• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Lijst van meest voorkomende namen

  Lijst van meest voorkomende namen

  Augusteijn, A.W.P.

  Chef CID van KTR, daarvoor van het IRT

  Baarle, B. van

  Korpschef Limburg Noord, vanaf de oprichting tot juli 1993 algemeen teamleider IRT, werkzaam bij de gemeentepolitie Utrecht

  Bakker, G.J.C.M.

  Teamleider FIOD Haarlem, voor januari 1994 plv.teamleider

  Barendregt, B.N.

  Hoofd afd. CCI van de CRI

  Beaufort, Jhr. L.A.R.J.de

  HOVJ parket Haarlem, vanaf 1989; daarvoor AG bij het gerechtshof te Amsterdam

  Behling, R.A.M.

  AG bij het gerechtshof te Amsterdam

  Belzen, J.L. van

  Medewerker RCID Kennemerland van augustus 1992 tot augustus 1993. Daarna hoofd van de districts-recherche Kennemerland-Zuid. Van 1984 tot aan augustus 1992 CID-functie bij de recherchegroep van de RP Amsterdam

  Berg, J.F.H. van den

  Plv. korpschef regiopolitie Kennemerland en hoofd politiële bedrijfsvoering sedert 1 april 1994; voordien korpschefgemeentepolitie Haarlemmermeer; vanaf 1 april 1991 uitvoerend projectleider

  Blijswijk, J.A.M. van

  Hoofd FIOD te Haarlem

  Brummelkamp, B.

  Vanaf december 1993 medewerker RCID Kennemerland, eerst als runner/begeleider daarna runner

  Capelle, M.A.A. van

  OVJ parket Groningen; IRT-OVJ vanuit het parket Amsterdam vanaf 1 juli 1993 tot opheffing IRT op 7 december 1993

  Ferwerda-de Bruijn, Mw. CJ.G

  Misdaadanaliste bij de RCID Kennemerland, per 1 februari 1994. Daarvoor, per 1 december 1992, runner bij voornoemde RCID en daarvoor runner bij de gemeentepolitie Heemstede

  Franken van Bloemendaal, W.F.L.

  OVJ parket Amsterdam; IRT-OVJ vanuit het parket Amsterdam in de periode januari 1990 – juni 1992

  Gerrits, R.G.A.

  Medewerker wijkteam van de regiopolitie Kennemerland

  Gerrits-Keeman, Mw. C.H.

  Misdaad-analiste, voordien administratief medewerkster van de RCID Kennemerland

  Giesberts, R.

  Runner bij de RCID Kennemerland vanaf oktober 1990

  Gonzales Mw. I.E.W.

  Per 1 juni 1994 OVJ te Haarlem. KTR-OVJ

   

  Groot, R. de

  CID-OVJ parket Rotterdam vanaf 1 januari 1993

  Huisman, H.H.M.

  Hoofd DIC Vlaardingen

  Jansen, F.E.

  Commissaris van politie bij de regiopolitie Twente; Van 1988 tot april 1992 werkzaam als coördinator Centrale Recherche gemeentepolitie Haarlem. Had als zodanig de leiding over de RCID

  Jongh, C.H.J. de

  FIOD-medewerker belast met CID-werkzaamheden bij deze dienst; onderhield de contacten met de politie/CID’en

  Josephus Jitta, A.N.A.

  HOVJ te Alkmaar van 1 mei 1982 tot 1 oktober 1994

  Kastel, J.A.P. van

  Teamleider IRT vanaf 1 juli 1993 tot 1 december 1993. Tot 1 december 1995 werkzaam bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland daarna regiopolitie Brabant-Noord

  Kerk, A.O. van der

  Sedert november 1994 plv. HOVJ parket Utrecht, daarvoor OVJ parket Amsterdam

  Koops, W.

  Runner bij de gemeentepolitie Haarlem/RCID Kennemerland tot 3 januari 1995

  Kuitert, Mw. J.CJ.G.B.

  Landelijk OVJ; CID-OVJ parket Haarlem van 1 oktober 1992 tot 1 november 1994

  Langendoen, K.P.

  Plaatsvervangend teamleider KTR; vanaf 1 februari 1988 runner bij CID Haarlem; tussen juli 1991 en september 1994 (waarnemend)chef (R)CID Kennemerland. Runde met Van Vondel informanten t.b.v. het IRT

  Lengton, R.

  Medewerker RCID Rotterdam-Rijnmond

  Limmen, G.J.M.

