• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Gebruikte afkortingen

  Volledige inhoudsopgave

  ATBT afdeling Anti Terrorisme en Bijzonder Taken
  (KLPD)
  ADB Anti Discriminatie Bureau Friesland
  AIVD Algemene Inlichtingen-en
  Veiligheidsdienst
  angst Anti Nucleair Genootschap Stil
  Tegeno=ensief
  bt Bijzondere Taken (politie)
  aci Advies Commissie Inlichtingen
  (Raad van Hoofdcommissarissen)
  ALF Animal Liberation Front
  BBVA Bomen en Bossen voor Alles (.ctief)
  BBZ Bureau Bijzondere Zaken (ind)
  bd Bijzondere Dienst (marechaussee)
  BEB Directoraat Generaal Buitenlandse
  Economische Betrekkingen
  (Economische Zaken)


  BID Buitenlandse Inlichtingen Dienst
  BND Bundes Nachrichten Dienst
  BOB Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
  BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
  CICI Centraal Informatie en Cordinatiepunt
  Infrastructurele Projecten
  CID Criminele Inlichtingendiensten (politie)
  CIECriminele Inlichtingen Eenheden
  CIV Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
  copa-team Cocaine-Paramaribo
  (het ‘Bouterse-team’, politie)
  COTER Coopration Terreur
  CT Contra Terrorisme
  CVIN Comit Verenigde Inlichtingendiensten
  Nederland
  DID Districts Inlichtingen Dienst (rijkspolitie)
  DSRT Dienst Specialistische Recherche
  Toepassingen (BVD)
  DBRZ Dienst Bijzondere Recherche Zaken (KLPD)
  EC Economische Controledienst
  elf Earth Liberation Front
  GSPC Groupe Sala.ste pour la Prdication et
  le Combat
  idb Inlichtingen Dienst Buitenland
  ind Immigratie en Naturalisatie Dienst
  ilets International Law Enforcement on
  Telecommunications
  ipit Instituut voor Maatschappelijke
  Veiligheidsvraagstukken
  (Universiteit Twente)
  IRTInter Regionale Kernteams (politie)
  IVD Inlichtingen en Veiligheidsdienst
  KLPD Korps Landelijke Politiediensten
  MEC Midden-Europa Conferentie
  MICIV Ministerile Commissie voor
  Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten
  mid Militaire Inlichtingendienst
  MIVD Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
  MTC Multimodaal Transportcentrum
  (Nijmegen)
  OBIV Onderzoeksbureau Inlichtingen-en
  Veiligheidsdiensten
  OMOpenbaar Ministerie
  PETA People for the Ethical Treatment of Animals
  PG(college van) Procureurs Generaal
  PLC Programmable Logical Controllers
  PID Plaatselijke Inlichtingen Dienst
  PKK Koerdische Arbeiderspartij
  raf Rote Armee Fraktion
  rid Regionale Inlichtingendienst
  SBP Stafafdeling Buitenlandse Politiek (idb)
  sis Schengen Informatie Systeem
  svic Strategisch Verbindingen Inlichtingen
  Centrum
  TCA Taxi Centrale Amsterdam
  tivc Technisch Informatie Verwerkings
  Centrum
  trevi Terrorisme, Radicalisme et Extremisme,
  Violence Internationale
  vvs Voetbal Volg Systeem
  wiv Wet op de Inlichtingen-en
  Veiligheidsdiensten
  wob Wet Openbaarheid van Bestuur

  Over de auteurs:
  Wil van der Schans
  Erik Timmerman
  Willem Wagenaar
  Werken voor Buro Jansen & Janssen, dat onderzoek doet naar
  politie, justitie en inlichtingendiensten.
  www. burojansen. nl
  Buro Jansen & Janssen
  Postbus 10591
  1001 en Amsterdam
  Tel / Fax: 020-6123202
  info@ burojansen. nl
  Jelle van Buuren
  Schreef hoofdstuk 7, ‘Inlichtingen zonder grenzen’. Hij is werk-zaam
  voor Eurowatch, een organisatie die de Europese ontwikke-lingen
  op het gebied van justitie volgt. Daarnaast publiceert hij
  regelmatig in diverse dag-en weekbladen.
  Eurowatch
  Postbus 51320
  1007 eh Amsterdam
  Tel / Fax: 020 320 14 48
  06-21637547
  jevebe@ knoware. nl
  Kees Kalkman
  Schreef het hoofdstuk 8, ‘Economische spionage in het
  buitenland’. Hij is werkzaam voor amok, het Antimilitaristies
  Onderzoekskollektief.
  amok
  Obrechtstraat 43
  3572 EC Utrecht
  Tel: 030-2714376
  Fax: 030-2714759
  Amok@ amok. antenna. nl 1

  Louis S v ke
  Schreef hoofdstuk 4, ‘Handhaving van de openbare orde’.
  Hij is werkzaam bij OBIV, het Onderzoeksburo inlichtingen-en
  veiligheidsdiensten. Daarnaast is hij werkzaam bij sip,
  het Steunpunt Inzage pid-Nijmegen, dat mensen helpt bij
  het verkrijgen van inzage in dossiers bij politie-en
  inlichtingendiensten.
  OBIV
  Postbus 1501
  6501 bm Nijmegen
  Tel / Fax: 024-3233586
  Obiv@ dds. nl 2
  Uitgeverij Fagel / Buro Jansen & Janssen, 2002
  Omslagontwerp & boekverzorging:
  Atelier van Wageningen, Amsterdam
  isbn 90 5914 121 0
  nur 740
  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar
  worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, of welke andere
  wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Uitgeverij Fagel, Oudezijds Achterburgwal 145,
  1012 dg Amsterdam
  fagel@ xs4all. nl
  info@ burojansen. nl
  De boeken van Uitgeverij Fagel worden in Belgi verspreid door
  Van Halewyck, Leuven. 1