• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Kamervragen terrorisme

  Sinds 11 september 2001 zijn er in Nederland veel maatregelen genomen om terrorisme te bestrijden. Buro Jansen & Janssen schrijft regelmatig over deze ontwikkelingen, zie het Dossier Terrorisme

  Antwoorden op kamervragen over terreurnetwerken in Nederland

  Vragen van het lid Externe link Wilders (Groep Wilders) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over terreurnetwerken in Nederland. (Ingezonden 20 juli 2005)
  Datum: 9 september 2005
  Antwoorden op kamervragen over over de verijdeling van de levering van onderdelen voor kernbommen aan Pakistan

  Vragen van het lid Externe link Van Bommel (SP) aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verijdeling van de levering van onderdelen voor kernbommen aan Pakistan. (Ingezonden 7 juli 2005)
  Datum: 2 september 2005
  Antwoorden op kamervragen over over de radicaliserende invloed vanuit Pakistan

  Vragen van de leden Externe link Hirsi Ali en Griffith (beiden VVD) aan de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de radicaliserende invloed vanuit Pakistan.
  Datum: 7 juli 2005
  Antwoorden op kamervragen over het bericht dat er vermoedelijk een georganiseerde groep achter de aanslag op de islamitische basisschool in Eindhoven zit

  Vragen van de leden Externe link Dijsselbloem, Externe link Van Heemst en Externe link Van Dam (allen PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Justitie over het bericht dat er vermoedelijk een georganiseerde groep achter de aanslag op de islamitische basisschool in Eindhoven zit.
  Datum: 20 juni 2005
  Tweede voortgangsrapportage terrorismebestrijding

  De ministerraad heeft ingestemd met de Tweede voortgangsrapportage terrorismebestrijding van minister Donner van Justitie en minister Remkes van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. In de rapportage staat dat de terrorismedreiging op onderdelen is veranderd maar nog steeds ‘substantieel’ is.
  Datum: 10 juni 2005
  Antwoorden op kamervragen over de berichtgeving dat de AIVD zou zijn getipt over de aanslag op de heer Van Gogh

  Antwoord van de minister van Justitie, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op vragen van het lid Wilders (Groep Wilders) over de berichtgeving dat de AIVD zou zijn getipt over de aanslag op de heer Van Gogh. (Ingezonden 28 april 2005)
  Datum: 27 mei 2005
  Brief aan de Tweede Kamer: nadere informatie m.b.t. uitzending Netwerk 4 mei

  Politiecontrole Laakkwartier (foto: ANP) (12 Kb)De AIVD wist voorafgaand aan de inval op 10 november 2004 in de Antheunisstraat in het Haagse Laakkwartier niet dat de twee verdachten daar handgranaten hadden. Dit schrijft minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.
  Datum: 13 mei 2005
  Antwoorden op Kamervragen over het laten lopen van de leider van de Hofstadgroep

  Antwoorden van de minister van Justitie mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Kamervragen van het lid Externe link Van Heemst (PvdA) over het laten lopen van de leider van de Hofstadgroep (ingezonden 5 april 2005)
  Datum: 11 mei 2005
  Antwoorden op Kamervragen over mogelijke tegenstrijdige verklaringen door de AIVD inzake de door de informant verstrekte informatie over het voornemen van moordaanslag

  Antwoorden van minister Externe link Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op Kamervragen van het lid Externe link Van Heemst (PvdA) over mogelijke tegenstrijdige verklaringen door de AIVD inzake de door de informant verstrekte informatie over het voornemen van moordaanslag.
  Datum: 4 mei 2005
  Antwoorden op Kamervragen over het wissen van AIVD-banden

  Antwoorden op Kamervragen van het lid Externe link Van Heemst (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wissen van AIVD-banden (Ingezonden 15 april 2005)
  Datum: 4 mei 2005
  Antwoorden op kamervragen over de Stichting Al Haramain

  Vragen van het lid Externe link Wilders (Groep Wilders) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Stichting Al Haramain.
  Datum: 22 april 2005
  Antwoorden op kamervragen over het risico van een bioterroristische aanval

  Antwoorden van de minister van Justitie mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op de vragen van de leden Externe link Van der Laan (D66) en Externe link Van Heteren (PvdA) over het risico van een bioterroristische aanval. (Ingezonden 9 maart 2005; nr. 2040510130)
  Datum: 18 april 2005
  Antwoorden op kamervragen over KLM-toestel met vluchtnummer KL 685 geweigerd toe te laten tot hun luchtruim

  Antwoord van minister Donner (Justitie), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.(Ontvangen 18 april 2005) Hierbij vraag ik, mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uw aandacht voor het volgende. Op vrijdag 8 april jongstleden hebben de Verenigde Staten het over KLM-toestel met vluchtnummer KL 685 geweigerd toe te laten tot hun luchtruim. Naar aanleiding daarvan hebben de Kamerleden Externe link Wilders (Groep Wilders), Externe link Vos (GroenLinks), Externe link Griffith en Externe link De Krom (beiden VVD) en Externe link Van Heemst en Externe link Verdaas (beiden PvdA), vragen gesteld. Om een zo volledig, consistent en coherent beeld te geven van wat er is gebeurd.
  Datum: 12 april 2005
  Vragen over KLM-toestel met vluchtnummer KL 685 geweigerd toe te laten tot hun luchtruim

  Vragen van het lid Externe link Vos (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het terugsturen van een KLM-toestel door de Verenigde Staten.
  Datum: 12 april 2005
  Vragen over KLM-toestel met vluchtnummer KL 685 geweigerd toe te laten tot hun luchtruim

