• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Integere rechtspraak door integere personen?

  Dupont op justitie en veiligheid

   

  In het blad Mr. van 28 oktober 2019 lezen wij dat de voorzitter van de rechtbank Noord-Nederland haar ontslag aan heeft geboden: ‘Rechtbankpresident Maria van de Schepop van de Rechtbank Noord-Nederland heeft na alle commotie over een onveilig werkklimaat besloten om per direct af te treden.’ ‘Van de Schepop kwam onder vuur te liggen na een artikel op mr-online over onrust onder personeel over een angstcultuur. Ook kreeg het gerechtsbestuur het verwijt gebrekkig te communiceren.

  ( https://www.mr-online.nl/van-de-schepop-neemt-verantwoordelijkheid-en-stapt-op/) Een beschadigende liefdesaffaire Een ernstige zaak wanneer een rechtbankpresident opstapt. Maar veel ernstiger dat er zelfs bij een rechtbank sprake kan zijn van een onveilig werkklimaat. Het is niet het enige incident. RTL nieuws meldde op 25 april hoe een relatie het O.M. beschadigde. ‘Kopstuk OM geschorst om geheime liefdesaffaire: schadelijk voor hele organisatie.’, kopte RTL op 25 april 2019. ‘Met hun relatie hebben OM-kopstukken Marc van Nimwegen en Marianne Bloos de integriteitsregels ernstig overschreden en dat is schadelijk geweest voor de gehele organisatie. Dat is de keiharde conclusie van de commissie-Fokkens. Het OM heeft Van Nimwegen gisteren geschorst.’, aldus RTL Nieuws.

   

  Een officier van justitie die liegt, maar toch mag blijven

   

  We kennen allemaal inmiddels de zaak-Van Laarhoven, de Brabantse coffeeshophouder die in Thailand in de gevangenis zit door toedoen van de Officier van Justitie Lucas van Delft. Van Delft werd bekend door bedreigingen die hij zelf anoniem aan zichzelf deed en waardoor hij extra beveiligd moest worden. Na een schorsing kwam Van Delft gewoon weer terug als Officier van Justitie, zoals BN De Stem berichtte op 19 maart 2018: (https://www.bndestem.nl/breda/crimefighter-lucas-van-delft-na-jarenlange-schorsing-weer-actief-als-officier-van-justitie~a56130bf/) ‘De in 2015 geschorste Lucas van Delft blijft officier van justitie. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag laten weten aan deze krant. Het College van procureurs-generaal heeft besloten om Van Delft bij het Arrondissementsparket in Rotterdam te plaatsen.’

   

  We gooien gewoon het bewijsmateriaal weg

   

  Op 28 oktober 2019 berichtte The Post Online (https://tpo.nl/2019/10/28/justitie-vernietigde-cruciaal-document-in-zaak-julio-poch/) hoe een belangrijk document in de zaak tegen de Argentijnse oud-piloot Julio Poch werd vernietigd. ‘Justitieminister Ferd Grapperhaus moet ophelderen waarom een belangrijk document over de uitlevering van piloot Julio Poch is vernietigd, vindt D66. “Het heeft er alle schijn van dat Nederland hier onzorgvuldig is geweest”, zegt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van de regeringspartij. Sjoerdsma maakt zich boos over een onthulling van VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland en RTL Nieuws. Zij brachten aan het licht dat politie en justitie een verslag hebben vernietigd van overleg tussen Nederland en Argentinië over de uitlevering van de voormalige piloot van Argentijnse komaf aan zijn vaderland. Dat verdacht hem van oorlogsmisdaden.’ Eerder beweerde minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus dat er geen sprake was van overleg met de Argentijnen over de uitlevering van Poch. Nu lijkt dit een stuk lastiger te bewijzen door de vernietiging van het belangrijke document.

