• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Kamer slikt arrestatiebevel EU

  Voorpagina, woensdag 5 december

  Door een onzer redacteuren

  De Tweede Kamer stemt in met het onderhandelingsresultaat dat minister Korthals van Justitie heeft bereikt over het Europees arrestatiebevel. Wel moet Korthals op de top van Europese ministers van Justitie in Brussel, de komende dagen, het zogeheten opportuniteitsbeginsel van het openbaar ministerie bij vervolging van strafbare feiten overeind houden. Daardoor behoudt Nederland zijn staatsrechtelijke autonomie bij vervolging in controversile kwesties als drugszaken of euthanasie. De jongste concepttekst over het Europees arrestatiebevel voorziet in een lijst met strafbare feiten die onder het Europees arrestatiebevel vallen, maar noemt ook uitzonderingsgronden op basis waarvan niet hoeft te worden uitgeleverd. Dat geldt onder meer voor misdrijven op de Europese lijst die niet strafbaar zijn in het land dat de betrokkene moet uitwijzen, of als het land al vervolging heeft ingesteld. Onder Nederlandse druk is ook als weigeringsgrond toegevoegd het geval waarin in eigen land is besloten geen vervolging in te stellen voor een misdrijf dat wel voorkomt op de Europese lijst, of wanneer ,,in een lidstaat tegen de gezochte persoon voor dezelfde feiten een onherroepelijke beslissing is gegeven die verdere vervolging onmogelijk maakt”.

  Gisteren liet de Eerste Kamer al weten dat het te sluiten verdrag over het Europees arrestatiebevel ook het schikkingsbeleid van justitie in Nederland moet garanderen. De Eerste Kamer liet Korthals weten op dat punt voorbehoud aan te tekenen bij haar goedkeuring over het onderhandelingsresultaat. Ook de meeste woordvoerders in de Tweede Kamer lieten vanochtend weten voorbehoud te maken bij hun toestemming over de uitkomst van de onderhandelingen, hoewel de meeste partijen hun waardering uitspraken over de resultaten die Korthals in de onderhandelingen heeft geboekt. Korthals waarschuwde er vanochtend voor dat er de komende dagen op de top een akkoord gesloten moet worden, omdat anders de EU-regeringsleiders dat tijdens de top in Laken alsnog doen. ,,Ik zou het niet aantrekkelijk vinden als wij dat bij de JBZ-raad in Brussel niet tot stand zullen brengen”, aldus Korthals vanmiddag. Hij waarschuwde voor ernstige politieke problemen als hij er, mede omdat Nederland alsnog met een voorbehoud de onderhandelingen ingaat, tijdens de top niet uit komt. Vorige week heeft het Europees parlement al zijn voorlopige goedkeuring aan de tekst gegeven. De Tweede Kamer aarzelde vanochtend om haar goedkeuring op voorhand te geven. Alleen GroenLinks liet ronduit weten de huidige concepttekst af te wijzen. Woordvoerster Halsema wees er met name op dat landen die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens willen opschorten, zoals Engeland, in ieder geval van de uitleveringsplicht moeten worden uitgesloten. [Vervolg ARRESTATIEBEVEL: pagina 2] ARRESTATIEBEVEL ‘Goed resultaat’ [Vervolg van pagina 1] De VVD sprak van een ,,goed onderhandelingsresultaat”, maar gaat er wel van uit dat de eindtekst harde garanties bevat dat lidstaten het recht houden om zelf te bepalen of ze iemand op eigen grondgebied willen berechten. PvdA-woordvoerder Van Oven sprak van een formeel voorbehoud door de Tweede Kamer omdat de definitieve tekst nog niet voorhanden was, maar liet in zijn bijdrage blijken dat de PvdA zich op hoofdlijnen in de huidige tekst kan vinden. D66-woordvoerder Hoekema bepleitte vanochtend uitstel van het moment waarop de Tweede Kamer defintief goedkeuring geeft. Hij wilde zich wel uitspreken over ,,politieke goedkeuring” aan het nu bereikte onderhandelingsresultaat, maar wilde het voorbehoud maken om achteraf het politiek bereikte akkoord nog te kunnen toetsen op haar juridische merites. Gisteren noemde Korthals de voorzichtige opstelling van de Eerste kamer onverstandig omdat hij zo ,,met gebonden handen” naar Brussel wordt gestuurd. ,,Het wordt wel heel moeilijk het politiek best haalbare eruit te slepen. Nederland zal zich isoleren wanneer wij een voorbehoud maken”, aldus Korthals. Met name over de lijst van misdrijven die onder het Europees arrestatiebevel vallen, was bij de Tweede Kamerleden veel kritiek. Daar zal tijdens de top van de Euro-ministers ook de nodige kritiek op zijn. Met name Itali wil het aantal misdrijven daarop aanzienlijk beperken. Andere landen willen aan die misdrijven een minimum-strafmaat koppelen waarvoor uitlevering geldt. Ook de onder Nederlandse druk tot stand gekomen bepaling die het opportuniteitsbeginsel van justitie regelt, zal onderhandelingspunt zijn. Met name Frankrijk wil die bepaling beperken tot misdrijven die `geheel of ten dele in de uitvoerende staat zijn gepleegd’. Voorlopige lijst delicten Europees arrestatiebevel: Deelname aan een criminele organisatie Terrorisme Mensenhandel Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen Illegale handel in wapens, munitie en explosieven Corruptie Fraude Witwassen van opbrengsten van misdrijven Vervalsing en namaak van euro’s Cybercriminaliteit Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten Hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf Moord en doodslag, zware mishandeling Illegale handel in menselijke organen, en weefsels Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling Racisme en vreemdelingenhaat Georganiseerde of gewapende diefstal Illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen Oplichting Racketeering en afpersing Namaak van producten en productpiraterij Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten Vervalsing van betaalmiddelen Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars Illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen Handel in gestolen voertuigen Verkrachting Opzettelijke brandstichting Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen Kaping van vliegtuigen/schepen Sabotage

   

  Copyright: NRC Handelsblad