• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • crimineel moet infiltreren

  Het Parool, 31-10-2001

  DEN HAAG – In de strijd tegen het terrorisme overweegt minister Benk Korthals van Justitie met een wetsvoorstel te komen dat infiltratie door criminele burgers toestaat. Hij zei dat vanmiddag in een debat in de Tweede Kamer. Infiltratie door criminelen is zeer omstreden sinds de zogeheten IRT-affaire in de jaren negentig.
  De methode zorgde destijds voor ophef omdat de infiltranten niet in de hand te houden waren en ze van de mogelijkheid profiteerden misdrijven te plegen zonder dat ze daarvoor vervolgd konden worden.
  De Tweede Kamer nam in 1998 een motie aan waarin het gebruik van criminele burgerinfiltranten in beginsel werd verboden. Alleen het CDA stemde tegen deze motie.
  Daarna is het nog een enkele keer voorgekomen dat een burger in een criminele organisatie infiltreerde. Dat mag alleen nog onder strenge voorwaarden gebeuren. Het college van procureurs-generaal moet toestemming verlenen, na advies door de Centrale Toetsingcommissie. Ook moet de minister van Jus-titie ermee instemmen. Dit jaar is dat niet één keer voorge-komen, vorig jaar twee keer.
  Infiltratie door politiefunctionarissen is weinig succesvol geweest, concludeerde onderzoekers twee jaar geleden. Een zaak waarbij een burger infiltreerde, slaagde wel.
  Korthals bracht zijn voorstel vandaag in voorzichtige bewoordingen, omdat het onderwerp zeer gevoelig ligt in de Kamer. Hij zei dat de Kamer de motie uit 1998 misschien zou moeten heroverwegen.
  Volgens het huidige schema wordt de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden pas in 2003 geëvalueerd. ”Maar er is natuurlijk nog wat te doen rondom terrorisme. Ik heb er nog geen mening over. Maar misschien moeten we toch eens nadenken of criminele burgerinfiltratie moet worden toegestaan,” zei Korthals vanmiddag in de Kamer.