• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Preventief fouilleren in Amsterdam, een evaluatie

  Recent openbaar gemaakte documenten over preventief fouilleren in Amsterdam leveren een beeld op van een gemeentelijke organisatie gericht op beeldvorming in plaats van het formuleren van goed beleid. De openbaar gemaakte documenten (onderaan dit verhaal) zijn samen met andere beschikbare informatie gebruikt voor het onderzoek “Preventief fouilleren in Amsterdam, een evaluatie”.

  Lang voordat het laatste debat met de raad had plaatsgevonden stond het besluit van de burgemeester om preventief fouilleren weer in te zetten al vast. Het Afdelingshoofd Beleid & strategie van het Openbaar Ministerie geeft in september 2020, een jaar voor de pilot, aan preventief fouilleren vooral “voor de bühne” te vinden en krijgt daarop als antwoord van een ambtenaar dat die discussie een “gepasseerd station” is. In april 2021 is in ambtelijke e-mails te
  lezen: “Hoewel de BM bereid is (begrijp ik) om de proef ook zonder een meerderheid door te zetten, vind ik dat we nog een laatste handreiking moeten doen. De coalitiepartijen zullen weliswaar onvermurwbaar blijven, maar voor de beeldvorming is dit wel van belang.”

  De gemeente heeft bij de aanwijzing van de veiligheidsrisicogebieden geen actuele proportionaliteitstoets gedaan. In een document waarin de selectie wordt  gemaakt is enkel te lezen dat de gebieden afwijken van het gemiddelde van de stad zonder dat verder wordt gekeken of er wel sprake is van proportionaliteit. Het document maakt daarbij gebruik van verouderde cijfers uit 2018 en 2019. Uit ambtelijke mailwisselingen lijkt ook af te leiden dat de gemeente proportionaliteit helemaal niet relevant lijkt te vinden en wordt er zelfs gesproken over het “aselectief aanwijzen” van veiligheidsrisicogebieden.

  Ook de informatie over de uitvoering van preventief fouilleren door de politie roept vragen op, met name over het vereiste van aselectief fouilleren. Uit de documenten blijkt dat de politie helemaal geen zin had in een aselectieve werkwijze en zij stelde zelfs expliciet voor om gericht jongeren te fouilleren. In de cijfers over de mensen die zijn gefouilleerd is ook terug te zien dat er bovenmatig veel jongeren en maar liefst twee keer zoveel mannen als vrouwen zijn gefouilleerd.

  Dat de politie weigert of niet in staat is aan een randvoorwaarde als aselectief werken te voldoen maakt dat zorgen over etnische profileren blijven bestaan. De uit de cijfers in de gemeentelijke evaluatie te herleiden selectieve werkwijze maakt dat er niet is voldaan aan een basisvoorwaarde om etnisch profileren te voorkomen. Zowel de gemeente als de politie lijken een blinde vlek te hebben voor de onbewuste vooroordelen die alle mensen (dus ook agenten) hebben.

  In de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 13 januari 2022 informeert de burgemeester de raadsleden over haar voornemen om de pilot die maar een maand zou duren met een een jaar te verlengen.

  Peter van de Wijngaart

   

  Het evaluatierapport Preventief fouilleren in Amsterdam

   

  Geciteerde documenten

  23. 200901 Stukken wapencontroles(2)_Geredigeerd

  113. 201217 Uitwerking Gerichte Wapencontroles 171220 docx_Geredigeerd

  124.  210108 Punten anno BM 13  januari PWC_Geredigeerd

  160. 210208 Uitwerking Gerichte Wapen controles concept M

  403. 210816 Geheim- en vrijwaringsverklaring waarnemers_Geredigeerd

  403a. 210816 Geheimhoudingsverklaring_augustus+2018

  tabel driehoek

   

  Gebruikte literatuur

  Boeven vangen – Een onderzoek naar proactief politieoptreden

  Girlhood Interrupted

  Notitie Evaluatie Preventief Fouilleren 2010

  The Essence of Innocence

  Waarborgen bij preventief fouilleren, 2011

   

  Openbaar gemaakte documenten 23 december 2021

  Inventarislijst 22 dec

  6. 200527 Annotatiegericht wapencontroles cie AZ van 27mei2020

  9. 200528 Extra informatie wapencontroles_Geredigeerd

  22. 200829 Notitie Gerichte Wapencontroles conceptD

  23. 200901 Stukken wapencontroles(2)_Geredigeerd

  24. 200901 Stukkenwapencontroles (3)_Geredigeerd.pdf

  34. 200902 Vertrw terugkoppeling driehoek gerichte wapencontroles_Geredigeerd

  46. 200916 Definitief Annotatie gerich twapencontroles cie AZ van 17 september 2020 docx_Geredigeerd

