• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Kabinet trekt geld uit voor 16 miljoen doses pokken-vaccin

  NRC Handelsblad , 27 oktober 2001

  Het kabinet laat ,,uit voorzorg” 16 miljoen doses pokkenvaccin produceren, zo heeft minister Borst (Volksgezondheid) gisteren bekend gemaakt. Het vaccin zal worden geproduceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileuhygiëne en moeten volgende zomer gereed zijn.
  De maatregel wordt betaald uit de 200 miljoen gulden die het kabinet al eerder had gereserveerd voor terrorismebestrijding en veiligheid. Het openbaar ministerie, de rechterlijke macht en opsporingsinstanties als Europol krijgen er geld bij, evenals het ministerie van Financiën (voor opsporing van terroristische geldstromen). Ten slotte worden enkele miljoenen geïnvesteerd in het uitbreiden van de mogelijkheden satellietverkeer te onderscheppen.


  Deelname aan een terroristische organisatie zal nog voor het eind van dit jaar zwaarder bestraft gaan worden. In plaats van maximaal 4 jaar, die nu voor deelname aan dergelijke organisaties staat, wil minister Korthals (Justitie) 12 jaar. Leiders van terroristische organisaties kunnen binnenkort een celstraf van maximaal 20 jaar tegemoet zien tegen 6 jaar nu, zei minister Korthals na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad. Samen met zijn collega’s De Vries (Binnenlandse Zaken) en Borst (Volksgezondheid) presenteerde hij de extra maatregelen die het kabinet neemt voor terrorismebestrijding en veiligheid.
  Nu worden terroristische activiteiten nog bestraft via de strafbepalingen voor criminele organisaties. De maximumstraffen zijn nog afhankelijk van besprekingen in Europees verband, die op 6 en 7 december worden gehouden.
  De EU-lidstaten willen dan overeenstemming bereiken over de precieze definitie van het begrip terrorisme, en de maximum straffen vastleggen voor deelname aan of leiderschap van terroristische activiteiten.
  De drie bewindslieden benadrukten dat er van een acute dreiging van terrorisme in Nederland ,,nog niet het begin van een aanwijzing” is. De Vries: ,,Het beeld is heel rustig, er heeft zich nog geen enkel serieus incident voorgedaan.”
  Borst: ,,In heel Europa is er geen enkele aanwijzing dat er iets op komst is. Maar we zijn op alles voorbereid.” Zo is afgesproken dat het Europese waarschuwingsnetwerk voor biologische aanvallen niet alleen meer tijdens kantooruren open is, maar ,,vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week.”