  Sinds het aantreden van het kabinet Rutte-III valt ook de politie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. We zien dat de problemen met de waarheid zich niet beperken tot een rechtbank of een officier van justitie. Ook ministers en staatssecretarissen spelen een hoofdrol bij deze integriteitskwesties. Opstelten geeft toe dat hij fout was in de bonnetjesaffaire Op 24 oktober 2019 meldde Nu.nl hoe oud-minister Opstelten eindelijk toegaf wel degelijk grote fouten te hebben gemaakt in de zogenaamde ‘bonnetjesaffaire’ waarbij samen met staatssecretaris Teeven een deal werd gesloten met crimineel Cees H. Eerst werd geroepen dat het bewijs voor die deal onvindbaar was, maar uiteindelijk werd dit toch gevonden waarna Teeven en Opstelten opstapten. ‘Oud-minister van Justitie Ivo Opstelten geeft toe dat hij cruciale fouten heeft gemaakt in de zogeheten bonnetjesaffaire, die in 2015 uiteindelijk tot het opstappen van zowel Opstelten als staatssecretaris Fred Teeven leidde. Later kostte de zaak ook justitieminister Ard van der Steur zijn baan.’ (https://www.nu.nl/politiek/6006196/oud-minister-opstelten-ik-maakte-cruciale-fouten-bij-bonnetjesaffaire.html)

   

  En de zaak-Wilders?

   

  Iedereen kent inmiddels ook de Wilders-zaak die er om draait of oud-minister Opstelten zijn ambtenaren wel of niet heeft aangezet Wilders te laten vervolgen. Het wordt steeds duidelijker dat ook hier creatief met de waarheid wordt omgegaan door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

   

  Weg met die motorclubs

   

  Minister Opstelten was ook degene die de criminalisering en vervolging van motorclubs inzette door een offensief te beginnen tegen de ‘Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)’. Inmiddels zijn in een jaar tijd 5 motorclubs verboden. Doordat de politie inmiddels valt onder hetzelfde ministerie als het Openbaar Ministerie én de onafhankelijke rechter, leek het bij de vervolging van die motorclubs veel op een één-tweetje tussen de politie die met ‘bewijsmateriaal’ kwam, het Openbaar Ministerie dat dit ‘bewijsmateriaal’ aanvoerde bij de rechtbank en de onafhankelijke rechter die in alle gevallen van verbodsprocedures tegen motorclubs het ‘bewijsmateriaal’ voldoende achtte om de motorclubs te verbieden. Hoe onafhankelijk is de rechter nog, als hij zulke sterke prikkels ontvangt van zijn ‘baas’ op het ministerie en ‘bewijsmateriaal’ ontvangt uit zo’n partijdige bron?

   

  Ons kent ons?

   

  Wanneer er zoveel problemen zijn in een bedrijf, een onderneming, of een ministerie zou je zeggen dat er alles aan gedaan moet worden om de integriteit, en de eerlijkheid, van dat ministerie te waarborgen. Het gaat om de rechtsspraak, de basis van de rechtsstaat. De basis ook van onze democratie. Valt dat weg, dan breekt straks iedereen zich een weg vanuit het Malieveld naar het Binnenhof. Iedereen is dan straks zijn eigen wet, zijn eigen baas, zijn eigen rechter. En niet meer een politiekorps dat met een Openbaar Ministerie en een ministerie van Justitie en Veiligheid één geheel vormt. Opsporing, waarheidsvinding, beoordeling en veroordeling door één en dezelfde organisatie die kreupel blijkt te zijn.

  Daarom is het bevreemdend dat juist dit jaar Frank Candel werd benoemd in een belangrijke functie op dit ministerie.

   

  Wie is Frank Candel?

   

  D66’er Candel werd bekend door zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Jeugdzorgreus Intermetzo. Op 18 augustus 2016 berichtte Dupont in Justitie enVeiligheid (https://www.burojansen.nl/d66/carriere-in-de-jeugdzorg-2/: ‘Zo bleek ook Frank Candel kaderlid te zijn bij D66, maar tevens veel geld te hebben verdiend en verschillende belangen te hebben (gehad) bij jeugdzorgorganisaties. Hoewel hij nu werkt als onpartijdig adviseur bij een groot bedrijf is hij niet onpartijdig. Ook in zijn verschillende functies in de jeugdzorg heeft hij verschillende belangen met elkaar verenigd. Hij haalde zelfs D66-leden zijn bedrijf in voor een soort kijkdag om te laten zien hoe goed hij het deed, terwijl toen al bekend was dat er misstanden waren en het bedrijf er slecht voorstond. Nu het bedrijf waar Candel de baas was op omvallen staat, mag hij bij D66 de agenda Zorg en Welzijn beheren.’

