• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere evenementen die een soortgelijke impact kunnen hebben

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 12 juli 2001 (13.07)
  (OR. fr)
  10731/1/01
  REV 1 COR 1
  LIMITE
  JAI 74
  CORRIGENDUM OP DE NOTA
  van: het voorzitterschap
  aan: de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken)
  Betreft: – Veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere evenementen die een soortgelijke impact kunnen hebben
  – Ontwerp-conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten

  Op bladzijde 1, punt 3, 5/6e regel leze men:
  “… en aan punt 3, onder a), eerste streepje, …
  in plaats van:
  “… en aan punt 3, onder b), …”.