• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Openbaar Ministerie heeft zich schuldig gemaakt aan schending ambtsgeheim; géén vervolging officieren van justitie

  Grueber op Justitie en Veiligheid

  De rechter heeft de uitspraak gedaan dat het Openbaar Ministerie zich schuldig heeft gemaakt aan schending van het ambtsgeheim omdat zij beelden van een verdachtenverhoor aan de zender SBS6 heeft gegeven. Deze beelden zijn uitgezonden in een documentaire genaamd “De dubbele moord in Amsterdam-Noord.”

  Twee officieren van justitie besloten na intern overleg medewerking te verlenen aan de documentaire. Het OM gaf vervolgens toestemming de opnames van de verhoren van de twee veroordeelde daders ter beschikking te stellen aan SBS6.

  De documentaire werd in 2014 uitgezonden en daarin is te zien hoe de twee mannen, ten tijde van het verhoor nog verdachten, worden verhoord door twee rechercheurs van de politie. Het verhoor is gefilmd vanuit drie cameraposities. De gezichten zijn onherkenbaar gemaakt, de stemmen zijn vervormd en de beelden zijn ondertiteld.

  Een van de twee veroordeelde mannen deed naar aanleiding van de documentaire aangifte tegen het Openbaar Ministerie omdat hij meende dat de officieren van justitie hun ambtsgeheim hadden geschonden door de beelden van zijn verhoor ter beschikking te stellen aan SBS6.

  Daarin geeft de rechtbank hem nu gelijk. Het verstrekken van de audiovisueel geregistreerde beelden van het politieverhoor ten behoeve van de documentaire weegt niet zwaarder dan het ambtsgeheim van de officieren van justitie. Die afweging is in dit specifieke geval niet correct gemaakt, zo oordeelt de rechtbank.

  “Ze hadden vervolgd moeten worden om duidelijk te maken dat dit een ernstig misdrijf is en dat dit absoluut niet kan.”

  De twee officieren van justitie worden echter NIET vervolgd voor het schenden van hun ambtsgeheim.

  Gerard Spong, advocaat van de veroordeelde man, zegt over de zaak: “Ik heb dit nog nooit eerder gemaakt en ik ben er ook van geschrokken (…) Ze [de twee officieren van justitie] hadden vervolgd moeten worden om duidelijk te maken dat dit een ernstig misdrijf is en dat dit absoluut niet kan.

  Op het schenden van het ambtsgeheim kan tot een jaar celstraf gegeven worden.

  De uitspraak is voor het OM aanleiding om de mediacontracten die worden gebruikt voor mediaproducties over het werk van de politie en het OM aan te passen, zo laat zij weten aan het onderzoeksprogramma De Monitor van de KRO-NCRV. Het gaat met name om het deel over verstrekking van beeld- en geluidsmateriaal aan programmamakers.

  Waarom worden de twee officieren van justitie niet vervolgd nu blijkt dat zij het ambtsgeheim geschonden hebben? Het wordt weer terzijde geschoven als ware het slechts baldadigheid. De mensen die het recht dienen te handhaven en te doen zegevieren ontlopen telkens zelf vervolging wanneer zij misdrijven begaan. Warempel ongelofelijk.

  Bron: De Monitor

  artikel is verschenen op Blauwe Logica