• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Overheids- en mediahysterie sloopt het demonstratierecht

  Op 4 juli 2020 willen mensen in Utrecht demonstreren tegen de coronamaatregelen. De twee weken die voorafgaan aan die zomerse zaterdag laten een ontluisterend beeld zien. Het Utrechtse gezag ziet de demonstrerende burgers vooral als vijand. Niet geverifieerde berichten op sociale media over de mogelijke komst van imaginaire hooligans naar de stad bepalen het beleid. De media nemen deze ongefundeerde berichten van de politie zonder onderzoek over.

  Wob-documenten tonen een overheid op oorlogssterkte: Via ANPR, sensing, kentekenlijsten, verkenningseenheden, stedelijk en politioneel cameratoezicht, namenlijsten, gelaatsherkenning, het Catch systeem, smoelenboeken, doelgroep monitoring, sociale media monitoring, informanten/infiltranten, demonstratieverbod, veiligheidsrisicogebied, preventief fouilleren, noodbevel is Utrecht veranderd in een warzone, een onneembare vesting. Hoewel de demonstratie is verboden, wagen een paar burgers zich in de stad en worden opgejaagd door de politie.

  Hoe bang kan een overheid zijn voor haar burgers?

   

  Door een hoepel springen

  Het verhaal begint met een aanvraag voor een demonstratie op 22 juni 2020. Er volgen allerlei gesprekken met de organisatoren die zich bereid tonen om aan diverse corona regels van de gemeente te voldoen, hoewel ze daartegen demonstreren met de leus “Stop de 1,5 meter waanzin”. Het aantal toegelaten demonstranten wordt verminderd, ze (de organisatoren) “richten de locatie in met krijtstrepen om de 1.50 meter norm te waarborgen” en het programma wordt aangepast.

  De gemeentelijke hindernisbaan waarbij de demonstranten door steeds meer hoepels moeten springen is een onmogelijke opgave voor burgers. Vanaf het begin is echter duidelijk dat Utrecht het protest liever niet ziet gebeuren en zoekt naar mogelijkheden om het uit te stellen dan wel af te gelasten. Tevens leeft er bij de ambtenaren een grote antipathie tegen een van de organisatoren en wordt er zelfs gespeculeerd om hem aan te houden.

   

   

  De excuus hooligans

  De behoefte om te protesteren in Utrecht op 4 juli ontstaat na de 21 juni demonstratie in Den Haag. Die demonstratie wordt beëindigd door de Mobiele Eenheid en 400 mensen worden aangehouden. De Haagse politie en dan vooral de ME heeft veel te hard opgetreden volgens de demonstranten en de organisatoren van de demonstratie op 4 juli zijn blij met de houding van Utrecht. Tijdens overleg met gemeente en politie zeggen ze op 24 juni 2020: “Groot verschil met de demonstraties in Den Haag is het overleg vooraf zoals vandaag gepland”.

  Het optreden op 21 juni 2020 was volgens de Haagse politie noodzakelijk doordat er onder de demonstranten voetbalsupporters bevonden die uit waren op een confrontatie met de ME. Premier Rutte sprak zelfs van ‘doorgesnoven hooligans’, waarmee hij waarschijnlijk wilde aangeven dat zij onder invloed zich misdroegen, wat het optreden van de politie zou moeten rechtvaardigen. Op zich al een twijfelachtig argumenten, maar in de media wordt driftig de versie van de politie overgenomen. Op sociale media is er een parallelle werkelijkheid en is de kritiek op het optreden van de ME niet van de lucht. De politie beklaagt zich zelfs over het vermeende plak en knipwerk op sociale media waardoor politiefunctionarissen in een verkeerd dag licht zouden worden geplaatst, alsof er niet was gebeurd. De overheid heeft haar beschuldigingen over de hooligans nooit kunnen onderbouwen, al waren er enkele demonstranten ook voetbalsupporters.

  De hooligans blijken sinds 22 juni 2020 de aanjager van het Utrechtse overheidsbeleid. In het deeldraaiboek mobiliteit voor de demonstratie van 4 juli wordt vermeld dat er op 26 juni 2020 informatie is verstrekt over de komst van voetbalsupporters: “Bij de demonstratie op 4 juli a.s. in Utrecht, zullen meerdere groepen hooligans van verschillende voetbalclubs uit het land aanwezig zijn. Zij zullen hun rivaliteit opzij zetten om samen een vuist te maken tegen de overheid en daarbij confrontaties niet uit de weg gaan.”

  De informatie is afkomstig van inlichtingendienst van de politie, TOOI (Team Openbare Orde Inlichtingen). Tijdens het stafoverleg op 1 juli 2020 is deze TOOI-informatie iets gespecificeerd. “Diverse … geven aan dat de harde kern van diverse voetbalclubs op confrontatie uit zijn met de Politie, dit richt o.a. voornamelijk op … Deze hooligans willen gebruik maken van de Demo in Utrecht. … Politie heeft negatief geadviseerd op de Demo.” Het lijkt erop dat de supporters het hebben gemunt op de arrestatie eenheden van de politie. Ze zijn vooral boos over de brute wijze waarop die op 21 juni 2020 in Den Haag hebben opgetreden. De politie wil dat de demonstratie van 4 juli 2020 verboden wordt in verband met de komst van voetbalsupporters.

   

   

  Duizend imaginaire hooligans

  In de openbaar gemaakte documenten van de politie komen de namen van de voetbalclubs niet voor, maar het lijkt om supporters van Top Oss, PSV, ADO Den Haag, SC Cambuur, FC Groningen, Feyenoord, FC Utrecht, FC Den Bosch, FC Twente en NEC te gaan. Ook aantallen die zouden afreizen worden door de politie niet openbaar gemaakt. Op 4 juli 2020 schrijft de NOS echter dat er duizend hooligans worden verwacht in Utrecht. De NOS baseert zicht op ‘bronnen’. Welke dit zijn maakt de omroep niet openbaar, maar naar alle waarschijnlijkheid van de politie.

  In de openbaar gemaakte stukken wordt duidelijk dat journalisten in de twee weken voor de demonstratie naarstig op zoek zijn naar de hooligans. Mw. Ruigrok, persvoorlichter van de gemeente Utrecht, stelt tijdens het driehoeksoverleg van 30 juni 2020 voor een woordvoeringslijn af te spreken. Of in de woordvoering het aantal duizend is opgenomen, is niet openbaar gemaakt. De politie spreekt tot 30 juni 2020 over meer dan 1.000 harde kernleden, maar dit aantal wordt nergens onderbouwd. Twee dagen later is er al sprake van 600 supporters, althans dat is “de verwachting” op 2 juli 2020.

  Een dag voor demonstratie, 3 juli 2020, is het aantal hooligans verder afgenomen, tot maximaal 200. Enkele tientallen supporters uit Leeuwarden, enkele harde kernleden uit het Zuiden en dan misschien de grootste groep van honderd FC Utrecht hooligans is de verwachting op 3 juli. In de stukken die de politie openbaar heeft gemaakt wordt ook niet duidelijk of zelfs die aantallen zijn bevestigd door de inlichtingeneenheid TOOI of de eenheid die de sociale media monitort of de voetbal eenheden (de VBE’s). Afzonderlijke voetbaleenheden (VBE’s) houden supportersgroepen van afzonderlijke clubs in de gaten.

  Uit een mail van 3 juli 2020 voor de Utrechtse driehoek blijkt dat ook geen georganiseerd plan van de voetbalsupporters bekend is. De Algemeen Commandant van de politie schrijft: “Er is geen zich(t) op de mobilisatieplannen van de hooligans.” Op 4 juli is slechts sprake van enkele tientallen mogelijke voetbalsupporters. Wat uiteindelijk opvalt is dat de grote aantallen van 600 en 1.000 die door politie en media worden genoemd, overeenkomen met het verwachtte aantal demonstranten van de organisatoren van het protest op 4 juli 2020: “Organisatie verwacht 600 mensen op basis van Facebook, maar maximaal 1000 personen.”

  Waarom uiteindelijk de duizend imaginaire hooligans de media worden in geslingerd wordt door de overheid openbaar gemaakte stukken niet onderbouwd. Het politieoptreden op 21 juni 2020 zal zeker de aanleiding geweest om het naar Utrecht optrekkende leger hooligans op te voeren als excuus voor een demonstratieverbod en een grote politieaanwezigheid. Toch verliepen protesten tegen coronamaatregelen in het weekend van 27 en 28 juni 2020 betrekkelijk rustig. Sociale media spelen natuurlijk een rol in het elkaar ophitsen ook onder supporters, maar van enigszins professionele organisatie als de gemeenten en de politie verwacht je meer dan ook elkaar ophitsen. Per slot van rekening dienen zij de vrijheid van meningsuiting en het recht op manifesteren te beschermen.

  In de openbaar gemaakte stukken is de enige niet weggelakte aanwijzing dat de voetbalsupporters komen van 30 juni 2020: “Meerdere hooligans willen samenwerken om op 4 juli de confrontatie te zoeken met de politie. Het zou gaan om …” Er is wel degelijk gecommuniceerd op sociale media, maar van een massale mobilisatie of om in groten getale af te reizen al dan niet in de nacht of vroege ochtend was geen sprake. Wel wilden de supporters een statement maken en gebruikten zij oproepen om naar Utrecht te gaan deels als afleidingsmanoeuvre. Een groep van rond de zestig supporters herdachten op 4 juli 2020 in Wageningen de Grondwet en werden daar zonder reden gearresteerd.

  Bij een mediascan over de verboden demonstratie op 29 juni 2020 wordt gedaan tekent de gemeente Utrecht een reactie op die zij kwalificeert als om “een neutrale reactie of verontwaardiging vanuit een tegenovergesteld perspectief” (positief voor de gemeente): “Goh, voetbalwedstrijden worden nooit op voorhand verboden onder het mom van voetbalvandalen. Waarom daar wel politie inzet en hier niet.”

  De briefschrijver is duidelijk verbaasd over het demonstratieverbod in verband met de mogelijke aanwezig van hooligans. De Hooligans-spin van gemeente en politie slaagt in ieder geval wel want zij komen eenvoudig weg met het opvoeren van de hooligans en de consequenties die dat allemaal heeft. Over het feit dat de stad Utrecht op 4 juli 2020 veranderd is in een oorlogsgebied stelt de gemeenteraad en de media geen vragen, ook niet over de jacht op de demonstranten en de totale surveillance die was uitgerold.

