• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Observant #15, september 2002

  Studeren op kosten van politie…
  Ravage, 11 augustus 2002
  Enkele honderden ravers van GroenFront! hielden eind juni urenlang een snelweg bezet en stuurden daarmee het verkeer in en rond Utrecht flink in de war. Politie, justitie en burgemeester bleken volledig verrast. Met name de politie kon zich dit aantrekken, haar informatiepositie liet blijkbaar te wensen over. Onlangs probeerde zij een activist voor zich te winnen als informant.

  Europol aktiever na 11 september
  EUforum, september 2002

  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld.

   


  Verknipte gesprekken
  De Volkskrant
  Van onze verslaggever Michael Persson
  De Koerd Huseyin Baybasin werd op grond van afgetapte telefoongesprekken tot levenslang veroordeeld. Sommige deskundigen hoorden onverklaarbare overgangen. Hoe betrouwbaar zijn telefoontaps nog in het digitale tijdperk?
  Telefoontaps zijn geen betrouwbaar bewijsmateriaal, zeggen deskundigen. Ze zijn zo te manipuleren dat je een verdachte alles kunt laten zeggen, zonder dat de overgangen tussen de geluidsfragmenten te detecteren zijn.
  Om dat te bewijzen knutselde deskundige Van de Ven zelf een bandje in elkaar. Onderzoekers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Militaire Inlichtingendienst en de Technische Universiteit Eindhoven gaan op zoek naar de manipulaties. Ook aan Volkskrantlezers de vraag: hoe vaak en waar is er met het geluidsfragment geknoeid?

   


  Word ik afgeluisterd? Profiel van Rop Gonggrijp
  In de uitzending van De Ochtenden deed getuigedeskundige Rop Gonggrijp uit de doeken hoe mensen kunnen controleren of hun telefoon wordt afgeluisterd.

   


  Besluit van de regering over de taken van de afdeling buitenland van de AIVD

  Het besluit strekt er toe invulling te geven aan het bepalen van de onderwerpen waarop de inlichtingentaak van de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst zich richt conform artikel 6, tweede lid, onder d, van de Wet op de inlichtingen-en veilig-heidsdiensten 2002.
  Gekozen wordt voor een in de tijd beperkte aanwijzingsperiode. Uiterlijk 1 januari 2003 worden de onderwerpen opnieuw beoordeeld en vastge-steld. Het besluit zelf kent geen rubricering.

   


  Theo Bot: ‘Hier wordt ook op slechteriken gejaagd’
  Heel Nederland kende de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de geheime dienst die waakte over de staatsveiligheid. Maar de BVD is niet meer. Sinds eind mei is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van kracht en heet de dienst: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Theo Bot is als plaatsvervangend hoofd de tweede man in de top van de organisatie. Wat heeft een voormalig officier van justitie te zoeken bij de geheimste afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?

   


  EPIC has been busy in the last few months setting up a new web site on video surveillance
  It is mostly focused on Washington, DC where police is currently considering establishing a wide surveillance network all over the city that would be unprecedented in size and technical sophistication in the United States. The web site currently contains pictures of video cameras in Washington. It should soon include much more pictures documenting the presence of general surveillance cameras in public areas. Our intent is to internationalize the scope of the web site: we plan on creating new web pages with pictures of video cameras abroad, add comments and analyses on the situation of video surveillance in other countries, links to foreign
  web sites, and allow for more interactive possibilities between our readers, video surveillance commentators and us.
  We think that making our US visitors aware of what already exists in other countries will make them more aware of the potential scope of video surveillance, and how their civil liberties might be affected by sweeping electronic surveillance schemes.

  This is where we would like you to help us. We would be glad to receive images of video cameras and surveillance networks in your country orregion, interesting links about video surveillance, referrals to people youknow might be helpful to talk to, etc.

  Please send us:

  – your pictures of cameras (with descriptive information: location, type of camera/model, public or private operator, public or private area,…);
  – links to local web sites containing such pictures; – links to web sites in
  your country that are focused on the theme of video surveillance;
  – namesof video surveillance experts; and – any other relevant resource you may
  think of,

  chlaurant@epic.org

  On the other hand, if you are a video surveillance activist or expert, we would like to hear from you if you have ideas about how to internationalize awareness of video surveillance with web sites, or have any comments on this e-mail. I look forward to getting feedback from you all.

   


  NISA start eigen website
  De NISA is een onafhankelijke studiegroep op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De leden vormen samen het dagelijks bestuur. Daarin vertegenwoordigd zijn academici, journalisten en medewerkers en oud-medewerkers uit de wereld van de intelligence. Doel van de stichting is het bevorderen van een geinformeerde discussie in Nederland over alle aspecten van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, met name het vergroten van de historische kennis op dit gebied en het openstellen van archieven voor research.