• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Stap 1: Verzoek tot inzage bij de AIVD

  Welke gegevens

  Afhankelijk van waar je denkt geregistreerd te staan dien je een verzoek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in.
  Je kan bij zo’n verzoek aangeven binnen welk verband je denkt dat de AIVD of MIVD gegevens over je heeft verzameld, maar probeer niet te specifiek te zijn misschien zie je iets over het hoofd.

  Je kunt informatie opvragen over jezelf, je overleden echtgenoot (echtgenote), geregistreerde partner, kind of ouder of organisaties waar je actief bent geweest. Bedenk wel dat het een rechtsgeldig verzoek moet zijn. Bij vragen over een organisatie moet je wel deel uit maken van het bestuur of de vereniging.

  1. Registratie van eigen gegevens, geeft duidelijk aan wie je bent

  2. Registraties een overleden echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder van de aanvrager. (Artikel 50 WIV), je dienst dan de volgende gegevens in je brief te vermelden:

  a. naam en voorletters van de overledene;
  b. geboortedatum en geboorteplaats van de overledene;
  c. datum van overlijden en plaats van overlijden;
  d. de hoedanigheid van de overledene in relatie tot de aanvrager.

  3. Registraties over organisaties (Artikel 51 WIV)

  a. Geef duidelijk aan om welke organisatie het gaat
  b. Indien mogelijk de context
  c. Eventueel de tijdsperiode

  Op basis van

  Inzage verzoeken bij inlichtingendiensten doe je op basis van artikel 47 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten .

  Waar moet je inzage vragen

  Voor inzage bij de AIVD:
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  project inzageverzoeken
  postbus 20010
  2500 EA Den Haag

  Voor inzage bij de MIVD:
  De minister van Defensie
  postbus 20701
  2500 ES Den Haag

  Termijn

  Je kan altijd een verzoek indienen. Je moet binnen drie maanden antwoord krijgen, dit kan verlengd worden met vier weken.

  Voorbeeld

  Hier vind je een voorbeeldbrief.

  Verder zoeken

  Procedure inzage AIVD

  AIVD

  MIVD