   

   

  Hooligans als beschermers van demonstratierecht

  Door de obsessie met de mogelijke komst van de hooligans lijkt het alsof er geen demonstratie zal plaatsvinden, maar een risicovolle voetbalwedstrijd die dan ook nog eens verboden wordt in verband met de kans op confrontaties. Een van de redenen die de overheid gebruikt voor het verbod op de demonstratie op 4 juli, en allerlei verregaande maatregelen zoals preventief fouilleren is een mogelijke confrontatie tussen politie en hooligans. Bij de onderbouwing van die maatregelen komt echter slechts een confrontatie tussen een enkele voetbalsupporter en een individuele agent tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht op 1 september 2018 voor.

  De drie belangrijkste confrontaties die in het “historisch perspectief met betrekking tot bezit wapens hooligans” van 3 juli 2020 uit de politiesystemen zijn overgenomen ter onderbouwing, zijn confrontaties tussen supporters onderling en niet met de politie. Zo is er op “zondag 10 december 2017 … een gevecht tussen fanatieke voetbalsupporters van FC Utrecht en supporters van Feyenoord.” Bij de tweede confrontatie werden “op zaterdag 7 april 2018 supporters van FC Utrecht aangevallen door een groep Feyenoord supporters.” En de ongeregeldheden op vrijdag 17 januari 2020 “tussen FC Eindhoven en Helmond Sport” supporters is het derde en laatste voorbeeld.

  Naast de vermeende toekomstige confrontatie met de politie tapt de overheid ook nog uit een ander vaatje. Ter onderbouwing van de draconische maatregelen op 4 juli 2020 stelt de overheid dat “het beeld van relatief rustig verlopen demonstraties veranderd door het aansluiten van voetbal hooligans bij deze demonstraties, op zoek naar een mogelijkheid om “te rellen”. De relschoppers komen uit verschillende regio’s uit het land.” Welke “relatief rustig verlopen demonstraties” het Utrechtse bestuur en de politie precies bedoelen staat niet in de rapportage, maar het zal gaan om de Black Lives Matter (BLM) demonstraties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Wageningen, waarbij in de laatste drie steden zware maatregelen waren opgelegd aan de organisatoren voor het houden van hun protest. Deze maatregelen waren het gevolg van kritiek op het niet ingrijpen van de politie bij de demonstratie op 1 juni 2020 in Amsterdam omdat de coronamaatregelen zouden worden overtreden.

  De demonstraties tegen de coronamaatregelen verliepen in het algemeen minder rustig. Op 5 mei 2020 een van de eerste demonstraties tegen de maatregelen, greep de ME flink in en werden tientallen demonstranten gearresteerd. Het politie optreden bij de demonstratie van 21 juni 2020 wordt door de organisatoren aangehaald als reden om op 4 juli een protest in Utrecht te organiseren. De 21 juni demonstratie is echter de eerste keer dat de politie spreekt over voetbalsupporters die ook demonstreren, of volgens de politie dan, zich ophouden in de demonstratie. De demonstratie van 28 juni in Den Haag verliep echter weer betrekkelijk rustig. Er is dus geen eenduidig beeld, vanwaar dan de oorlogstaal?

  In de bestuurlijke rapportage zijn de demonstraties namelijk veranderd in rellen, waarbij de “relschoppers uit verschillende regio’s uit het land komen” volgens de overheid. “Bij de rellen in Den Haag werd de groep aangevoerd door hooligans van Feijenoord en ADO Den Haag,” schrijft de gemeente Utrecht. Het gaat dan niet om de BLM-demonstraties maar om de protesten tegen de coronamaatregelen. Aan het betoog over de hooligans uit het gehele land wordt nog toegevoegd dat de politie voorbereid moet zijn op rellen, wat in principe altijd is en waarop de Mobiele Eenheid traint. “Deze ontwikkeling betekent dat de politie bij elke “goedwillende” demonstratie voorbereid moet zijn op een onvoorziene aanwezigheid van hooligans, gericht op het uitlokken van rellen,” staat er in de advisering bestuurlijke maatregelen.

  Opvallend is dat het woord “goedwillende” door de gemeente tussen aanhalingstekens is gezet, alsof het eigenlijk niet om goedwillenden zou gaan. De achterdocht is diep en ook wederkerig. De organisatoren van de 4 juli 2020 hebben zich ook gewapend tegen de overheid. Op 1 juli 2020 zeggen de organisatoren tegen politie en de gemeente Utrecht dat zij geen geweld tolereren en “supporters zich aansluiten om de demonstranten vredig te beschermen en indien nodig te beschermen tegen de ME als die in actie komt.” Bij een evaluatie op 8 juli 2020 wordt deze opmerking van de organisatoren door de politie gebruikt om de draconische maatregelen te vergoelijken: “Omdat de organisator van de demo “voetbalsupporters” als beschermers van zijn demo betitelde, werd rekening gehouden met een bewuste tactiek om gezamenlijk op te treden tijdens de demo op 04 juli.”

  De overheid luistert allang niet meer terwijl de organisatoren onderkennen dat er “mogelijk voetbalsupporters onder de demonstranten aanwezig zijn” die demonstranten “indien nodig te beschermen tegen de ME,” maar stellen de organisatoren dat het hierbij niet gaat om “grote getale en zij op persoonlijke titel komen.” Dit sluit aan bij de mail van 3 juli 2020 waarbij bevestigd wordt dat er geen “mobilisatieplannen van de hooligans” zijn. Het sluit ook aan bij de Utrechtse driehoek die op 30 juni 2020 concludeerde dat “de komst van de voetbalhooligans niet kan worden toegerekend aan de organisatie.” Wat is er gebeurd in de laatste dagen voor D-day 4 juli 2020 dat de overheidssfeer zo kan omslaan?

  Op 30 juni geeft “de politie aan voldoende personeel in te kunnen zetten om zowel een aanpak te maken op de hooligans als op de demonstratie.” Is de opmerking op 1 juli over de bescherming van de demonstranten tegen de ME een brug te ver? Het is onduidelijk wat er tussen dinsdag 30 juni en vrijdag 3 juli 2020 gebeurd is. Meer informatie over de vermeende hooligans is er niet binnen gekomen, maar het overheidssentiment is omgeslagen. Dezelfde informatie leidt uiteindelijk tot een verbod: “De informatie van de komst van de hooligans kan leiden tot wanordelijkheden en kan bij vermenging met de demonstratie een reden zijn tot een verbod.” Beeldvorming speelt daarbij een belangrijke rol: “In de huidige context van de coronacrisis heeft de politie geconstateerd dat het antioverheidssentiment zich verder heeft gemanifesteerd, zowel online als offline.”

  De openbaar gemaakte documenten tonen een bizarre ontwikkeling in twee weken. Een kleine groep organisatoren en een imaginair leger hooligans, waarvan er slechts een tiental op 4 juli 2020 zich vertonen zorgen voor een verboden demonstratie en Warzone Utrecht, alleen omdat de Nederlandse politie er niet tegen kan dat het beeld dat van haar optreden op sociale media verschijnt niet rooskleurig is. In de bestuurlijke rapportage wordt opgemerkt dat “op sociale media een beeld ontstaat dat de politie het geweld zou hebben uitgelokt om de demonstranten in diskrediet te brengen.” Over de media hoeft de overheid zich blijkbaar niet druk te maken, die nemen de politiespin over, maar sociale media, oh my god! Het roept de vraag op of het verbieden van de demonstratie en het snoeiharde optreden van de overheid vooral bedoeld was om de pr-strijd te winnen? Het zegt natuurlijk ook iets over de wijze waarop de reguliere media met de Nederlandse overheid omgaan.

   

   

  Het antwoord van de overheid is snoeihard

  Wat politie, justitie en de gemeente Utrecht uitrollen in de dagen voor 4 juli 2020 en op de dag zelf is indrukwekkend. Het lijkt wel alsof de ultieme veldslag tussen politie en hooligans op de stapel staat, ‘de slag om Utrecht’. De maatregelen vallen grofweg uiteen in ‘inlichtingen en informatie warfare’, de digitale slotgracht, total surveillance en doelgroep monitoring en verboden van en inbreuken op allerlei grondrechten.

   

   

  Inlichtingen en informatie warfare

  Bij inlichtingen en informatie warfare zijn sociale media monitoring en informanten/infiltranten rapportages centrale onderdelen. De sociale media monitoring bestaat uit het volgen van zowel open als gesloten groepen op Facebook, Whatsapp, Telegram en andere sociale media. Welke rol de politie speelt lijkt inwisselbaar, soms als agent die in het Real Time Intelligence Centers (RTIC), de uitgebreide meldkamer, iets opvalt op een forum of website, dan weer als infiltrant in de vorm van een lid van de Voetbal eenheid (VBE) en dan weer als informant die praat met de TOOI of met de VBE. Alle inlichtingen en informatie komen deels samen bij de HIN, Hoofd Informatie, de coördinator die de inlichtingen in het stafoverleg deelt.

  Op 29 juni 2020 geeft HIN een toelichting op de voorbereidingen van de Utrechtse slag: “De lijntjes van de social media blijven gemonitord worden.” Ook het Hoofd Handhaven Netwerken (HHN) doet een duit in het zakje. De Voetbaleenheden kunnen ook via de voetbal-coördinatoren communiceren.  Veel informatie is door de politie niet openbaar gemaakt, onderzoek heeft uitgewezen dat de VBE weinig wisten over de doelgroep. Wat wel openbaar is gemaakt zijn zinnen als: “Vanuit (…)” en … “(…) gaat actief aan de slag met d(…).” Verschillende voetbalsupporters bleven onder de radar, maar aan de andere kant was van het begin duidelijk dat het niet over grote aantallen kon gaan. Anders zou de informatie al lang op straat liggen.

  Ook de KNVB wordt benaderd over het imaginaire hooligan leger. Op 30 juni 2020 wordt burgemeester Depla van Breda benaderd, maar geeft geen thuis. “Mw. Nijmeijer neemt contact op met burgemeester Depla. Burgemeester Depla is voorzitter van de KNVB-commissie “competitie en openbare orde betaald voetbal” en lid van de landelijke regiegroep voetbal en veiligheid. Met hem delen we de zorgwekkende ontwikkeling van georganiseerde hooligansacties richting de politie. Hij kan ook een rol spelen naar burgemeesters van andere BVO-steden (betaald voetbal organisaties) vanuit zijn rol.” De “KNVB houdt zich afzijdig zodra het omstandigheden buiten voetbalwedstijden om betreft.”

