• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Tips tegen tralies – Inleiding

  Het boek dat je nu leest heeft een lange geschiedenis. Al meer dan 30 jaar informeren activisten elkaar over juridische en andere obstakels die het pad van de actievoerder kunnen kruisen. Gedonder met de prinsemarij, Over oppakken en vastzitten, De wondere wereld van snor, beton en TL, Het handboek tegen de smeris, Ken je rechten in de bak.

  Dit boek is niet het eerste en vast ook niet het laatste boek in zn soort. We vonden dat het tijd werd voor een nieuwe bijdrage aan deze traditie omdat de markt er klaar voor is. Het actiewezen is levendig en volop in ontwikkeling en dan geeft het geen pas dat nieuwe generaties zich moeten behelpen met niet verkrijgbare of verouderde informatie. Technische en juridische ontwikkelingen gaan tenslotte snel: politie, justitie en inlichtingendiensten mogen steeds meer en kunnen steeds meer. Een goed geïnformeerd en voorbereid mens staat echter bepaald niet machteloos tegenover al dit staatsgeweld. Creativiteit, slimheid en doorzettingsvermogen hebben al menig ambtenaar in het stof doen bijten. We hopen dat dit boek mensen in staat stelt om zich weerbaarder op te stellen tegenover de onaantastbaar gewaande bolwerken van overheid en bedrijfsleven.

  Zoals je kunt zien is het een vrij uitgebreid boek geworden: er valt niet alleen in te lezen wat er met je kan gebeuren als je opgepakt wordt. Ook de achtergronden van problemen en je eigen mogelijkheden komen aan bod. Zo valt in dit boek veel te lezen over zorgvuldigheid met informatie, goed organiseren, de organisatie en (technische) mogelijkheden van politie en inlichtingendiensten, nieuwe wetgeving, klachten indienen en inzage vragen in dossiers. Daarnaast komen natuurlijk ook meer traditionele onderwerpen aan de orde zoals regels, procedures, bajesomstandigheden en verhoormethoden. We zijn bovendien de praktijk niet vergeten: kennis wordt afgewisseld met ervaringen.

  Dit boek mag dan vrij volledig zijn, het is niet bedoeld als antwoord op alle vragen of als vervanging voor eigen zoektochten naar informatie en gesprekken met medeactievoerders. Sommige informatie is tenslotte te specifiek om in dit boek te vermelden of was nog niet beschikbaar toen we het schreven. Praten met medeactivisten is niet alleen onmisbaar voor een goede samenwerking, maar biedt mensen ook de gelegenheid om van elkaars fouten te leren en zo zwakte om te buigen in kracht.