  Medewerker van de RCID Kennemerland van oktober 1992 tot medio april 1994. Daarvoor, vanaf 1986, CID medewerker van de recherchegroep van de RP Amsterdam

  Lith, A.

  Districtschef regiopolitie Utrecht. Teamleider IRT van begin 1989 tot 1 juli 1993

   

  Meester, K.

  Medewerker RCID Kennemerland; vanaf december 1993 als begeleider; vanaf december 1994 als runner

   

  Mettes, C.

  Hoofdinspecteur van politie regiopolitie Kennemerland. Vanaf 1989 tot 1 januari 1991 chef van de CID van de gemeentepolitie Haarlem

  Mettes, J.

  Medewerker RCID Kennemerland; vanaf 1987 runner bij de gemeentepolitie Heemstede; vanaf medio 1990 tot 27 januari 1995 runner bij de (R)CID Kennemerland

  Meijer, H.

  Coördinator bij de RCID Kennemerland. Tussen 1987 en oktober 1992 chef CID gemeentepolitie Velsen

  Nieborg, R.

  Administratief medewerker RCID Kennemerland

  Paul, B.

  Applicatiebeheerder bij de RCID Kennemerland

  Putten, F. van der

  Chef RCID regiopolitie Gooi en Vechtstreek van november 1992 tot augustus 1995. Daarvoor in de periode 1987 tot november 1992 (plv)chef van de CID rijkspolitie Dordrecht

  Randwijck, RJ.C. graaf van

  PG van het gerechtshof te Amsterdam van mei 1991 tot 1 januari 1996

  Riel, C.P.A.C. van

  OVJ parket Alkmaar; tussen maart en december 1992 IRT-OVJ

  Rietkerk, A.H.

  CID-runner IRT en KTR; contactpersoon vanuit IRT naar RCID Kennemerland

  Schafstall, J.J.J.

  Coördinator RCID-Kennemerland sinds oktober 1994; daarvoor CID medewerker gemeentepolitie Velsen vanaf 1990

  Snijders, J.W.P.

  CID-OVJ parket Haarlem van 1 oktober 1994 tot heden

  Straver, M.A.

  Korpschef regiopolitie Kennemerland; voordien, tussen 1987 en 1994, korpschef gemeentepolitie Haarlem

   

  Teeven, F.

  OVJ parket Amsterdam sinds 1 januari 1994. Tussen 1 augustus 1990 en 31 december 1993 teamleider FIOD-douanerecherche Haarlem

  Toeter, R.E.A.

  Rechter rechtbank Haarlem; van mei 1990 tot oktober 1992 CID-OVJ parket Haarlem

  Tol, A. van

  CID-runner RCID-Kennemerland tussen februari 1992 en januari 1995

  Valente, J.M.

  OVJ parket Middelburg. Tussen november 1994 en juli 1995 CID-OVJ parket Amsterdam, daarvoor zaaks-OVJ

  Veen, O.C.W. van der

  OVJ unithoofd ZWACRI parket Haarlem; tot mei 1990 CID-OVJ parket Haarlem; van 1 december 1992 tot 1 juli 1993 IRT-OVJ

  Veld, C.H. in ‘t

  Chef RCID Rotterdam-Rîjnmond

  Vondel, J. van

  Privé detective. Tussen 1januari 1989 en 1 augustus 1994 runner CID Haarlerni IRCID Kennemerland. Runde met Langendoen informanten t.b.v. het IRT. Tussen 1 april 1994 en 1 augustus 1994 nog slechts part-time in politiedienst

  Vrakking, J.M.

  Vanaf 1 oktober 1992 HOVJ parket Amsterdam.

  Vijge, H.

  Voormalig medewerker RCID gemeentepolitie Haarlem tot 4 mart 1990; op die datum overleden

  Woest, A.P.

  Medewerker KLPD/ CRI; Interim RCID-chef Kennemerland tussen 1 september 1994 en 1 maart 1996

  Wit, L.A.J.M. de

  HOVJ parket Rotterdam. Voorzitter van de RAC-werkgroep ‘infiltratie’

  Wortel, J.

  AG te Amsterdam, voordien OVJ parket Amsterdam, zaaks-OVJ IRT

  Wietzema-Menkhorst, H.J.A.

  Divisiechef recherche Kennemerland vanaf april 1992; directe chef van Langendoen. Tussen 1981 en april 1992 korpschef gemeentepolitie Zandvoort