   

   

  HIN, HHN, TOOI, VBE

  Eigenlijk is er vanuit de HIN, HHN, TOOI, VBE en welke afkorting dan ook geen beeld, al blijft de komst van de supporters boven de markt hangen. Arrestantenvervoer (stadsbussen), cellen, opsporing alles wordt logistiek in orde gemaakt voor de verwerking en afvoer van toekomstige hooligans. Het beeld dat er een demonstratie zou plaatsvinden is dan al verdwenen. Individueel protest, vrijheid van meningsuiting, het lijkt allemaal bijzaak. Soms staat er nog een verdwaalde zin zoals “demonstreren is een grondrecht. De overheid moet het demonstratierecht faciliteren,” waarvan je afvraagt of die is blijven staan uit een tekst uit een ver verleden.

  En toch niet. Om de bizarre gebeurtenissen van Utrecht warzone luister bij te zetten, mocht Extinction Rebellion op de Stadhuisbrug eventjes staan om aandacht te vragen voor het klimaat. Dat moest wel plaatsvinden voor de geplande slag tussen politie en hooligans. In het ‘Journaal MDN SGBO-Demonstratie Nederland in Opstand’ is te lezen op zaterdag “04-07-2020 16:45u – Demo Extinction Rebellion Stadhuisbrug gestopt. Deze Demogroep Had toestemming voor de demo welkom om 12.00 uur zou plaatsvinden. Zij waren de tijd vergeten maar zijn op verzoek van netjes weer vertrokken.” Voor de demonstratie was volgen de politie geen officiele Kennisgeving gedaan. De politie meldt in het operationele beeld van 2 juli 2020: “Extension Rebellion komt ook op 4 juli. Info komt van sociale media.” Extinction Rebellion maakt zelf geen melding van de demonstratie op 4 juli, het protest vond in het blauwe luchtledige plaats.

  De ‘inlichtingen en informatie warfare’ heeft niet alleen een passieve kant, het inwinnen van informatie over demonstranten en voetbalsupporters, lees de vijand. Ook actief probeert de politie de media te beïnvloeden, maar die slag is minder makkelijk te winnen. Het verbieden van de demonstratie en het imaginaire hooligan leger wordt met hoon ontvangen op sociale media. Al op 29 juni 2020 wordt daarom door het Hoofd Communicatie (HCOM) aan “alle social media teams geadviseerd om niet van alles over de demo en … te roepen.”

  De politie is echter wel voorbereid om demonstranten en supporters de schuld te geven zoals in Wageningen succesvol gebeurde: “Twitter berichten liggen klaar en wat doen we met een specifieke situatie.” De reguliere media blijken door de politie genoeg gevoed in de eerste week van de voorbereidingen dat zij zelf op het hooligan pad zitten: “AD (het dagblad) is op de lijn gekomen met vragen over de relschoppers en wat er verwacht kan worden. AD houdt zelf live stream … in de gaten en waar supporters zich bevinden. AD heeft hiervoor eigen kanalen.”

   

   

  De digitale slotgracht

  Op de dag zelf wordt er rond Utrecht een digitale slotgracht opgetrokken. In het artikel ‘Het Blauwe Waas, nodale controle in Amsterdam’ van juni 2007 beschrijft Buro Jansen & Janssen de herkomst van het concept digitale slotgracht: “In mei 2005 presenteerde de projectgroep Visie op de politiefunctie van de Raad van Hoofdcommissarissen het rapport Politie in Ontwikkeling. In dit visionaire rapport wordt gesproken over de digitale slotgracht.”  Op 4 juli 2020 wordt het ‘visionaire concept’ in praktijk gebracht. Met ANPR (Automatic number-plate recognition), kentekenlijsten die aan de ANPR-systemen zijn toegevoegd voor detectie, doelgroepenmonitoring, verkenningseenheden, spotters, maatregelen die worden gedefinieerd als sensing door de politie. Met sensing wordt bedoeld dat de politie met allerlei technische hulpmiddelen mensen, grenzen, situaties oftewel de samenleving in de gaten kan houden. De inlichtingen van HIN, TOOI, Voetbaleenheden en anderen zorgen voor de informatie om mensen en voertuigen te herkennen.

  De overheid maakt over de digitale slotgracht weinig openbaar. Uit de stukken is wel enigszins op te maken dat de digitale ophaalbruggen in stelling worden gebracht. “Er is contact geweest met de Officier van Justitie … Verzoek van de AC om dit ook direct te activeren, indien dit nog niet was gebeurd. (@HIN),” staat in het ‘Verslag SGBO Demo’s 2020’. Op de dag zelf is duidelijk tot waar de digitale slotgracht ongeveer reikt. Enkele loggegevens laten dit zien: “Za 04-07-2020 13:49u – Controle (…)MDN [#7942824] (…) Utrecht. Motorpool onderweg” en  “za 04-07-2020 14:00u – 7x staandehouding (…) MDN [#7942905] verwerkt in BOS (…) 7 man (…),” staat in het journaal van de dag. Op tankstations in de omgeving van Utrecht worden auto’s van potentiële verdachten aan de kant gezet. Via ANPR en kentekenlijsten zijn deze demonstranten opgespoord. Ook als mensen Utrecht verlaten worden zij in de gaten gehouden: “za 04-07-2020 17:43u – Harde Kern richting (…) MDN [#7943977] (…)(…).”

   

   

  Sensing

  Centraal bij sensing is informatie van de inlichtingenpoot van de politie. Die inlichtingen worden gebruikt om camera’s op snelwegen en in Utrecht te voeden met informatie zoals kentekens en gezichten. Voor de inrichting van de sensing is zeker op vrijdag 3 juli gedaan, maar mogelijk eerder: “Er is contact geweest met de Officier van Justitie (…) Verzoek van de AC om dit ook direct te activeren, Indien dit nog niet was gebeurd: (@HIN),” staat er in het verslag SGBO Demo’s 2020 03-07-2020 11.00 uur dat in Nijmegen plaatsvond. Dat de supporters ook demonstranten kunnen zijn, is geen optie: “Beeld is wel dat het niks uitmaakt voor de hooligans en dat zij ondanks het verbod toch zullen komen. Expliciet verzoek aan eenheden. (…)” De politie probeert via de ANPR lijsten waar honderden kentekens op staan zoveel mogelijk mensen te weren om Utrecht te bereiken. Dit betekent staande houden, identiteitscontrole, mogelijk een fouillering en vervolgens een terug geleiding vanwaar de mensen kwamen.

  Soms is het van belang een stap terug te doen bij zoveel overheidsgeweld. Misschien niet zichtbaar voor iedereen. Het gebeurt op snelwegen, tankstation, provinciale verbindingswegen en treinstations, maar geweld blijft het want er is nog niets gebeurd. Er is een aankondiging voor een demonstratie. De organisatoren zijn bereid mee te buigen, maar worden uiteindelijk de stad uit gejaagd. Mensen besluiten toch naar Utrecht te komen, is dat dan strafbaar? Misschien hebben zij een spandoek bij zich, een sjaaltje van hun club, maar is dat dan ook strafbaar? De weigeringsgronden van de Wob spreken boekdelen. De stukken zijn geweigerd op grond van “opsporing en vervolging van strafbare feiten” alsof het om een strafrechtelijk onderzoek zou gaan. Ook wordt er gezwaaid met “inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen,” maar is onduidelijk wie het met voeten treden van de grondwet door de overheid gaat onderzoek. En tot slot worden stukken geweigerd om “onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden te voorkomen.” Wie is echter de derde partij in een oorlog tussen de overheid en haar burgers. En het meest opvallende is dat niemand van het hele apparaat die zegt waar zijn we mee bezig, is dit wel normaal? Dat is pas beangstigend, niet een virtuele hooligan leger.

   

   

  Catch them, total surveillance, blauwe waas

   Wie de digitale slotgracht heeft weten te beslechten, wacht nog vele hobbels alvorens hij of zij zijn mening kan uiten. De verkenningseenheden of spotters houden aan de randen van de stad mensen in de gaten. Er waren in Utrecht meerdere verkenningseenheden aanwezig en daarnaast worden ook voetbaleenheden ingezet als spotters. Per slot van rekening moeten die de gezichten of de uiterlijkheden van supporters kunnen herkennen. Heel effectief blijkt het verkennen echter niet, ten dele omdat er bijna geen supporters naar de stad komen, maar ook omdat profilering op basis van een vermeende identiteit tot een nogal algemeen profiel leidt, “allen in zwart gekleed”. Het is onduidelijk hoeveel “in het zwart geklede” burgers op 4 juli 2020 door de politie zijn lastiggevallen, maar waar dit toe kan leiden laat het journaal zien. Om 20:15u worden een groot aantal mensen gecontroleerd. “(…) man mogelijk Hooligans (…) staan bij (…) (…) 20.27 uur 1e contact gelegd … waarschijnlijk een carmeeting!! Sfeer is rustig.” Mensen staan ergens. Voor de politie is het niet eerst rustig en worden zij niet lastiggevallen, maar zijn het Hooligans, met een hoofdletter zelfs en wordt er een verkenningseenheid naar toegestuurd alsof het om een oorlog gaat.

  De spotters kijken overal. Ze zorgen dat verhuurbedrijven worden benaderd om te kijken of mensen met een gehuurde auto naar Utrecht zijn afgereisd. Ook hotels in de stad krijgen een bezoek. Gastenlijsten worden bekeken en naast bestaande namenlijsten gelegd op zoek naar tegenstanders van het regime. Excuus, dit was een verschrijving, maar het handelen van de overheid heeft veel weg van de periode van voor de Val van het IJzeren Gordijn. Namen van bezoekers werden daar door hotels aan de autoriteiten overgedragen en potentiële verdachten aangehouden en/of het land uit gestuurd. Nu is het ook aanhouden en/of Utrecht uit, de sfeer is hetzelfde.