  Vragen van de leden Externe link Griffith en Externe link De Krom (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het terugsturen van een KLM-toestel door de Verenigde Staten. (Ingezonden 12 april 2005)
  Datum: 12 april 2005
  Vragen over KLM-toestel met vluchtnummer KL 685 geweigerd toe te laten tot hun luchtruim

  Vragen van de leden Externe link Van Heemst en Externe link Verdaas (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het terugsturen van een KLM-toestel door de Verenigde Staten.
  Datum: 12 april 2005
  Vragen over KLM-toestel met vluchtnummer KL 685 geweigerd toe te laten tot hun luchtruim

  Vragen van de leden Externe link Van Heemst en Externe link Verdaas (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het terugsturen van een KLM-toestel door de Verenigde Staten. (Ingezonden 12 april 2005)
  Datum: 12 april 2005
  Kamervragen over het uitzetten van drie imams van de Al Fourkan-moskee in Eindhoven

  Vragen van de leden Externe link Dijsselbloem, Externe link Van Dam en Externe link Van Heemst (allen PvdA) aan minister Externe link Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het uitzetten van drie Imams van de Al Fourkan-moskee in Eindhoven. (Ingezonden 24 februari 2005)
  De antwoorden van minister Verdonk op deze vragen zijn, gelet op de privacy-aspecten, ter vertrouwelijke inzage gelegd, alléén voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  Datum: 5 april 2005
  Brief over Contraterrorisme-Infobox (CT Infobox) naar Kamer

  Donderdag 24 maart 2005 heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer een brief gestuurd over de Contraterrorisme Infobox, alsmede het daarop betrekking hebbende convenant.
  Datum: 30 maart 2005
  Antwoorden op kamervragen over het laten lopen van de leider van de Hofstadgroep, de Syrische terrorist Redouan al I.

  Antwoorden van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie op kamervragen van het lid Externe link Wilders (Groep Wilders) over het laten lopen van de leider van de Hofstadgroep, de Syrische terrorist Redouan al I. (ingezonden 18 februari 2005)
  Datum: 30 maart 2005
  Kabinetsreactie op rapport Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD

  Hier vindt u de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie over het functioneren van de AIVD. In de brief wordt uitgebreid ingegaan op de zes belangrijkste aanbevelingen die het kabinet overneemt. In de bijlage bij de brief wordt de reactie van het kabinet per aanbeveling gegeven.
  Datum: 24 januari 2005
  Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een Algemeen Overleg d.d. 23 september 2004

  Verslag van een overleg in de Tweede Kamer over enkele brieven van o.m. de minister van BZK over onder meer de uitwisseling van opsporings- en terrorismeinformatie, de bestrijding van misbruik van non-profit-organisaties en de ondernomen stappen na het ontstane dreigingsbeeld.
  Datum: 30 november 2004
  Antwoorden op kamervragen over een publiek draagvlak voor terrorismebestrijding

  Antwoorden van de minister van Justitie, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de vragen van het lid Externe link Van der Laan over een publiek draagvlak voor terrorismebestrijding (ingezonden op 1 oktober 2004, nr. 2040500940).
  Datum: 25 november 2004
  Antwoorden op kamervragen over het ‘doorsluizen’ van de brief met doodsbedreigingen van Mohammed B.

  Antwoorden op vragen van de leden Externe link Halsema en Externe link Vos (beiden GroenLinks) aan de minister van Justitie over het ‘doorsluizen’ van de brief met doodsbedreigingen van Mohammed B. (Ingezonden 16 november 2004)
  Datum: 25 november 2004
  Brief Remkes over het ‘lekken’ van AIVD-informatie

  In reactie op het verzoek van het lid Externe link Halsema (GroenLinks), mede namens de leden Externe link Verhagen (CDA), Externe link Van Aartsen (VVD), Externe link Bos (PvdA), Externe link Dittrich (D66), Externe link Wilders (Groep Wilders) en Externe link Van der Vlies (SGP) van heden om, naar aanleiding van het bericht in NRC Handelsblad dat informatie van de AIVD mogelijk in handen is gekomen van moslimterroristen en van Mohamed B., de Kamer in te lichten over wat er precies is gebeurd, deel ik u het volgende mede.
  Datum: 11 november 2004
  Brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de moord op filmmaker Theo van Gogh

  In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de moord op filmmaker Theo van Gogh schrijven minister Donner (Justitie) en minister Remkes (BZK) dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wordt uitgebreid en dat er meer middelen komen voor beveiliging van personen en objecten. Het kabinet neemt verder concrete stappen tegen gewelddadig radicalisme. De brief bevat een bijlage met antwoorden op vragen van de verschillende kamerfracties. Verder is een feitenoverzicht toegevoegd dat ingaat op de bedreigingen tegen Van Gogh.
  Datum: 10 november 2004

   

  Zie ook :

  Alle kamervragen op het gebied van terrorisme kun je hier vinden.
  Persberichten Ministerie van Binnenlandse Zaken over terrorisme
  Dossier terrorismebestrijding Ministerie van Justitie
  Dossier terrorisme van de regering
  Dossier Moslim Extremisme Openbaar MinisterieLinks naar diverse pagina’s over terrorisme: terrorisme.pagina.nl
  Instituut Clingendael over terrorisme
  Dossier terrorisme bij het NRC Handelsblad
  Dossier terrorisme bij de Volkskrant
  Dossier terrorisme bij Trouw
  Intel weblog met nieuwsberichten over terrorisme
  NOVA over terrorisme
  Netwerk over terrorisme
  Tweevandaag over terrorisme