  D66 had dus weet van de gang van zaken bij Intermetzo en de rol van Candel daarin, maar stelde hem toch aan als voorzitter bij de thema-afdeling Zorg en Welzijn. Dupont ging verder: ‘Op skipr.nl lezen wij op 7 mei 2012 hoe LSG-Rentray-bestuurder Henny Lodewijks in 2011 een ontslagvergoeding ontving van 157.013 euro en in dat jaar een totaal van 340.743 euro ontving. Lodewijks stapte op bij LSG-Rentray op advies van de Raad van Toezicht. Frank Candel hierover: ‘Omdat er hierdoor voor Lodewijks een pensioengat dreigde, is er een regeling getroffen om dit deels op te vangen.” Lodewijks is nog steeds als ZZP’er actief bij LSG-Rentray. De oud-bestuurder is voor een aantal inhoudelijke projecten ingehuurd. Candel: “Lodewijks is van grote waarde voor LSG-Rentray en vakinhoudelijk willen we hem wel voor onze organisatie behouden.’ Lodewijks ontvangt een vergoeding voor zijn activiteiten. Lodewijks nam op 19 januari 2012 afscheid als bestuurder bij LSG-Rentray. Ter gelegenheid hiervan werd hij ook nog geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Over deze affaire werden zelfs nog Kamervragen gesteld, maar de zaak werd niet teruggedraaid. Wat ook niet werd teruggedraaid waren de vele ontslagen bij Intermetzo die plaats moesten vinden door de bezuinigingen. Op 10 januari 2012 kwam destentor.nl met een artikel over de overname door LSG-Rentray van Zonnehuizen in Zeist. Het betekende tevens het ontslag van 700 werknemers. Of op 29 oktober 2014 bijvoorbeeld kopte rtvutrecht.nl: ‘Honderd ontslagen bij zorginstelling Intermetzo’. Niemand van deze honderden werkzoekenden kreeg zoveel geld mee als Henny Lodewijks of mocht blijven als ZZP’er.’ Eindverantwoordelijke: Voorzitter Frank Candel.

   

  Op 15 augustus meldde Dupont https://www.burojansen.nl/politie/carriere-in-de-jeugdzorg/: ‘Maar wij gaan verder. Intermetzo lijkt als zorgreus een degelijk bedrijf. Ze kopen links en rechts andere, soms grote zorgbedrijven op, en zullen dan ook wel ‘kredietwaardig’ zijn. Ja, anders kan je al die bedrijven toch niet kopen? Hoewel uit voorgaande jaarverslagen al bleek dat er tekorten waren bij Intermetzo, werd in het voorjaar van 2016 heel duidelijk dat Intermetzo op omvallen stond. Toen was Candel al weg, maar in 2015 was hij er nog wel. Wist Candel niet dat er financiële problemen waren? Blik op Nieuws op 28 april 2016 hierover: ‘Uit jaarverslagen over 2012 en 2013, blijkt dat de instelling al verlies draaide.’ Dat moet de voorzitter van de raad van bestuur toch hebben geweten? Er was dit jaar enige spekulatie dat het tekort niet te wijten was aan mismanagement, maar dat het nieuwe zorgsysteem te verwijten was. Maar in 2012 en 2013 was dit nieuwe zorgsysteem nog helemaal niet van kracht.’

   

  Na de zorgreus viel ook het succesvolle museum

   

  Inmiddels bestaat Intermetzo niet meer. Het bedrijf is omgevallen en overgenomen door Plurijn, een andere zorggigant. De man die de verantwoording had, Frank Candel, werd onpartijdig adviseur bij adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) waar hij overheden mocht adviseren. Onder andere over jeugdzorg. Candel is ook verbonden aan het Museum Arnhem als voorzitter van de Raad van Toezicht. Over dit museum schreef De Gelderlander op 12 mei 2019 het artikel ‘Hoe een mooi museum op een berg het dal ingleed’ (https://www.gelderlander.nl/arnhem/hoe-een-mooi-museum-op-een-berg-het-dal-ingleed) Voor wat hoort wat?

   

  Met vrienden op de juiste plaats kom je een heel eind

  Maar het mooiste is dat meneer Candel sinds juni dit jaar werkt als Programmadirecteur Forensische Zorg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. ja, want bij het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben ze integere en capabele mensen nodig. Dat die lid zijn van D66 is een bijkomstigheid.