  Aan de digitale slotgracht en de bezoeken van verhuurbedrijven en hotels wordt het cameratoezicht gekoppeld. Beelden van de spoorwegen, gemeente en politie, waaronder de camerawagen, helikopter en drones, komen samen in de regiekamer. Ook wordt er gewerkt aan het verkrijgen van beelden van derden en de mogelijkheid om beelden van mobiele telefoons van agenten aan het systeem toe te voegen. De enkele verdachte demonstrant annex supporter wordt ergens in de stad gespot. Zwarte tassen in handen van “in zwart geklede” figuren zijn volgens de politie altijd gevulde met “slag-of steekwapens.” Het lezen van de rapportage lijkt soms vervallen tot fictie. Wat is nog waar, wat in de verwrongen hoofden van de overheid? In het journaal van zaterdag 04-07-2020 13:04u staat de volgende log vermelding: “Verstrekken informatie aan gemeente over hooligans (…) MDN [#79427011]. Op 4 juli 2020 omstreeks 13.04 uur heeft HOHA (…) gebeld met (…)

  De informatie die ik met hem gedeeld heb is het volgende: ‘zojuist hebben we van de politie (…) de bevestiging gekregen dat (…) te Utrecht (…) minimaal (…) leden van de harde kern (…). Deze (…) zijn onderdeel van een groep van (…) personen die (…) Het is aannemelijk dat harde kern leden slag-of steekwapens bij zich dragen.”

   

   

  Gelaatsherkenning, Catch systeem

  Uit onderzoek blijkt dat het om supporters van SC Cambuur gaat. Zij wilden ook demonstreren en van Cambuur zou een mythologische grote groep hooligans zijn afgereisd naar Utrecht. Deze komen naar waarschijnlijk ook in de rapportages van de overheid voor. Veel supporters uit Leeuwarden bezochten de verboden demonstratie niet, slechts een enkeling. Waarom de politie in een fictief verhaal is blijven geloven ook ten aanzien van de Friezen wordt nergens duidelijk. Het zicht op Utrecht was bijna compleet en dat ging verder dan alleen beelden bekijken van het dagelijks leven in de stad. Aan de camerabeelden worden ook gezichtsherkenning of gelaatsherkenning toegevoegd. In eerste instantie is het Openbaar Ministerie niet overtuigd van de noodzaak van gelaatsherkenning. Op 2 juli 2020 om 08:00 uur wordt er via Microsoft Teams medegedeeld dat: “Heeft gesproken met de OVJ. Deze geeft aan dat er onvoldoende grond is om (…)”. Gelaatsherkenning en het bijbehorende Catch systeem zoals de politie het noemt, zijn Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, die niet zomaar worden ingezet, maar wel bij een demonstratie.

  Op 3 juli 2020 is die toestemming er wel. Waarom het Openbaar Ministerie overstag is gegaan wordt niet duidelijk uit de stukken omdat alles geheim is, terwijl er nog geen enkel strafbaar feit is gepleegd. Hooguit een oproep om te gaan demonstreren. Hopex is in ieder geval al vanaf maandag 29 juni 2020 bezig met de voorbereidingen voor de inzet van gelaatsherkenning. Hopex is het hoofd opsporingsexpertise die zich onder andere bezighoudt met bijzondere opsporingsbevoegdheden. In het verslag van 29 juni 2020 geeft Hopex toelichting op de voorbereidingen: “Bezig met (…) Bezig met uploaden van gebeurtenissen welke gebruikt kunnen worden voor de opsporing.” Een interne memo van 3 juli 2020 stelt eufemistisch dat “Utrecht in beginsel niet blauw geverfd wordt maar is in staat dit op basis van een notice to move op nul minuten, alsnog snel te realiseren.” Niet werkelijk blauw, maar op elke straathoek, in elke auto, in iedere hotelkamer, gluurt een politieagent mee. Hoe blauw kan een stad zijn?

   

   

  Grondrechten zijn passé

  De organisatoren van een demonstratie zijn door allerlei hoepels gesprongen, zonder succes. Hun demonstratie is verboden. De stad is in een vesting veranderd, misschien niet blauw geschilderd, maar wel met een blauwe waas. De verdwaalde burger die na al deze hindernissen weet te trotseren is echter nog niet klaar, want de overheid is zo bang voor die verdwaalde als demonstrant verkleedde voetbalsupporters dan er nog een stapel verregaande maatregelen worden getroffen dat het welhaast onmogelijk is om je mening te geven. Naast het demonstratieverbod verandert Utrecht in een veiligheidsrisicogebied. In deze warzone wordt het mogelijk iedereen staande te houden, te controleren, te fouilleren, te verwijderen. Preventief fouilleren wordt uit de kast gehaald, want de vijand moet ontwapend worden, maar dat is ook nog niet genoeg. Er is ook een noodbevel. Eigenlijk overlappen die maatregelen elkaar en is het allemaal samen te vatten als meer repressie, maar het klinkt dreigend, en daarop zijn de ambtenaren van de overheid trots. Ook de Voetbalwet komt ter sprake, met meldingsplicht, maar die lijkt niet haalbaar.

  Het demonstratieverbod is gericht op alle burgers want hoe is een demonstrant nu te onderscheiden van een consument of een hooligan. In de stukken zitten geen specifieke omschrijvingen van de demonstrant tegen de coronamaatregelen dus in principe is iedereen op 4 juli 2020 aangeschoten wild in Utrecht: “Al degenen die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich te verwijderen en verwijderd te houden uit de gemeente Utrecht op 4 juli, voor zover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Utrecht.” Dit verwijderen over de gemeentegrens, begin vorige eeuw ook een geliefde maatregelen van de overheid, komt terug in de uitvaardiging van een noodbevel. Iedereen kan verwijderd worden. In het noodbevel is er nog wel sprake van mensen die willen demonstreren, maar in de tekst staat niet demonstranten of voetbalsupporters, maar iedereen. Dit komt ook terug in de brede communicatie van de gemeente. Iedereen moet weten niet welkom te zijn in Utrecht: “Het noodbevel dient zo breed mogelijk gecommuniceerd te worden. Aan de gemeente opdracht gegeven om op alle tekstkarren in de stad de volgende mededeling te plaatsen: Noodbevel van kracht.”

  Verwijderen van mensen is echter voor Utrecht niet genoeg. “Dit zodat de politie doelgericht personen kan aanspreken, identificeren en fouilleren,” is in de stukken te lezen. De politie moet iedereen kunnen staande houden, identificeren, betasten, en niet alleen aan hun lijf, maar ook hun jassen en tassen en de voertuigen. Uit het journaal:

  “Za 04-07-2020 14:19u – Criteria strafbaarheid ogv veiligheidsrisicogebied en Noodbevel MDN [#7943005]

  Veiligheidsrisicogebied:(Geen strafbaarstelling) BM wijst gebied aan, OVJ geeft bevoegdheid in machtiging(en) (is bijgevoegd). reisbagage onderzoeken. Voertuigen onderzoeken. Kleding onderzoeken. (Alleen toegepast indien feiten en omstandigheden vermoeden geven dat het om een hooligan gaat).” In de stukken komen de woorden proportionaliteit en subsidiariteit wel voor, maar niet om te beoordelen of de maatregelen niet overdreven zijn maar om te kiezen tussen demonstratieverbod, noodbevel, veiligheidsrisicogebied of preventief fouilleren. De ambtenaren hebben het gevoel dat voor de ene draconische maatregel meer verantwoording nodig is dan voor de ander, maar het toepassen is voor hen om het even.

   

   

  Preventief fouilleeracties leverden geen wapens op

  Het was eigenlijk een trieste dag die zaterdag in de zomer vorig jaar. Mensen willen hun stem laten horen, buigen mee met de overheid, maar krijgen vervolgens een verbod aan hun broek. Vervolgens wordt in een kleine twee weken Utrecht warzone uitgebouwd op basis van berichten als zouden voetbalsupporters naar de stad komen. Die berichten zijn nergens geverifieerd, maar het overheidsleger was al in oorlogsstemming. De uitkomst is ook nog eens triest omdat 250 mensen zijn verwijderd uit de stad: “Ongeveer 250 keer een vordering gedaan om zich te verwijderen uit (het centrum van) Utrecht op basis van het noodbevel.” Of dit demonstranten waren of voetbalsupporters is niet vast te stellen. Iedereen mag zijn stem laten horen, in principe was de vrijheid van meningsuiting niet verboden want dat is een individuele zaak, maar in Utrecht warzone was dat ook terzijde geschoven.

  Honderd mensen zijn gefouilleerd en er is niets gevonden: “Ongeveer 100 keer gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot preventief fouilleren. Er zijn bij deze preventief fouilleeracties geen wapens aangetroffen.” Vijf of zeventien mensen zijn aangehouden op grond van het overtreden van de APV Utrecht, omdat zij de openbare orde zouden hebben verstoord: “Er werden een vijftal aanhoudingen verricht terzake artikel 2.2 APV Utrecht. In Utrecht zijn in totaal 17 aanhoudingen verricht terzake artikel 2.2 van de APV Utrecht.” Of deze ordeverstoringen iets met de demonstratie te maken had is niet vast te stellen. In de stukken staat dat er twee bakstenen en een rookbom zijn gevonden, maar daarbij is ook niet vast te stellen of er een relatie is met de demonstratie: “Bij de aanhoudingen in Utrecht werden twee bakstenen en een rookbom aangetroffen.”

  De demonstratie ging niet door, Amnesty International was wel in de stad aanwezig, maar verbaasde zich niet over warzone Utrecht. Uit een van de SGBO stukken: “De demonstratie van Amnesty International en Extension Rebellion zijn zonder voorwaarden goedgekeurd.” In de Wob-documenten komt terzijde nog “de noodverordening van de veiligheidsregio met betrekking tot maatregelen in het kader van Covid-19,” maar de overheid kon die niet gebruiken want de organisatoren van de verboden demonstratie waren bereid om de anderhalve meter maatregel te respecteren en mee te buigen met alle eisen van de gemeente Utrecht. Een enkele demonstratie die door de stad liep werd opgejaagd en een poging om in het park Oog in Al een proteststem te laten horen werd in de kiem gesmoord. De overheid kon zich feliciteren, deze veldslag was gewonnen, met veel machtsvertoon wel te verstaan, maar niemand die klaagde. Amnesty bleef stil, in de gemeenteraad geen onvertogen woord en de media brachten het verhaal van de overheid. Alleen op de sociale media wat gepruttel, maar dat is toch maar fake nieuws dus who cares.

