• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Een agent zet zijn voet met opzet bij een arrestant in de bijtwond van een hond. Nah zag!

  Dupont op justitie en veiligheid

  In 2016 schreef Bureau Jansen&Janssen een artikel over een onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren bij de politie in Den Haag met de artikelnaam Wetenschappers in dienst van de overheid. Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag: de gehele reconstructie. ‘Eind 2013’, zo begint onderzoeker en schrijver Skafti, ‘ kwam etnisch profileren in de publieke en politieke belangstelling te staan. In november van dat jaar werd vanuit de Tweede Kamer en de Haagse gemeenteraad verzocht om een wetenschappelijk onderzoek naar het plaatsvinden van etnisch profileren. Toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Opstelten en burgemeester van Den Haag Van Aartsen zeiden hierop een onderzoek toe. Het betrof een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Leiden (UvL) naar etnisch profileren in Den Haag.’ (5 april, 2016 https://www.burojansen.nl/politie/wetenschappers-dienst-van-de-overheid-het-onderzoek-van-de-universiteit-van-leiden-naar-etnisch-profileren-den-haag-de-gehele-reconstructie/) ‘In 2014 publiceerde de UvL haar rapport met de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor het structureel plaatsvinden van etnisch profileren in Den Haag. Het onderzoek Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar opvattingen en beslissingen op straat stond onder leiding van professor Joanne van der Leun van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvL.

  Uit de via de WOB verkregen stukken blijkt dat de overheid en de UvL de Tweede Kamer en de Haagse gemeenteraad stelselmatig onvolledig hebben geïnformeerd over de totstandkoming ervan. Voorafgaand aan het onderzoek maakten de UvL en de politie Haaglanden in 2011 afspraken om een mogelijk afbreukrisico voor het korps te voorkomen. Beide partijen vonden het onwenselijk indien het onderzoek zou wijzen op mogelijke discriminatie door de Haagse politie. Van der Leun zegde toe hierop te zullen letten tijdens de voortgang van het onderzoek.’

  Om even kort samen te vatten wat de kern is van dit artikel, er kwam een wetenschappelijk onderzoek waarbij van te voren werd afgesproken dat onwelgevallige uitkomsten van het onderzoek niet zouden worden gepubliceerd. Dit betekent namelijk imagoschade voor de politie in Den Haag. Om critici om de tuin te leiden werd door de Universiteit van Leiden én door de overheid de gemeenteraad van Den Haag én de Tweede Kamer stelselmatig onvolledig geïnformeerd. Een wetenschappelijk onderzoek dus waarbij alleen een positieve uitkomst werd gewenst.

  Al snel zou blijken dat ‘afbreukrisico voor het korps’ voorkomen niet het enige belang was dat kon worden beoogd. In juni 2015 overleed namelijk de Arubaanse toerist Mitch Henriquez nadat hij werd aangehouden door de politie van Den Haag. Saillant detail: Net als de door een agent doodgeschoten ongewapende Hindoestaan Rishi was Mitch niet blank! Veel was er te doen over de beelden die destijds werden vertoond en waaruit bleek dat Henriquez er al meteen na de noodlottige en hardhandige arrestatie slecht aan toe was. Later zou Henriquez overlijden als gevolg van verwondingen die hij opliep bij zijn arrestatie. De reacties van de politie waren interessant genoeg om niet te vergeten. Korpschef Bouman gaf de betrokken agenten meteen een baangarantie, ook wanneer zij zouden worden veroordeeld. Gerrit van de Kamp, voorman van de grootste politiebond ACP twitterde: ‘Handen af van de politie!’ (https://justitieenveiligheid.nl/een-klemmend-verzoek/) De Haagse politiechef Paul van Musscher brak uit in tranen toen hij de zaak-Henriquez toelichtte in de Haagse gemeenteraad.

  In het artikel Wijze lessen van 22 juli legde Dupont uit wie Paul van Musscher eigenlijk is: ‘De vraag is wie is Paul Musscher en waar kennen we hem ook weer van? Paul Musscher kwam in 2014 uitgebreid in het nieuws toen hij wat verklaringen aflegde over zijn zienswijzen. Hij had dat beter niet kunnen doen, want de kritieken waren niet mild. ‘Berber komt van het woord barbaar en dat is inderdaad cultureel ingebakken dat ze wat wilder zijn, wat makkelijker op straat leven, en wat ruiger zijn. Je zou kunnen zeggen dat het genetisch meegekomen is.’De uitspraken komen van Indymedia op 27-11-2014 (https://www.indymedia.nl/node/25644)

  Indymedia voegt er nog aan toe dat meneer Musscher bepaald niet van kritiek gediend was en op allerlei manieren probeerde van lastige criticasters af te komen. Zo werden zelfs informanten ingezet om anti-racismeactivisten te bestrijden die aanstoot hadden genomen aan zijn uitspraken. Indymedia: Naast racisme is van Musscher ook niet vies van intimidatietechnieken. Onlangs is gebleken dat de Regionale Inlichtingen Dienst (lokale AIVD tak en collega’s van de politie) onderzoek doet naar en informanten probeert te rekruteren binnen cirkels die demonstraties tegen racistisch politiegeweld in Den Haag hebben georganiseerd. Nadat dit naar buiten kwam heeft van Musscher ook nog eens zonder legitieme reden persoonlijk aangifte gedaan tegen één van deze organizers voor “belediging, laster en smaad”, en is er een strafrechtelijk onderzoek gestart dat wordt onderzocht door zijn eigen korps’, aldus Dupont in zijn artikel voor Justitie en Veiligheid.

