• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Lijst met gehanteerde Douane-begrippen

  Lijst met gehanteerde Douane-begrippen

  1.Bill of Lading

  2. Aankomstbericht

  3. Interchange

  4. T-1 dokument

  5. Factuur douane-expediteur 1.

  6. IM-4 invoeraangifte

  7. Handelsfactuur betreffende levering goederen

  ad 1)Het cognossement, ook wel Bill of Lading genoemd, is een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen teneinde deze te vervoeren (over zee) naar een aangewezen bestemmingsplaats en aldaa r uit te leveren aan een aangewezen persoon of diens order en waarin staat aangegeven onder welke voorwaarden de uitlevering zal geschieden.

  De Bill of Lading moet ondertekend zijn door de scheepvaartmaatschappij of haar agent.

  De, op de Bill of Lading vermelde, ontvangende partij kan bij de scheepsagent, zijnde de vertegenwoordiger van de rederij (eigenaar van het schip), in de haven van bestemming zijn goederen/container in ontvangst nemen. Dit gebeurt door het overleggen v an één of meerdere exemplaren van de originele Bill of Lading. De ontvangende partij is de op de Bill of Lading vermelde ‘consignee’ dan wel een door de ‘consignee’ gemachtigde.

  De voor de uitlevering van de goederen benodigde originele exemplaren van de Bill of Lading kunnen bijvoorbeeld per koerier vooruitgestuurd worden naar de ontvangende partij, al naar gelang de afspraken tussen koper en verkoper. Komt op de Bill of Ladi ng de vermelding voor ‘to order’ dan betekent dit, dat, op het moment van verscheping, de ontvangende partij nog niet bekend is. Deze zal later bekend worden en met de benodigde exemplaren van de Bill of Lading zijn goederen kunnen afhalen.

  Opdat de scheepvaartmaatschappij in Staat is bij aankomst in de bestemmingshaven de geadresseerde te berichten dat de goederen zijn aangekomen, moet in de Bill of Lading een meldingsadres worden opgenomen, men noemt dit het ‘notify address’. Het ‘notif y address’ kan dezelfde zijn als de’consignee’.

  ad 2)Het aankomstbericht is het bericht aan het notify address (zie ad 1) dat de, voor de ontvangende partij, bestemde goederen zijn aangekomen.

  ad 3)Een interchange is een document dat de scheepsagent aan de ontvangende partij of diens vertegenwoordiger afgeeft als de container vrijgesteld kan worden. Met dit document kan de ontvangende partij de container gaan halen op de opslagplaats, de con tainerterminal.

  ad 4) Een T-1 dokument is een douanedokument dat gebruikt wordt voor het vervoer en evt. opslag in de Europese Unie. Het gaat dan om goederen van buiten de Europese Unie waarvoor nog geen invoerrechten dan wel andere heffingen betaald zijn (zogenaamde derde landen goederen). De goederen blijven onder douaneverband en kunnen niet eerder op de vrije markt gebracht worden dan nadat het T-1 dokument op de juiste wij ze is aangezuiverd door een invoerdokument en de betreffende rechten betaald zijn.

  De in de container-dossiers opgenomen T-1 dokumenten zijn gebruikt voor het vervoer van Rotterdam, de haven van aankomst, naar Amsterdam, de plaats waar de goederen zijn ingevoerd. In de meeste gevallen zijn de T-1 dokumenten door de douane-expediteur/ scheepsagent in Rotterdam opgemaakt in opdracht van de douane-expediteur 1. in Amsterdam die vervolgens de invoer in Amsterdam verzorgde.

  ad 5)Middels een IM 4 wordt bij de Douane een aangifte tot invoer tot verbruik gedaan voor goederen die aan belasting onderworpen zijn. Door het doen van deze aangifte kunnen de goederen in het vrije verkeer van Nederland worden gebracht. De ontvangend e partij kan er dus ‘vrij over beschikken.

  In de IM 4 moeten diverse gegevens worden genoemd zoals de soort van de goederen, het gewicht, de afzender, de geadresseerde, de herkomst, de waarde en de tariefpost. Met name aan de hand van de tariefpost (een, voor ieder soort goed, internationaal va stgestelde unieke code) kan de Douane bepalen of voor de goederen bepaalde economische dan wel financiële regelingen gelden. Een vergunning bij invoer kan verplicht zijn, een verlaagd invoerrecht kan van toepassing zijn, de invoer kan onder voorwaard en verboden zijn, etc.

  ad 6)Overlegging bij de Douane van een factuur, ter zake de koop van de in te voeren goederen, is verplicht op grond van communautaire douane wetgeving. Invoerrechten en omzetbelasting, bij invoer, worden geheven over de waarde van de goederen met bij telling dan wel aftrek van bepaalde bij wettelijke voorschrift vastgestelde posten, al naar gelang de leveringsvoorwaarden.