   

  Utrecht 4 juli 2020 documenten gemeente

  Utrecht 4 juli 2020 documenten gemeente aanvulling

  Utrecht 4 juli 2020 documenten politie

   

  Passages uit de Wobdocumenten

   

  Document 1, onbekende datum

  Er is officieel geen demonstratie toch komen er demonstraten naar de stad

  Er is officieel geen demonstratie toch komen er voetbalhooligans uit heel nederland naar Utrecht

  Er is officieel geen demonstratie toch komen er overige groeperingen uit heel nederland (incl. lokale raddraaiers) naar Utrecht (vb Stuttgart, Helmond, Eindhoven)

  De hooligans kiezen een andere stad om de confrontatie met de politie aan te gaan

  Beleid

  Het voornemen is om de demonstratie op 4 juli 2020 te verbieden

   

  Document 2, 4 juli 2020

  Op vrijdag 26 juni verstrekte de volgende informatie:

  “Bij de demonstratie op 4 juli a.s. in Utrecht, zullen meerdere groepen hooligans van verschillende voetbalclubs uit het land aanwezig zijn. Zij zullen hun rivaliteit opzij zetten om samen een vuist te maken tegen de overheid en daarbij confrontaties niet uit de weg gaan. …

  Het feit dat er veel meer demonstranten verwacht worden als aangekondigd, dat bekend is dat … is de kans groot dat er op zaterdag 4 juli openbare orde verstoringen plaats zullen gaan vinden.

  Op donderdag 2 juli 2020 heeft de locoburgemeester van Utrecht de demonstratie van Nederland in Opstand vanwege de grote kans op wanordelijkheden verboden. De organisatie heeft ondanks dit verbod toch opgeroepen om zaterdag 4 juli 20202 op het Jaarbeursplein in Utrecht te gaan demonstreren.

  Handelingskader signaleren hooligans (Handelingskader signaleren.pdf

   

  Document 5, 3 juli 2020

  Titel Draaiboek Mobiele Eenheid Demonstratie Nederland in Opstand – Hooligans

  Inleiding

  … heeft namens Nederland in Opstand een kennisgeving gedaan van een demonstratie op zaterdag 4 juli 2020 op het Jaarbeursplein in Utrecht. … verwacht 600 deelnemers. Kijkend naar de demonstraties die de afgelopen periode in het land gehouden zijn is dit geen reeel aantal. Dit aantal zal gezien de ervaringen van eerdere demonstraties veel hoger liggen.

  Er is gekozen om een handelingskader handhaving te maken op basis van scenario’s welke zijn uitgewerkt conform de opschalingsmodellen Rust, Onrust en Escalatie.

  tolerantiegrenzen

  Onder tolerantiegrenzen worden verstaan de vooraf vastgestelde grenzen aan het gedrag van personen en de daaraan gekoppelde instructies voor het politieoptreden. De tolerantiegrenzen vloeien voort uit de beleidsuitgangspunten en zijn de vertaling van het geformuleerde beleid in een instructie voor het politieoptreden. Het politieoptreden vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Voor de medewerkers op straat is de instructie voor politieoptreden geconcretiseerd in een handelingsperspectief dat directief is voorgeschreven en tijdens een operationele briefing wordt toegelicht.

  Uitgaande van de beleidsuitgangspunten is politieoptreden geboden indien sprake is van overtreding van het verbod op de demonstratie en bij feiten, dan wel bij gedragingen of uitingen, die aanleiding geven voor het verstoren van de openbare orde dan wel de veiligheid van personen. Er wordt daadwerkelijk handhavend opgetreden bij de volgende feiten en gedragingen:

  … 15 punten zwart

  De-escaleren

  De politie bejegent het publiek met een hoge mate van professionaliteit en een correct, rustig en de-escalerend optreden in houding en gedrag. Dit vertaalt zich in:

   

  Document 7, 8 juli 2020

  Het beleid van de politie was primair gericht op het voorkomen van vermenging van op confrontatie gerichte hooligans en demonstranten. Omdat de organisator van de demo “voetbalsupporters” als beschermers van zijn demo betitelde, werd rekening gehouden met een bewuste tactiek om gezamenlijk op te treden tijdens de demo op 04 juli.

  Alleen wanneer uit concrete omstandigheden die verstoring zou kunnen worden afgeleid, kon een groot deel van de gemeente als veiligheidsrisicogebied worden aangemerkt en kon er een noodbevel worden uitgevaardigd om deelnemers aan de verboden demonstratie of potentiele openbare orde verstoorders te kunnen verwijderen uit Utrecht, c.q. het centrum van Utrecht. Daarnaast gold de noodverordening van de veiligheidsregio met betrekking tot maatregelen in het kader van Covid-19.

  Op donderdag 02 juli 2020 heeft de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, na overleg van de driehoek, besloten de demonstratie op het Jaarbeursplein te verbieden. Hiervan is de organisatie in kennis gesteld.

  Op vrijdag 03 juli 2020 heeft de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, in afstemming met de waarnemend burgemeester, (voorafgaand) toestemming gegeven voor de inzet van de Mobiele Eenheid onder bepaalde condities.

  Het noodbevel luidde als volgt:

  Al degenen die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich te verwijderen en verwijderd te houden uit de gemeente Utrecht op 4 juli, voor zover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Utrecht.

  En:

  Al degenen woonachtig in de gemeente Utrecht die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich op 4 juli te verwijderen en verwijderd te houden uit de omgeving van de Utrechtse binnenstad, waarbij de volgende begrenzing geldt: Vredenburg, Lange Viestraat, Oude Gracht oostzijde, Van Asch van Wijckskade, Begijnekade, Van Asch van Wijckskade, Plompetorenbrug, Wolvenstraat, Wolvenplein, denkbeeldige lijn tussen de hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade over de gracht naar de Wittevrouwensingel, Wittevrouwensingel, Biltstraat, Gasthuisstraat, Steve Buitendieckplein, Kruisstraat, Kruisdwarsstraat, Mulderstraat, Nachtegaalstraat, Zocherplantsoen, Molenplantsoen, Lange Smeestraat, Bartholomeiisbrug, Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat, denkbeeldige lijn tussen Nicolaas Beetsstraat en Mineurslaan, Mineurslaan, Croeselaan, Westplein, Leidseveertunnel, Smakkelaarsveld, Nieuwe Daalstraat, Knipstraat, Daalse singel, Catharijnekade.”

  Het noodbevel was van kracht tot middernacht. Onder andere door middel van sociale media en tekstkarren werd gecommuniceerd dat het noodbevel van kracht was en dat het verboden was om op het Jaarbeursplein te demonstreren. Dit werd tevens fysiek duidelijk gemaakt door het plaatsen van hekken.

  Preventief fouilleren

  Om 13.26 uur gaf de officier van justitie, Mr. … mondeling, gezien de spoedsituatie, drie machtigingen preventief fouilleren af, binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied en geldig tot 05 juli 2020, 01.50 uur.

  1- op basis van art 50 lid 3 WWM bij of krachtens art 141 wetboek van strafvordering aangewezen ambtenaren vorderen dat verpakkingen van goederen, met inbegrip van reisbagage wordt geopend,

  2- op basis van art 51 lid 3 WWM mogen deze zelfde ambtenaren vervoermiddelen onderzoeken.

  3- op basis van art 52 lid 3 WWM mogen deze ambtenaren personen aan de kleding onderzoeken.

  Deze bevoegdheden mochten alleen worden toegepast indien de ambtenaar uit feiten en omstandigheden redenen had om te vermoeden dat het om een ‘hooligan’ ging.

  Gedurende de dag werden er in het centrum van Utrecht verschillende kleine groepen van voetbalsupporters/ hooligans waargenomen die provocerend gedrag vertoonden richting de politie. Voorbeeld hiervan was door met groepen van 20 tot 30 personen gezamenlijk hard door de binnenstad en/ of Hoog Catharijne te rennen. Dit leidde niet tot noemenswaardige ongeregeldheden of openbare orde verstoringen, ook omdat de politie hier niet direct op reageerde.

  Er werden een vijftal aanhoudingen verricht terzake artikel 2.2 APV Utrecht. (Afdeling 2.1 Bestrijding van ongeregeldheden  Artikel 2:2 Verstoring van de openbare orde e.d.)

  Omstreeks 16.00 uur, werd door gecommuniceerd dat de nieuwe locatie van de demonstratie het Park Oog in Al zou zijn. Uit politie-informatie bleek dat er inderdaad verplaatsingen richting het genoemde park plaatsvonden en dat verschillende demonstranten beschermende kleding zouden dragen. Ook zou er sprake zijn van vermenging met voetbalsupporters/ hooligans. Deze demonstratie werd, na overleg met de driehoek, door de burgemeester verboden. Dit is aan in het Park Oog in Al medegedeeld door de 10 lid 2 e politie en hem is dringend verzocht zelf de demonstratie te ontbinden.

  Hierop zijn de demonstranten via de Kanaalstraat gaan verplaatsen richting het centrum van Utrecht. De politie heeft deze verplaatsing gemonitord en aangezien de verplaatsing nog steeds het karakter van een demonstratie had, heeft de politie hierop geIntervenieerd. Omstreeks 17.30 uur, ontbond de demonstratie zich daadwerkelijk.

  Handhaving en Opsporing

  Tijdens de maatregelen in Utrecht is ongeveer 250 keer een vordering gedaan om zich te verwijderen uit (het centrum van) Utrecht op basis van het noodbevel en is er ongeveer 100 keer gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot preventief fouilleren. Deze informatie is afkomstig uit politiesystemen en een inventarisatie bij ingezette politie-eenheden. Er zijn bij deze preventief fouilleeracties geen wapens aangetroffen.

  In Utrecht zijn in totaal 17 aanhoudingen verricht terzake artikel 2.2 van de APV Utrecht. …

  Bij de aanhoudingen in Utrecht werden twee bakstenen en een rookbom aangetroffen. …

  Twee keer pepperspray (een leeg), bivakmuts en boksmondbitje in Wageningen

   

  Document 8, 10 juli 2020

  Dat een aangemelde demonstratie te houden op 4 juli op het Jaarbeursplein te Utrecht, door de organisatie ‘Nederland in opstand’ door de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio is verboden ter bescherming van de volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden. …

  Ondanks dat de demonstratie verboden is blijft de dreiging onverminderd dat harde kern supporters van een groot aantal clubs in grote getale of willen reizen om de confrontatie met de politie aan te gaan. …

   

  Document 9, geen datum

  10:49 Café … heeft geopende deuren. 2 personen voor de deur. Niet bekend of dit hooligans zijn.

