• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Lijst van afkortingen

  Lijst van afkortingen

  AG Advocaat-Generaal

  ARI Afdeling Recherche Informatie van de CRI

  AT Arrestatie team

  BKA Bundes Kriminal Amt (Duitsland)

  BOB Bijzondere Opsporings Brigade Rijkswacht (België)

  BOD Bijzondere Opsporings Dienst

  BOP Bijzondere Opsporingskostenregeling Politie

  CID Criminele Inlichtingen Dienst

  CIDSI CID Subjecten Index

  CPRC Centrale Politie Recherche Commissie

  CRI Centrale Recherche Informatie Dienst

  CTA Container Terminal Amsterdam

  CTC Centrale Toetsings Commissie OM

  CTR Container Terminal Rotterdam

  DCID Districts Criminele InlichtIngen Dienst

  DEA Drugs Enforcement Administration (V.S.)

  DlC Douane Informatie Centrum

  DLO Drugs liaison officer

  DTOO Dienst Technisch Operationele Ondersteuning

  PEC Parlementaire Enquête Commissie

  FIOD Fiscale lnlichtingen- en Opsporings Dienst

  GP Gemeentepolitie

  GVO Gerechtelijk Vooronderzoek

  HOVJ Hoofdofficier van Justitie

  ICS Informanten Coderings Systeem

  IRT Interregionaal Recherche Team Noord-Holland! Utrecht

  KLPD Korps Landelijke Politie Diensten

  KTA Kernteam Amsterdam

  KTR Kernteam Randstad Noord & Midden

  KvK Kamer van Koophandel

  LCID Landelijke Criminele Inlichtingen Dienst

  NCID Nationale Criminele Inlichtingen Dienst

  OM Openbaar Ministerie

  OT Observatie team

  OVJ Officier van Justitie

  PG/PPGG Procureur generaal/ Procureurs-Generaal

  PID Politieke (Plaatselijke) Inlichtingen Dienst

  PIT Politie infiltratie Team

  RAC Recherche Advies Commissie

  RBT Regionaal Bijstandsteam

  RCID Regionale Criminele Inlichtingen Dienst

  REDICO Regionale Dienstcommissie

  RID Regionale Inlichtingen Dienst

  RP (Korps)Rijkspolitie

  RR Rijksrecherche

  RRT Regionaal Recherche Team

  RRD Regionale Recherche Dienst

  SFO Strafrechtelijk Financieel Onderzoek

  Sr. Wetboek van Strafrecht

  Sv. Wetboek van Strafvordering

  ZWACRI Zware Criminaliteit