 5 februari 2002 akkoord gegaan met de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

   

  Het onderscheppen van telecommunicatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Verschenen in computerrecht
  A.H. Ekker

  Op 5 februari 2002 werd het voorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (WIV 2002) aangenomen door de Eerste Kamer. [2] De taakomschrijving van de diensten in de oude WIV 1988 was volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak in strijd met artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) omdat onvoldoende duidelijk was ten aanzien van wie, onder welke omstandigheden en met welke middelen de diensten informatie mochten vergaren. [3] In de nieuwe WIV is daarom getracht de bevoegdheden van de diensten duidelijker vast te leggen. Tegelijkertijd is een aantal nieuwe mogelijkheden gecreerd om informatie te vergaren. Zo zijn de diensten voor het eerst bevoegd om brieven te openen. Ook krijgen zij vergaande bevoegdheden tot het onderscheppen en analyseren van telecommunicatie. Deze verruimde bevoegdheden liggen in het verlengde van het alsmaar toenemend aftappen door politie en justitie en, naar men mag aannemen, door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het is de vraag of de nieuwe bevoegdheden en de nieuwe taakomschrijving van de diensten voldoende duidelijk zijn om de toets van artikel 8 EVRM te doorstaan. Ook blijkt het wetsvoorstel uit te gaan van een eigenaardige interpretatie van het communicatiegeheim.

   


  Terroristenlijsten VN

  Twee weken geleden zonden we een onderzoek uit naar hoe de terroristenlijsten van de EU worden samengesteld. Daaruit bleek dat de wetgeving en procedures rond de samenstelling van dergelijke lijsten niet of nauwelijks ontwikkeld zijn. Deze week kijken we hoe de lijsten worden samengesteld bij de Verenigde Naties. Wordt er zorgvuldig gehandeld of wordt onze rechtsstaat met voeten getreden.

  Twee uitzendingen van de VPRO De Ochtenden bureau buitenland, helaas nog geen fragment;

  15 februari 2002

  12 maart 2002