• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Vernieuwde website J&J en Contrast Network

  Het heeft even geduurd, maar nu is ‘ie er dan: de vernieuwde website van Buro Jansen & Janssen. Uitgangspunt bij het bouwen van deze site was de integratie van alle archiefstukken van de afgelopen dertig jaar. Bij de vorige vernieuwing, tien jaar geleden, was ons dat nog niet gelukt. Zo stond het oude html-archief nog los van het nieuwe content-management systeem dat er ook nog eens al snel verouderd uitzag.

  Nu gaat het bij J&J niet om hoe het eruit ziet, maar om de inhoud. De website was echter ook onhandig in onderhoud en de veiligheid van de site niet goed geregeld. Nu bewaart J&J geen gevoelige data op haar website. De adressen van de mailinglijst worden elders bewaard, dus is er geen direct gevaar voor bezoekers, maar in een wereld waarbij constant de veiligheid van websites en databases in gevaar is, leek het ons van belang een nieuwe site te bouwen.

  Nog niet alles is klaar, maar omdat nu veel artikelen weer normaal te vinden zijn, hebben we besloten online te gaan. Naast het feit dat al het oude html-werk van twee websites uit de jaren ’90 opgenomen is in de database, zijn alle oude links ook nog eens bewaard gebleven en eveneens opgenomen in de nieuwe database. Dit moet voorkomen dat bestaande connecties met andere websites verloren gaan.

  Tevens is ervoor gekozen de andere websites van J&J, zoals justitie en veiligheid, nieuwsblog, openbaarheid en het nationaal veiligheidsarchief, een prominentere plek te geven in de nieuwe opzet. De bouw van de huidige portal heeft ook opgeleverd dat er zicht is op allerlei zaken die nog ontbreken binnen de digitale infrastructuur van J&J. Het gaat hierbij om toekomstige thema-sites over inlichtingendiensten, Europa en migratie waar in de komende tijd aan zal worden gewerkt.

  Wees gerust, J&J gaat niet overstag in de zin van toevoeging van advertenties, sociale media, nietszeggende korte berichten en andere zogenaamde moderne media ontwikkelingen. Bij J&J ging, gaat en zal het blijven gaan over inhoud, toegankelijkheid, veiligheid en anonimiteit voor onze bezoekers. Natuurlijk hebben we geld nodig, maar dat moet geen een leidend argument worden voor goed en gedegen onderzoek.

   

  Contrast Network, voor een fair internet

   

  De bouw van de nieuwe website valt samen met opbouw van een digitale infrastructuur. Buro Jansen & Janssen participeert in een nieuw initiatief, genaamd stichting Contrast, contrast.network. Contrast wil bouwen aan een fair internet door kwalitatief goed georganiseerde digitale ruimte beschikbaar te stellen aan groepen en individuen die daarin zelf participeren en de structuren onderhouden.

   

  Dit houdt zoveel in dat er gestreefd wordt naar een veilige internetstructuur, met encryptie, eigen e-mail voorzieningen, eigen cloud voorzieningen, het zelf hosten van websites en andere diensten. Ook voorlichting aan andere internetgebruikers behoort tot de taak van Contrast en zelfs het opleiden van mensen om die structuren op te zetten en te onderhouden. Het is ambitieus, maar in een wereld die verder digitaliseert en multinationals de markt beheersen, is het opbouwen van eigen structuren van groot belang voor het behoudt van de eigen identiteit en zelfstandigheid.

  Om dit te stimuleren wordt er een netwerk-helpdesk opgezet waarmee gebruikers elkaar kunnen ondersteunen. Om de eigen digitale infrastructuur te complementeren wordt gewerkt aan een serie cursussen waarmee mensen getraind worden in het opzetten en beheren van web- en mailservers, veiligheid/firewall, afslaan van aanvallen, virtualisatie etc. Doel is politiek en techniek aan elkaar te koppelen, en tevens mensen op te leiden voor het ondersteunen van projecten.

  Dit alles combineert Contrast met onderzoek naar de activiteiten van overheidsspelers zoals politie, justitie, inlichtingendiensten en haar private partners zoals bedrijven en stichtingen op het internet. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in onder andere het witwassen van informatie afkomstig van politie, justitie en inlichtingendiensten, het zogenoemde onschuld-adagium, de toetsing van maatregelen, de rechtsbescherming etc. Het onderzoek valt grofweg uiteen in de volgende onderwerpen: surveillance, huiszoeking en ontruiming.

   

  Surveillance

  Surveillance op het internet, denk aan #twicident bij Twitter, Facebook surveillance en andere sociale media, naast het reguliere aftappen. Huiszoeking op het internet (bezoek en kopiëren van gegevens van burgers op privépagina’s en gebiedsverboden op het internet, zwarte lijsten, etc.) Ontruiming, huisuitzetting op het internet, notice and takedown en andere acties, zoals inbeslagname van domeinen, servers etc. Meer in het algemeen onderzoek dat verricht wordt door de overheid en particuliere sector naar in beslag genomen servers of draaiende machines op het internet. De publiek–private samenwerking en bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden op het internet. Maar ook samenwerking tussen justitie en universiteiten zal onderwerp van onderzoek zijn.

  Dit alles met als doel om een fair internet te bevorderen, waar de publieke ruimte ook daadwerkelijk van iedereen is en ruimte wordt geboden aan diversiteit. Niet alleen technologische internetgiganten beheersen de digitale wereld, ook de overheid en haar partners patrouilleren steeds frequenter op dit terrein en eigenen zich het recht toe om te bepalen wat wel en niet mag op het internet, meestal zonder onafhankelijke toetsing. Contrast wil daar een tegenwicht aanbieden, hoe klein dat ook is.

  Contrast behoudt zich het recht om mensen en organisaties, dan wel hun berichten, te weigeren die seksistisch, racistisch, fascistisch of anderzijds discriminerend van aard zijn. Contrast neemt haar verantwoordelijkheid, maar vraagt van haar gebruikers ook tijd en energie te investeren in de eigen veiligheid op het internet. Een infrastructuur of netwerk en fair internet bouw je namelijk niet alleen op. Contrast vraagt van de mensen die deelnemen aan het alternatieve netwerk ook zelf te investeren in de infrastructuur en het netwerk zodat we elkaar verstevigen.

  Functioneert Contrast anders dan vergelijkbare initiatieven met dezelfde insteek? Contrast pretendeert van niet, het netwerk is niet-commercieel maar is niet gratis. Met het initiatief wordt een poging gedaan mensen aan te sporen om bewuster gebruik te maken van het internet, zowel voor zichzelf als voor anderen. Zodra de gebruikers tegen problemen aanlopen, kunnen ze gebruik maken van de helpdesk voor vragen en/of feedback. Zo leren de ‘techneuten’ waar de knelpunten liggen en helpen zij de deelnemers een stukje verder op weg. Voorbeelden hiervan zijn versleuteld e-mailen, beveiligd chatten en gegevens delen.

  Alleen gezamenlijk kunnen deelnemers en techneuten het Contrast-netwerk verstevigen. En iedereen kan leren bewuster om te gaan met moderne communicatiemiddelen.

   

  Vernieuwde website J&J en Contrast Network (pdf)