• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • ‘EU kan terrorisme niet effectief bestrijden’

  NRC Handelsblad , 20 september 2001

  De Europese Unie is op korte termijn niet in staat om effectief bij te dragen aan de bestrijding van terrorisme. De Verenigde Staten zijn daarom bezorgd dat speciale Europese wetgeving in de praktijk een belemmering zal blijken voor de allang bestaande samenwerking met afzonderlijke EU-lidstaten.


  Dit staat in een intern document van de Europese Commissie. Het bevat een opsomming van alle problemen die de EU zou moeten oplossen om terrorisme beter te kunnen aanpakken. De Europese regeringsleiders buigen zich morgenavond in Brussel tijdens een speciale terrorisme-top over de probleemlijst.
  De Europese Commissie wil dat de EU-lidstaten besluiten nemen die het mogelijk maken dat:

  • Europol bij het verwerken van politiegegevens met de VS kan samenwerken;
  • een vaste Europese werkgroep van politiechefs wordt ingesteld;
  • Eurojust behalve samenwerking van magistraten binnen de EU ook wederzijdse bijstand met de justitie van de VS tot taak krijgt;
  • met spoed wetgeving voor bescherming van gegevens controleert om te zien of deze geen belemmering vormt voor onderzoeken naar terrorisme en criminaliteit;
  • maatregelen tegen computercriminaliteit worden beschermd;
  • een betere Europese wetgeving tegen het witwassen van geld tot stand komt;
  • de internationale druk wordt verhoogd op landen met banksystemen die de het overmaken van geld voor terrorisme vergemakkelijken;
  • lidstaten die dat nog niet hebben gedaan de Conventie van de Verenigde Naties tegen de financiering van terrorisme ondertekenen;
  • de VS deelnemen aan een internationale bestrijding van handel in kleine en lichte wapens;
  • binnen de EU anti-terrorisme werkgroepen van diplomaten en van justitiedeskundigen beter met elkaar samenwerken;
  • de EU meer maatregelen neemt om samen met de VS in het kader van de Verenigde Naties tegen productie van en handel in drugs te kunnen optreden;
  • visa en grenscontroles zo aanpast dat terroristen beter opgespoord kunnen worden.

  De Europese Commissie spreekt zich niet uit over de kwaliteit van de samenwerking van geheime diensten van de EU-lidstaten. Dit terrein behoort niet tot haar bevoegdheden. Volgens Brusselse diplomaten is die samenwerking zeer gebrekkig. Inlichtingendiensten zouden vooral met elkaar concurreren. ,,Geheime diensten werken niet samen, ze verlenen elkaar hoogstens een gunst”, typeert een hoge Spaanse diplomaat de situatie.