  10:28 Er gaan mogelijk … verzamelen in Veenendaal. 10 …, maar weten het niet 100% zeker. 2e locatie waar mogelijk wat gaat spelen in Wageningen met … Verzoek aan de … om zich daarop te prepareren. O.b.v. welk juridisch kader we daar gaan optreden wordt nog bekeken. …

  11:39 Aantallen en welke beweging? 2 personen en worden op dit moment gecontroleerd

  11:44 Zijn supporters kwijt geraakt, niet bekend welke looprichting. Signalement onbekend. Droegen fluoriserende kleding met … Niet bekend of het harde kern supporters waren.

  11.48 Neude ligt gooi- en smijtmateriaal. Ligt er al maanden, maar mogelijk kan daar vanuit de gemeente aandacht aan besteed worden

  12.18 Beelden kunnen meegekeken worden. Geen liaison. Is dit nog te realiseren? Nu iemand geregeld vanuit het secretariaat met een vrije rol. CC gaat hiermee akkoord.

  12.36 Verzoek gefaseerd te gaan verkennen.

  13.12 Noodbevel en veiligheidsrisicogebied is van kracht. Om 13.14 uur gecommuniceerd aan de eenheden die onder … vallen

  eenheden hebben bevestigd dat ze het bericht meegekregen hebben

  13.17 Veiligheidsrisicogebied en noodbevel van kracht Verzoek aan de manschappen mee te geven de gegevens van de gecontroleerde personen vast te leggen volgens de werkwijze genoemd in de briefing

  eenheden hebben het bevestigd dat ze het bericht meegekregen hebben

  13.31 Op P1 2 jongen 185 mtr. donkey haar zwart shirt spijkerbroek zwarte nikes. Wit shirt zwarte jas om middel lichtblauwe broek beige schoenen witte zool. Indien men deze treft vasteleggen op beeld

  13.39 Gaarne …  i.v.m. persoon zonder ID en stenen in zijn zak

  Uitgezet … gaat tp

  13.49 Moeten de verdachten gescheiden vervoerd worden. Dat is niet nodig.

  14.10 3 x AT overbrengen gelukt en weet u wat achtergrond is qua voetbalclub? Transport is geregeld. Achtergrond wordt nagevraagd.

  14.16 3AT: Betroffen WPG voorzien van stenen stonden joint te roken en te overleggen in het hoekje

  14.19 Overzicht krijgen van waar groepen zijn gesignaleerd ook in het land? CC geven aan dat er geen compleet overzicht is waar men zich exact bevindt. Op dit moment ligt de focus op de reeds 2 bekende locaties

  14.32 Zien een voertuig met toeters en bellen rijden en vragen wat dit is. Zie hierboven.

  14.40 Vanaf HC 2 personen weggestuurd. Jongens uit Nieuwegein. Eentje in bezit van stanleymes en eentje in het bezit van vuurwerk. Gaan ze inbossen.

  14.43 Ter info: 10 lid 2 c, d, g demonstranten aan het verzamelen

  14.45 Demonstranten verzamelen locatie? 10 lid 2 c, d,g gaat even kijken in de 10 lid 2 c, d, g

  14.51 Er komen steeds meer geluiden dat steeds meer voertuigen richting Wageningen gaan. Eenheid ONL. Overleggen of we daar ingezet kunnen en mogen worden. Vanuit Veenendaal doorschakelen naar Wagening 10 lid 2 c, d, g

  15.06 Grebberglaan 20 supporters

  15.13 Bij Bijenkorf controle gedaan van 5 personen en wilde informeren in blue op straat, maar de app ligt eruit. Kunnen ze nu ook niet invoeren. Betroffen hooligans en hebben ze de stad uit gestuurd. Betroffen hooligans van 10 lid 2 c, d, g

  10 lid 2 c, d, g geeft door dat blue op straat niet werkt

  15.19 Grebbeberglaan uitgegroeid tot 50 personen

  15.31 Grebbeberglaan 50 personen

  15.31 Wageningen: Er is gezichtsbedekking en er wordt gegooid; grote groep wordt overgegaan tot aanhouding

  15.35 10 lid 2 c, d, g gaat ingrijpen op de Grebbeberglaan

  15.35 groep Grebbeberglaan is in beweging ri de Graadt van Roggenweg

  15.42 5 aanhoudingen in Wageningen 1 door de 10 lid 2 c, d, g en 4 10 lid 2 c, d, g Gebouw aan de Grebbeberglaan is leeg. 4 man aangetroffen. 30 m/v de wijk in gelopen. Geen toestemming om op zoek te gaan

  Noot 10 lid 2 e: er schijnen 8 aanhoudingen verricht te zijn op de Grebbeberglaan. Deze heb ik in de verbindingen niet meegekregen.

  15.46 1 AT Bollendak stond op de lijst en is teruggekomen en aangehouden voor noodbevel

  10 lid 2 c, d, g naar Bollendak

  15.46 Totaal 8 aanhoudingen in Wageningen en gaan naar het 10 lid 2 c, d, g

  15.49 Locatie demo 10 lid 2 e Park Oog in All

  15.50 Informeert 10 lid 2 e Man of 80 zijn een brug over gegaan wordt geprobeerd te traceren. 8 aanhoudingen inmiddels in Wageningen.

  15.52 Utrecht: Man of 30 aan het rennnen richting de bussen Jaarbeursplein

  15.51 Rennen niet. Groep van de 10 lid 2 c, d, g zit erbij

  15.54 Lopen onder het statio met gezichtsbedekking; 10 lid 2 c, d, g

  15.54 Sitrap rustig beeld

  15.56 10 lid 2 c, d, g gaat met 1 sectie kijken in Oog en Al met de paarden 10 lid 2 c, d, g

  15.57 Kijken of de personen kunnen treffen.

  15.59 Wageningen inmiddels 16 aanhoudingen

  16.03 Station en Jaarbeursplein wordt afgesloten.

  16.05 Geluidsinstallatie in Park Oog in Al wordt opgebouwd, nog niet druk ongeveer 15 personen

  16.10 Oog in Al 10 demonstranten

  16.10 Vredenburg groepje met halskettingen om de nek van het formaat die groot genoeg zijn om mee te kunnen meppen. Tevens groepen demonstranten met opvallend dikke lagen onderkleding.

  16.14 Sitrap: 10 lid 2 e Park Oog in Al aan het verzamelen met 15 personen. Driehoek op beraden wat er moet gebeuren. Wageningen nog met 10 lid 2 c, d, g.

  16.21 Croeselaan trappen Jaarbeurs ri park 4 kleine groepjes met een hooligangs-vergelijking. Lopen richting het park.

  16.25 Wageningen: Hoogstraat 8 aanhoudingen. 10 lid 2 e informeert 10 lid 2 e en vraagt of10 lid 2 c, d, g weer beschikbaar is. 10 lid 2 c, d, g

  16.27 Moreelsebrug bikers ter plaatse om de daar aanwezige hooligans aan te spreken en weg te sturen

  Wageningen in totaal 30 aanhoudingen

  16.39 Demo moet gestopt worden ogv noodbevel of de COVID-maatregelen. 10 lid 2 e gaat dat meedelen aan 10 lid 2 e en binnen 5 minuten moet de demo beeindigd worden. 10 lid 2 c, d, e en g is aan het spreken.

  16.40 Er komt een extra sectie aan op het Jaarbeursplein; door hergroeperen weer op het Jaarbeursplein.

  16.52 Wijkagent geeft aan dat bij NOVA een grote groep hooligans zich aan het verzamelen is in Oog in Al. Geen exacte locatie.

  16.55 Is er zicht op waar de hooligans die in de trein gestapt zijn waar deze zijn.

  16.56 2 blauwe collega’s staan op een brug (Kanaalweg/Leidseweg) en proberen deze groep tegen te houden. 10 lid 2 c, d, g Ondersteunen is toegestaan.

  16.57 Groep is de brug al over; groep van 200 man

  17.02 Sitrap Er is een lopende demo; demo Oog in Al beeindigd; groep aan het hergroeperen ASW

  17.02 Graadt van Roggenweg oplopen ri Centrum. Gemeleerd gezelschap demonstranten

  17.03 Wageningen 12 man 10 lid 2 c, d, g. Mogen aangehouden worden. Vervoer wordt geregeld via 10 lid 2 e. Locatie Markt

  17.20 uur op dit moment geen vervoer beschikbaar

  17.04 Utrecht: Lopen nu de Muntkade op; gemoedelijke sfeer

  17.06 Wageningen 51 aanhoudingen totaal

  17.06 Demonstranten geven aan dat zij mogen demonstreren. Vraagt of dit juist? Niet toegestaan, maar laten even voor wat het is.

  17.09 8 x vorderingen op de Oudegracht bij de Mc Donalds

  17.10 Demonstranten wordt gevorderd de stad te verlaten door 10 lid 2 c, d, g

  17.19 ME is bij de trappen weg dus men kan op het Jaarbeursplein komen.

  17.22 Wijk wordt onrustig en 10 lid 2 e. Ook al een fietser van zijn fiets of geduwd. 10 lid 2 c, d, g: actie wordt doorgezet, zsm afhandelen.

  17.26 2 x aanhouding Croeselaan

  17.31 Groep van 30 heeft zich afgescheiden. 10 lid 2 e

  17.33 Sitrap Kanaalstraat. Verschillende groepjes, redelijk infarct. 10 lid 2 c, d, g.

  17.40 10 lid 2 e richtng Oog in Al gereden. Niet onder controle nu, maar proberen 10 lid 2 e weer onder controle te krijgen.

  Zicht op 10 lid 2 c, d, e, g. Demonstranten.

  17.42 Even laten voor wat het is vwb 10 lid 2 e

  17.42 Waar positioneren? Kunnen gaan eten in hal 1 wel in afstemming met andere eenheid 10 lid 2 c, d, g.

  17.43 3 gasten die zijn aangehouden met de stenen lopen weer rond op HC. Kijken of deze uitgelopen kan worden? Zijn door de collega’s weggestuurd en verwachten dat ze niet meer terugkomen.

  Is een MEOS geworden voor de Wet ID en daardoor weer aanwezigheid op CS.

  17.52 10 lid 2 c, d, g vormde een linie. 10 lid 2 e kwam op de linie of en begon vervelend te doen. Diverse waarschuwingen gehad en uiteindelijk een por gekregen.

