• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Migratie

  • Politieklachten

  • fort3_5

    193 9 Het verloop van het onderzoek 061 9.1 Inleiding Het opsporingsonderzoek tegen J. wordt het 061-onderzoek genoemd. Het is niet gemakkelijk om het proces-verbaal  dat  na  enkele  jaren  recherche-arbeid  werd  opgemaakt  in  de  061-zaak,  beknopt  weer te    geven.    Het    zaakdossier    061    bestaat    namelijk    uit    acht    onderdelen,    die    de    resultaten    van onderzoeken  naar  uiteenlopende  strafbare  feiten  bevatten.409  Voor  een  belangrijk  deel  zijn  de  in  het dossier opgenomen onderzoeken het resultaat van de opsporingsactiviteiten van het LRT. Maar er zijn ook    onderdelen    van    opsporingsonderzoeken    van    andere    politiediensten    in    het    zaakdossier opgenomen, die betrekking hebben op een of meer medeverdachten uit het 061-onderzoek. De 061- zaak  vertoont  hierdoor  niet  erg  veel  interne  samenhang.  Het  gaat  om  diverse  onderzoeken  naar verschillende  soorten  strafbare  feiten,  waarbij  de  eigen  inbreng  van  het  LRT  varieert.  Bovendien  is  J. niet bij alle acht onderdelen van de 061-zaak als verdachte betrokken. Voordat het verloop van het deelonderzoek 061 wordt beschreven, worden de samenstelling van en taakverdeling binnen het team van het overkoepelende 060-onderzoek kort geschetst. 9.2 Samenstelling van en taakverdeling binnen het team Het 060-team bestond op 1 november 1997 uit 16 personen. Een jaar later, op 1 november 1998, was het    team    op    een    sterkte    gebracht    van    22    personen.    De    donkere    lijn    in    figuur    1    laat    het personeelsverloop zien tussen 1 november 1997 en 1 november 1998: Figuur 1 In deze periode fungeerde Noordhoek nog steeds als de verantwoordelijke officier van justitie voor het opsporingsonderzoek.  Van  Gemert  droeg  als  hoofd  van  het  LRT  de  algehele  verantwoordelijkheid                                                 409 In hoofdstuk 13 wordt een beschrijving gegeven van deze zaken. TIJD 40 30 20 10