  46a. 200917 Annotatie gericht wapencontroles cie AZ van 17 september 2020

  49. 200925 Notitie doelgerichte wapencontroles oncept_Geredigeerd

  50. 200929 Notitiegerichte wapencontroles_Geredigeerd

  50a. 200618 Brief gemeenteraad inzake uitstel wapencontroles

  50b. Notitie Gerichte Wapencontroles 2.0 (002)_Geredigeerd

  55. 201021 Cijfermatige data gestuurde onderbouwing gerichte wapencontroles_Geredigeerd

  56. 201022 Notitie Wapencontroles Cie AZ 21mei

  59. 201022 Uitwerking gerichte wapencontroles_Geredigeerd

  59a. 210208 Uitwerking Gerichte Wapencontroles bijlage conceptA

  71. 201104 Annotatie gerichtwapen controles raad 4-5 nov

  112. 201217 Afstemmen Uitwerking Proef Gerichte Wapencontroles Geredigeerd

  112a. 210208 Uitwerking Gerichte Wapencontroles bijlage conceptB

  113. 201217 Uitwerking Gerichte Wapencontroles 171220 docx_Geredigeerd

  117. 210104 Stukkenen discussiepunt Driehoek 11 jan Stukken Uitwerking proef GWC Geredigeerd

  117a. 210208 Oplegger Driehoek Proef Gerichte Wapencontroles conceptA Geredigeerd

  117a. 210111 Oplegger Proef Gerichte Wapencontroles bijlage conceptA Geredigeerd

  117b. 210208 Uitwerking Gerichte Wapencontroles conceptE

  124. 210108 Punten anno BM 13 januari PWC_Geredigeerd

  126. 210111 Oplegger Proef Gerichte Wapencontroles concept E Geredigeerd

  127. 210111 Punten anno BM 13 januari PWC_Geredigeerd

  129. 210113 Oplegger Driehoek Proef Gerichte Wapencontroles  def Geredigeerd

  139. 210119 vertrouwelijk Terugkoppeling driehoek proef gerichte wc Geredigeerd

  143. 210125 verzoek driehoek inzake preventief fouilleren Geredigeerd

  145. 210202EvaluatieproefGWCteregistrerengegevenspolitie.pdf

  146. 210202 Nieuwe versie Uitwerking GWC Driehoek 8 februari 2021 Geredigeerd

  153. 210204 (1) Geredigeerd

  156. 210204 Punten anno Sultan driehoek 8 feb 2021 Geredigeerd

  159. 210208 Oplegger Proef Gerichte Wapencontroles 8 februari 2021 Geredigeerd

  160. 210208 Uitwerking Gerichte Wapen controles concept M

  179.a voorstel Onderzoek wapencontroles – projectvoorstel DEF

  179.b Onderzoek wapencontroles – projectopzet light 25 okt 2021 Geredigeerd

  191. 210312 notes gesprek Sultan en Jacob Geredigeerd

  207. 210319 Raadsbrief uitwerking proef GWC vertrouwelijk conceptK

  221. 210408 Annotatie Commissie AZ 8 april 2021 conceptH

  224. 210408 Redenen doel aan te wijzen gebieden

  241. 210503 Wapencontroles (5)_Geredigeerd

  248. 210510 Annotatie driehoek 10 mei 2021 conceptA

  252. 210510 Gerichte Wapencontroles_Geredigeerd

  257. 210510 Oplegger Driehoek Proef Gerichte Wapencontroles conceptD

  319. 210621 Evaluatie proef GWC opzet evaluatie proef GWK conceptC

  377. 210803 Terugkoppeling overleg proef GWC + actiepunten_Geredigeerd

  403. 210816 Geheim- en vrijwaringsverkalring waarnemers_Geredigeerd

  403a. 210816 Geheimhoudingsverklaring_augustus+2018

  403b. 210816 vrijwaringsverklaring

  441. 10820 Geheimhoudingsverklaring GWC (3)_Geredigeerd.pdf

  441a. 210820 Geheimhoudingsverklaringen Verklaring omgang met informatie

  519. 210900 Document werkafspraken waarnemers conceptB

   

  Openbaar gemaakte documenten 27 september 2021

  Documenten_Geredigeerd

  Zienswijze politie_Geredigeerd