• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Onderzoek CID-administratie Kennemerland – Inleiding

  3. ONDERZOEK CID-ADMINISTRATIE KENNEMERLAND

  3.0. Inleiding

  In het kader van het onderzoek naar het functioneren van de RCID Kennemerland, werd de door deze RCID gevoerde en overgedragen CID-administratie onderzocht. In hoofdstuk II staat beschreven waaruit een CID-administratie dient te bestaan. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de CID-administratie van de RCID Kennemerland inhield en hoe deze zich verhoudt tot hetgeen als een gebruikelijke en afdoende administratie mag worden beschouwd. Delen van het onderzoek die betrekking hebben op personen of specifieke zaken worden behandeld in andere hoofdstukken.

  Voorzover mogelijk wordt aangegeven wie in welke periode verantwoordelijk was voor de gevoerde administratie.

  Voor de in de betreffende onderzoeksperiode van toepassing zijnde regelgeving, voorschriften en de juridische status daarvan, en voor een weergave van wat zoal gebruikelijk binnen een CID-administratie wordt geregistreerd en opgeslagen wordt verwezen naar hoofdstuk II.

  In het kort wordt ingegaan op de ontwikkeling van de RCID Kennemerland en op de verantwoordelijkheid volgens de regelgeving met betrekking tot het politieregister. Verder wordt een beschrijving gegeven van wat ‘feitelijk’ werd aangetroffen binnen de CI D-administratie van de regio Kennemerland. Dit hoofdstuk wordt besloten met bevindingen.