• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Algemeen

   Op Terroristenjacht

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  “De tijd van wachten is voorbij, iedereen zal nu iets moeten doen. Wie niet voor ons is, is tegen ons”. Woorden die president Bush sprak op 11 november 2001, twee maanden na de aanslagen, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Een nieuwe wereldorde is aangebroken, de vijand is het terrorisme, de vriend iedereen die dat bestrijd. Wie die vijand is bepaald de VS. Momenteel Osama Bin Laden en zijn Al Quaeda netwerk, maar ook terroristen in Indonesi, de Filippijnen, en Yemen en de landen die ze ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Syri en Irak, worden door de VS als doel in de nieuwe oorlog beschouwd. De contouren van die nieuwe oorlog tekenen zich langzaam maar zeker af. Naast de hete oorlog in Afghanistan staat een nieuwe koude oorlog voor deur. Zo is in Groot-Brittanni de noodtoestand inmiddels afgekondigd, in Duitsland het systeem van Rasterfahndung ingezet, in Frankrijk de bevoegdheden van de politie uitgebreid en bereidt de Europese Commissie speciale terrorisme wetgeving voor. Ook in Nederland is er een fiks pakket maatregelen gepresenteerd om terrorisme te bestrijden. Het tempo waarin alle maatregelen worden genomen doet het ergste vrezen. Ruimte voor kritiek is er amper en over de gevolgen van de maatregelen wordt niet gediscussieerd. Gevolgen die het hardst aan zullen komen bij migranten en vluchtelingen. Ook activisten kunnen in de toekomst gemakkelijker geassocieerd worden met terrorisme.

  The backlash – human rights at risk throughout the world
  Report News Release Take Action The world is still reeling from the shock of seeing thousands of people lose their lives in the devastating attacks in the USA on 11 September. The victims came from many countries and from all walks of life. The immediacy of the tragedy horrified, moved and angered people all over the world.

  Voorzichtig met Europese strafrechtelijke terrorismebestrijding
  Ties Prakken
  2.11.2001, Nederlands Juristenblad
  Nog voordat de VS begonnen Bin Laden en de Taliban met bommen te bestrijden waren de Europese Raad en ook de Nederlandse regering al bezig nieuwe anti-terrorismebepalingen te ontwerpen, die dwingend aan de lidstaten zouden moeten worden opgelegd, teneinde het kwaad strafrechtelijk te kunnen aanpakken. Hoewel van geen van beide benaderingen veel effectiviteit valt te verwachten in termen van preventie voor de toekomst, heeft een juridische aanpak vanwege zijn grotere constructiviteit en mindere schadelijkheid in principe de voorkeur boven een militaire, maar het een sluit het ander ook niet uit. Overigens is het volstrekt duidelijk dat eventueel opgepakte daders berecht zullen moeten worden. Daarom en omdat juridische crisismaatregelen nogal eens de neiging hebben hun doel voorbij te schieten, is er alle reden om ook de juridische aanpak die ons boven het hoofd hangt met een kritisch oog te bekijken. Bovendien is waakzaamheid geboden ten aanzien van de mogelijkheid dat het huidige klimaat waarin veiligheid voorop staat en burgerrechten het toch al moeilijk hebben, wordt misbruikt om maatregelen door te drukken waarvan niet te verwachten is dat zij een serieuze bijdrage kunnen leveren aan de inperking van het terrorisme, maar die de Nederlandse staat of de EU om andere redenen wenselijk achten hoewel zij op gespannen voet staan met belangrijke rechtsstatelijke uitgangspunten..

  Are terrorists using hidden messages? 
  Duncan Campbell
  31.10.2001
  Probably not. But western leaders, commercial opportunists, and incautious journalists, want us to believe what we cannot see.

  BVD heeft geen nieuwe bevoegdheden nodig
  Lodewijk Asscher
  NRC Handelsblad , 15 oktober 2001
  De roep om maatregelen ter voorkoming van nieuwe terreuraanslagen blijft klinken. Maar in de strijd tegen het terrorisme mogen de grenzen van de Grondwet niet worden overschreden, meent Lodewijk Asscher.

  Terreurbestrijding brengt privacy in gevaar 
  de Volkskrant
  16 oktober 2001
  STEL, JE HEBT een moord op je geweten. Die moord heb je gepleegd in Groningen.   De politie verdenkt je en vaardigt een opsporingsbevel uit. In Amsterdam  word je opgepakt. De overdracht aan de Groningse justitie zal niet lang op  zich laten wachten.