  Was namelijk tijdens dit onderzoek naar de verantwoordelijken voor de dood van Mitch Henriquez een rapport van de Universiteit van Leiden gepubliceerd waaruit bleek dat de politie in Den Haag niet alleen etnisch profileerde, maar ook ronduit racistisch optrad en bovendien veel onnodig geweld pleegde, dan had dit een ander licht geworpen op de betrokken agenten die nu met een licht strafje met de dood van Henriquez wegkwamen en bovendien gewoon bij de politie mochten blijven werken ondanks hun veroordeling.

  Omdat de signalen zo ernstig waren dat de politie er zelf niet meer omheen kon, werd begin dit jaar een onderzoek gestart naar wantoestanden bij politiebureau Hoefkade. Het bleek hoe een groep agenten zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ noemde. Naast discriminerende opmerkingen en grappen werd er ook veel sadistisch geweld gebruikt. Het Algemeen Dagblad op 14 september 2019: ‘,,Ik kwam een keer op de binnenplaats met een arrestant binnen, stond er een collega klaar, al met zijn handschoenen aan ‘kutmarokkaan’ te roepen. Hij was nog jong, wilde meedoen.”, aldus een inmiddels ontslagen agent van dit bureau. ‘In mei 2018 haalde de bureauleiding een agent van de straat nadat hij op grove wijze jongeren te woord had gestaan. Een van hen wenste hij een dwarslaesie toe zodat hij al op zijn zestiende in een rolstoel terecht zou komen.’ ‘. Bij de rechtbank moesten gisteren drie agenten voorkomen. Een van hen liet in Transvaal een politiehond los op een man, omdat hij zijn handen niet zou hebben laten zien. Dat schreef hij samen met de andere twee op in een proces-verbaal. Camerabeelden vertelden het tegendeel. Om het erger te maken plantte de agent op het bureau stevig zijn voet in de bijtwond.’

  Het Algemeen Dagblad gaat verder: ‘In een interne brief die in handen is van de NOS en NRC, schrijft de leiding van dit bureau in de Schilderswijk dat ze geschrokken is van de verklaringen en schrijnende voorbeelden. ‘De vinger valt niet te leggen op een enkel voorbeeld, een gebeurtenis of een collega, het is een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen die laat zien dat er sprake is van een ongezonde cultuur binnen een deel van het basisteam.’

  Maar Paul van Musscher, opnieuw, vindt dat er niet zo veel aan de hand is: ‘Politiechef Paul van Musscher ontkent dat er sprake is van een verziekte cultuur, waarbij jarenlang weggekeken is door de leiding. ,,Binnen onze eenheid wordt niets onder het tapijt geveegd”, reageerde hij gisteravond. ,,Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Wij nemen alle signalen over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en buitensporige geweldstoepassing uitermate serieus.” Hij wijst er op dat het ook agenten zelf zijn geweest die naar de leiding zijn gestapt.’, aldus het Algemeen Dagblad. Nog kort geleden zei Paul van Musscher dit bij de opening van een expositie over de Tweede Wereldoorlog. ‘Op vrijdag 12 juli 2019 werd in Den Haag een bijzondere expositie geopend. ‘Zwart Wit Grijs’ heet de expositie. ‘Binnen de Nederlandse politie is steeds meer ruimte en aandacht voor historisch besef.’, zegt een artikel op Traces of War (https://www.tracesofwar.nl/news/8293/Expositie-%E2%80%98Zwart-Wit-Grijs–in-Den-Haag-toont-dilemmas-politie-in-oorlogstijd.htm)’, in Wijze lessen van Dupont. ‘De expositie werd geopend door de Haagse politiecommandant Paul Musscher, die de gelegenheid te baat nam enkele mooie uitspraken te doen. ‘‘Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en wees waakzaam’. En: ‘In het bezette land werden de organisaties van vrije burgers door den vijand ontbonden, de wetten ontkracht, de kerken bedreigd. De pers gemuilkorfd en de vrije beoefening van wetenschap en kunst verboden.’,aldus Traces of War opnieuw.’

  Pronken met een onverdiende verzetsmentaliteit, terwijl er bij de politie nauwelijks leidinggevenden zijn weggezuiverd na de oorlog. Pronken met een politiek correcte mening terwijl in werkelijkheid het tegendeel wordt beweerd. Er is misschien veel mis bij de politie in Den Haag, maar de vis begint altijd aan de kop te stinken.

  En, oja, nog een tip bij het profileren. Kijk uit naar burgemeesterszoontjes die lid zijn van een ijshockeyvereniging. In die kringen wordt weliswaar niet altijd misdaad gepleegd, maar wel veel gelogen of verzwegen. En ze lopen soms nog met revolvers rond ook.