• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Financiën – Inleiding

  7. FINANCIEN

  7.0. Inleiding

  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiën die betrekking hebben op door de CID Haarlem/RCID Kennemerland ontwikkelde activiteiten.

  In het eerste gedeelte worden de zogenaamde formele geldstromen aangeduid. Achtereenvolgens passeren de revue de inkomsten die dienden ter dekking van exploitatiekosten algemeen in paragraaf 7.1 en inkomsten die dienden ter dekking van exploitatiekosten inzake opsporingsonderzoeken, nader onderscheiden in ‘BOP’-gelden, vermeld in paragraaf 7.2 en ‘Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden’, in paragraaf 7.3.

  Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt gevormd door een verslag van onderzoek naar de zogenaamde informele geldstromen. Uit de bespreking daarvan zal genoegzaam duidelijk worden op welke gelden wordt gedoeld.

  In par. 7.4 wordt ingegaan op de door Langendoen aan de PEC overgelegde investeringsoverzichten.

  Par. 7.5 besteedt aandacht aan de administratie van het bedrijf van een persoon die in de publiciteit de naam ‘Sapman’ heeft gekregen en de wijze waarop de daaraan mogelijk ver-strekte gelden zijn verwerkt binnen deze administratie. Afsluitend wordt in par. 7.6 een totaal recapitulatie gegeven van de in meer of mindere mate aangetoonde informele geldstromen.