  17.53 Tivoli Vredenburg groepje 10 personen harde kern. 10 lid 2 c, d, g Gaat een groep tp. Opdracht komt te vervallen 10 lid 2 c, d, g

  17.57 Contact gelegd liniie zijde Jaarbeursplein zij blijven staan; 10 lid 2 c, d, g Andere sectie is eten.

  Ter info: mogelijk een groepje aan het verzamelen 10 lid 2 c, d, g gaan kijken.

  18.27 Doelgroep 8 personen in beeld bij 10 lid 2 c, d, g. Aantallen niet bekend; 10 lid 2 c, d, g die kant op sturen10 lid 2 c, d, g. In park Oog in Al ook weer een groepje aan het verzamelen. Geluidsinstallatie staat ook weer aan.

  10 lid 2 c, d, g ook door 10 lid 2 e naar huis gestuurd.

  18.33 In 10 lid 2 c, d, g is ook een groep aan het verzamelen (niet COVID-proof). Verzocht wordt om daar te gaan kijken 10 lid 2 c, d, g.

  18.40 10 lid 2 c, d, g verzocht om te gaan kijken in park Oog in Al.

  10 lid 2 c, d, g waren studenten en die gaan nu vertrekken.

  18.44 Gasten die gecontroleerd zijn in de Voorstraat waren ook gasten die in Wageningen geweest zijn. Zijn de stad weer uitgestuurd

  18.52 Park Oog in Al niet aangetroffen

  19.02 WPG worden door 10 lid 2 c, d, g waarschijnlijk 2 aanhoudingen verricht van 2 jongens die vanmiddag in Wageningen _geweest zijn

  19.50 op dit moment nog10 lid 2 c, d, g in dienst

  Groepje van 25 personen rondom 10 lid 2 e zitten in 10 lid 2 c, d, e, g. 10 lid 2 e heeft zelf ook in 10 lid 2 c, d, g gezeten maar is net vertrokken. 10 lid 2 e

  20.24 Taak 10 lid 2 c, d, g of ze daar aan het verzamelen zijn. Taak afstemmen met 10 lid 2 c, d, g. is ter plaatse. 1e contact is gelegd waarschijnlijk een car meet bijeenkomst en geen hooligans. 10 lid 2 c, d, g

   

  Document 13, geen datum

  za 04-07-2020 20:17u – Melding (AC De Meern 20:15)

  MDN [#79443761

  Melding (…) ZOuden meerdere supporters verzamelen aan (…).

  Bleken jongens van ‘cartuning’ te zijn.

   

  za 04-07-2020 20:15u – Carmeeting bij (…)

  MDN [#7944369]

  De (…)

  (…) man mogelijk Hooligans (onbekend welke club) staan bij (…)

  (Niet met O&G die kant op  …. Voetbaleenheid gaat eerst contact leggen)

  20.27 uur 1e contact gelegd … waarschijnlijk een carmeeting!! Sfeer is rustig

   

  za 04-07-2020 18:32u – (…) MDN [#7944102]

  Hallo …

  Werd zojuist door onze (…):

  ‘(…).

  (dit betreft een mondelinge verstrekking en staat derhalve nog niet op papier).

  Hopende je hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

   

  za 04-07-2020 18:18u – … heeft een por gehad van een ME-er

  NOH [#7944075]

  … te dicht op de linie, vervelend aanwezig. Heeft por gehad. Is gemeld en wordt vastgelegd.

   

  za 04-07-2020 17:51u – (…) MDN [#7944009]

  Nog geen gebruik gemaakt van (…)

  In overleg met … gemeld dat zij vooralsnog niet ingezet worden.

  Blijven wel stand-by tot vanavond 23.00 uur.

   

  za 04-07-2020 17:43u – Jongens (…) aan het verzamelen 10 lid 2 c, d, g MDN [#7943980]

  Contact RSC

  Jongens (…) zijn aan het verzamelen op de kruising van Prins Hendriklaan en Jan van Scorelstraat.

  Deze jongens zijn aan het bellen en doen, komen steeds meer bij.

   

  za 04-07-2020 17:43u – Harde Kern richting (…)

  MDN [#7943977]

  Via … het bericht dat de … komen rijden

  (Dit wordt bevestigd door … )

   

  za 04-07-2020 17:32u – (TDO gebruikt whatsapp nummer)

  MDN [#7943938]

   

  za 04-07-2020 17:32u – Einde demo MDN [#7943935]

  Demo is definitief ten einde. De gaat uit elkaar en een ieder vervolgd zijn weg. Er was nog goed contact met …

   

  za 04-07-2020 17:21u – Groep is zich aan het ontbinden MDN [#7943896]

  … geeft door dat de groep zich aan het onbinden is. … heeft aangegeven dat de Demo zich moet gaan splitsen.. 10 lid 2 c, d, e, g

  (…)

   

  za 04-07-2020 17:12u – Afspraak omtrent aanpak groep Demo MDN [#7943862]

  HoHa: Op de Kanaalstraat:

  (Vorderen op basis van noodbevel; gebied verlaten/regio verlaten)

   

  za 04-07-2020 17:06u – Vermenging plaatsgevonden in de demogroep MDN [#7943848]

  Geeft aan dat (…) heeft vastgesteld dat er (…) zich bevinden onder de

  Demo-groep. 10 lid 2 c, d, g

  Demorgroep loopt nu op de Kanaalstraat

   

  za 04-07-2020 17:02u – Demonstranten gaan lopen MDN [#7943835]

  De Demonstranten zijn gaan lopen. Nu op de Muntkade!!

   

  za 04-07-2020 17:00u – (…) De harde kern supporters (…) die Wageningen waren, zijn al in de buurt van Utrecht

  MDN [#7943845]

  (…) De harde kern supporters (…) die Wageningen waren, zijn op dit moment al in (…) bij Utrecht.

   

  za 04-07-2020 16:59u – (…)

  MDN [#7943812]

  ‘Alle (…) die niet zijn aangehouden gaan naar Utrecht.’

   

  za 04-07-2020 16:55u – … uit Wageningen komt richting Utrecht

  MDN [#7943841]

  … Een substantieel aantal harde kern leden van … die in Wageningen waren, komen richting Utrecht … Ze zijn ontstemd over de houding van de politie in Wageningen. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 16:50u – Beeindigen demo park Oog en Al MDN [#7943809]

  … heeft contact met … Afgesproken dat … de kans geeft om de demonstratie te beeindigen.

  …: “Jullie nemen deel aan een verboden demonstratie. Er is een noodbevel afgegeven. 10 lid 2 e

  Jullie moeten weg (2x vorderen). Als jullie niet weg gaan worden jullie aangehouden.

  Lijkt erop dat de demonstranten lopend verder gaan

   

  za 04-07-2020 16:45u – Demo Extinction Rebellion Stadhuisbrug gestopt MDN [#7943773]

  Deze Demogroep Had toestemming voor de demo welko om 12.00 uur zou plaatsvinden.

  Zij waren de tijd vergeten maar zijn op verzoek van … netjes weer vertrokken 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 16:41u – Klein Stafoverleg 16:30 uur MDN [#7943740]

  AC start overleg om 16:30 uur AC

  • Oog in Al. Niet aangekondigde demo, is verboden
  • HHN moet de woordvoerder opdracht geven, verboden demo, ook in overtreding COVID -mensen gaan weg – met gespaste drang – niet we aan is aanhouden
  • Dit dient snel opgelost te worden …

  HHN

  • In Oog in Al, alleen maar demonstranten
  • Vriendelijk, duidelijk en drip end verzoeken we te aan

   

  za 04-07-2020 16:40u – Voorbereiden Demo stoppen MDN [#7943736]

  HoHa:

  Burgemeester heeft besloten dat de Demo moet stoppen.

  Dit kan op grond van de Noodverordening en/of COVID19

  Voorstel is …

  HoHa gaat dit voorbereiden met HHN

   

  za 04-07-2020 16:39u – … hergroepeert zich 10 lid 2 c, d, g MDN [#7943755]

  … is zich aan het hergroeperen bij …

   

  za 04-07-2020 16:39u – Risico m.b.t. masten m.b.t. capacteit is onderzocht en actie ondernomen. MDN [#7943739]

  De verbindingen van twee masten … zit op 100%. Actie die genomen is mensen die er niet op hoeven te zitten verwijderen. Kwaliteit / capaciteit wordt vanuit de techniek gemonitoord. Afstemming met HOHA geweest. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 16:38u – Handelingskader Oog in Al NOH [#7943722]

  Overleg van 16.35 uur.

  Is een verboden demo. HHN is leidend. Gaan … de kans even zelf te ontbinden. Zo niet dan neemt politie over. … 10 lid 2 c, d, e, g

   

  za 04-07-2020 16:22u – Demo Park Oog in Al NOH [#7943656]

  Hnadelingskader: Insteken als verboden demo. Oproepen om de demo te ontbinden. Maak gebruik van de covid 19 nood verordening. …

   

  za 04-07-2020 16:21u – …

  MDN [#7943632]

  … is … en roept op naar park in oog al te komen.

  Hij lijkt via portofoon met anderen te comuniceren (…) worden genoemd als ‘leiding’)

   

  za 04-07-2020 16:12u – Park Oog in Al MDN [#7943578]

  Tel.contact RSC

  Persoon roept via een megafoon dat omstanders de auto’s moeten gaan verplaatsen in Park Oog in Al.

   

  za 04-07-2020 16:11u – Groep Oog in Al hooligans gespot MDN [#7943596]

  150 man gespot oog in al mog demonstranten. Gedeeld HIN / AC

   

  za 04-07-2020 16:07u …

  MDN [#79435541

  … 7 stuks. Mogelijk … Gespot door omstanders. Wordt mee genomen in …

   

  za 04-07-2020 16:06u – Aankomst trein spoor 5/7 wageningen MDN [#7943551]

  Aankomst trein spoor 5/7 uit Wageningen. … 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 15:59u – Info … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7943548]

  Infovanuit … dat het eea ri. Transwijk/Oog I Al gaat 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 15:58u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#79435001

  Als … komen en je ziet gasten waarvan de foto is bijgesloten …

  Betreffen vrijwel allemaal …

  Bij …

   

  za 04-07-2020 15:55u – Persoon uit Park Oog in Al weggestuurd

  MDN [#79434971

  Tel. contact RSC

  RSC door gebeld door …

  … werd door mannen met helmen en beschermede kleding het park uit gestuurd. 10 lid 2e

  Zei vertelden … dat er zo rellen komen.

