• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Stap 3: Klacht bij weigering inzage bij de politie

  Als de politie niet binnen de termijn van vier weken op je verzoek reageert, als je het niet eens bent met de reactie op je verzoek tot correctie/verwijdering van gegevens dan kun je het volgende doen:

  Je kunt een verzoek richten aan de rechtbank in je arrondissement. Dat doe je bij de civiele kamer van de rechtbank. Het is een ingewikkelde procedure, je moet je laten bijstaan door een advocaat en je kunt veroordeeld worden in de proceskosten als je de zaak verliest.

  Je kunt je ook wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens en om bemiddeling of een onderzoek vragen. Dat is kosteloos en vaak de moeite waard. Het College krijgt toegang tot alle gegevens en kan oordelen dat je (meer) kennisneming moet krijgen. De politie neemt in het algemeen het oordeel van het College over.

  U kunt ook een klacht indienen bij de politie, hoewel u hiervoor een lange adem dient te hebben. Deze klacht kunt u ook sturen naar de Nationale ombudsman.