   

  za 04-07-2020 15:54u – TDO: herhaling oproep van …

  MDN [#7943482] 10 lid 2 c, d, e, g

  15:53

  Wederom “Park Oog in Al”

   

  za 04-07-2020 15:51u – Groep rent op de Croeselaan ri bussen MDN [#7943473]

  10 lid 2 c, d, g

  Groep van ca 30 personen rennen op de Croeselaan ri Jaarbeurs “Bolle Dak”

  HOHA: Besluit: NIET ACHTER DEZE GROEP AAN TE RENNEN!!!!!

   

  za 04-07-2020 15:45u – Akkoord geen ME op JBPL MDN [#7943458]

  HOHA: vraag van de … of er voldoende personeel is op het Jaarbeursplein. 10 lid 2 c, d, g

  … heeft aangegeven dat het rustig is op het Jaarbeursplein. Het is er rustig en voor nu onvoldoende personeel om dat voldoende of to dekken. 10 lid 2 e

   

  za 04-07-2020 15:33u – Groep Grebbeberglaan verplaatstzich MDN [#7943415]

  HoHA

  Groep Grebbeberglaan verplaatst zich ri Graadt van Roggenweg. Nog geen politie aanwezig

   

  za 04-07-2020 15:19u – Contact … 15:00 uur 10 lid 2 e MDN [#7943332]

  … hebben omstreeks 15:00 uur ceontact gehad met … Afegesproken op de Vasco da Gamalaan thv de Lidl.

  … en maten …

  Men was erg zenuwachtig.

  Men zal gaan verzamelen in de binnenstad en dan pas gaat …  de locatie melden.

  Zal vermoedelijk lopend te bereiken zijn.

   

  za 04-07-2020 15:15u – Grebbeberglaan groep wordt groter MDN [#79432931

  Op de Grebbeberglaan bestaat de groep inmiddels uit 30 maar dit loopt gestaag op

   

  za 04-07-2020 15:10u – … onderweg? 10 lid 2 c, d, g MDN [#7943260]

  In een uur tijd …

  Het is niet te ze en dat ze daadwerkelijk richting Utrecht gaan …

   

  za 04-07-2020 15:02u – Gespot … 10 lid 2 c, d, e, g MDN [#7943337]

  … Controle Uithof 10 lid 2 c, d, e, g

   

  za 04-07-2020 14:56u – Tekstkarren binnenstad MDN [#7943223]

  Het noodbevel dient zo breed mogelijk gecommuniceerd te worden. Aan de gemeente opdracht gegeven om op alle tekstkarren in de stad de volgende mededeling te plaatsen: Noodbevel van kracht. Zie www.utrecht.nl. Op de tekstkaren rond het Jaarebeursplein komt de vol ende mededeling te staan. Demonstreren hier niet toegestaan. Teksten afgestemd met …, communicatie gemeente Utrecht en doorgestuurd naar … voor het plaatsen van de berichten. 10 lid 2 e

   

  za 04-07-2020 14:43u – Communicatie over noodbevel op tekstkarren NOH [#7943155]

  lom OvJ, … gevraagd om op de tekstkarren in de stad te communiceren dat de noodbevel van kracht is. Wacht nog op bevestiging van … of het gelukt is.

   

  za 04-07-2020 14:19u – Criteria strafbaarheid ogv veiligheidsrisicogebied en Noodbevel MDN [#7943005]

  Veiligheidsrisicogebied:

  • (… BM wijst gebied aan, OVJ geeft bevoegdheid in machtiging(en) (is bijgevoegd). 10 lid 2 c, d, g
  • reisbagage onderzoeken
  • voertuigen onderzoeken
  • kleding onderzoeken
  • machtiging en gelden voor 12 uur en eindigt derhalve op 5 juli 2020 01.50 uur

  10 lid 2 c, d, g

  Van: (AP Midden-Nederland) 10 lid 2 e

  Verzonden: zaterdag 4 juli 2020 13:50

  Aan: 10 lid 2 e Onderwerp: machtiging preventief fouilleren

  Beste …

  Bij deze geef ik mondeling, gezien de spoedsituatie, 3 machtigingen preventief fouilleren af. Op basis van art 50 lid 3 WWM mogen bij of krachtens art 141 wetboek van strafvordering aangewezen ambtenaren vorderen dat verpakkingen van goederen, met inbegrip van reisbagage wordt geopend.

  Op basis van art 51 lid 3 WWM mogen deze zelfde ambtenaren vervoermiddelen onderzoeken. Op basis van art 52 lid 3 WWM mogen deze ambtenaren personen aan de kleding onderzoeken. Dit alles op de aanwezigheid van wapens en munitie.

  Deze machtigingen geld voor 12 uur (en eindigt derhalve op 5 juli 2020 01.50 uur).

  Deze machtigingen gelden alleen binnen het op 4 juli 2020 door de Burgemeester aangewezen veiligheidsrisicogebied in Utrecht.

   

  za 04-07-2020 14:15u – … vanaf 11 uur 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942978]

  … vanaf 11 uur 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 14:15u – vanaf 11 uur 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942978]

  vanaf 11 uur 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 14:09u – Hk Supporters verzamelen … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942953]

  HK supporters gaan zich verzamelen bij … 10 lid 2 c, d, g

  HoHa geeft door aan HHN voor inzet

   

  za 04-07-2020 14:00u – 7x staandehouding … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942905]

  Verwerkt in BOS …7 man … 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 13:56u – 4 staandehouding Jacobsstraat

  MDN [#7942885]

  4 staandehouding … Jacobsstraat 10 lid 2 c, d, g

  Worden gevorderd de binnenstad to verlaten

  Registratie Bleu op straat vindt plaats.

   

  za 04-07-2020 13:49u – Controle … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942824]

  … Utrecht. Motorpool onderweg 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 13:28u – SOCO: noodbevel waarnemend BM Utrecht MDN [#7942747]

  Waarnemend BM Utrecht heeft zojuist een noodbevel afgegeven.

   

  za 04-07-2020 13:28u – … gecontroleerd 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942741]

  Onderwerp: Reactie op – Demo Utrecht – Uploaden foto/ naam controle

  Enkele foto’s van voertuigen en bestuurders. Aangetroffen op parkeerplaats … 10 lid 2 c, d, g

  Groep van 20 tot 25 manspersonen. … 10 lid 2 c, d, g

  Bleken … te zijn. 10 lid 2 c, d, g

  Tijdstip aangetroffen: 11.10 uur.

   

  za 04-07-2020 13:23u – SOCO: Inzet 10 lid 2 c, d, e, g

  MDN [#7942732]

  Later meldt … dat hij afgelopen tijd kennelijk 16 meldingen heeft gedaan, gesprekken deels beluisterd = …, conclusie: … 10 lid 2 c, d, e, g en 11 lid 1

   

  za 04-07-2020 13:22u – Noodbevel 13:10 uur MDN [#7942710]

  Noodbevel 13:10 uur door burgemeester

   

  za 04-07-2020 13:21u – Bevestiging … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942723]

  Op verzoek van AC … om een 100% bevestiging gevraagd. Deze is gegeven door …

  6 namen zijn geidentificeerd als …

   

  za 04-07-2020 13:10u – Toestemming instellen noodbevel en veiligheidsrisicogebied MDN [#7942714]

  Op 4 juli omstreeks 13.10 uur werd HOHA … gebeld door …

  … vertelde dat de Burgemeester van Utrecht toestemming heeft gegeven voor het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Datum en tijd: 4 juli 2020, 13.05 uur. 10 lid 2 e

  … vertelde dat de plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio toestemming heeft gegeven voor het instellen van het noodbevel. Datum en tijd: 4 juli 2020, 13.10 uur. 10 lid 2 e

   

  za 04-07-2020 13:06u – …

  MDN [#7942695]

  … zullen niet naar Utrecht komen” 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 13:05u – Bevestiging harde kern … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942654]

  … heeft bevestigd dat er in ieder geval … harde kern supporters … aanwezig zijn!! 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 13:04u – Verstrekken informatie aan gemeente over hooligans … 10 lid 2 c,d,g MDN [#79427011

  Op 4 juli 2020 omstreeks 13.04 uur heeft HOHA .. gebeld met …

  De informatie die ik met hem gedeeld heb is het volgende:

  ‘zojuist hebben we van de politie … de bevestiging gekregen dat … te Utrecht … minimaal … leden van de harde kern … Deze … zijn onderdeel van een groep van … personen die … Het is aannemelijk dat harde kern leden slag-of steekwapens bij zich dragen’.

   

  za 04-07-2020 12:59u – … personen harde kern … MDN [#7942675]

   

  za 04-07-2020 12:52u – Mogelijkheid gebiedsverbod … 10 lid 2 e MDN [#7942606]

   

  za 04-07-2020 12:33u – Hooligans … 10 lid 2 c, d, g

  MDN [#7942498]

  Door … is vastgesteld dat het om de harde kern … 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 12:29u – Scenario Veendaal NOH [#7942488]

  Aanleiding

   

  za 04-07-2020 12:28u – Informatie … (04-07-2020) 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942924]

  -> De supporters van … komen niet.

  -> Er komen wel … waaronder:

   

  za 04-07-2020 12:25u – … hooligans …

  MDN [#79424791

  Info vanuit platte pet dat vermoedelijk … 10 lid 2 c, d, g

  Onbekend wie en wat, waarschijnlijk … Uitgezet … zodat wij die kunnen duiden. 10 lid 2 c, d, g

  Lijst … toegevoegd. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 12:25u – Hooligans lopen …

  MDN [#7942468]

  Kleine groep Hooligans lopen ri BK/ zijn in de BK. … gaat deze controleren en …

   

  za 04-07-2020 12:24u – … onderweg naar Utrecht 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942542]

  … onderweg naar Utrecht. Hoeveel en … nog niet bekend. 10 lid 2 c, d,

  rapport volgt.

   

  za 04-07-2020 12:20u – SO CO start MDN [#7942552]

  SO tafel is om 12.00 uur gearriveerd op Briljantlaan 10 lid 2 c, d, g

  Afspraken:

  Geen app-groep (niet iedereen kan ik BBME), MS Teams chat aangemaakt, kan … ons op de hoogte houden, 10 lid 2 e

  In LJP eigen journaal bijhouden onder Hops exp, beginnen met je Team zodat makkelijk terug te vinden is.

  Update …: 10 lid 2 e

  In Utrecht waarnemend BM Peter den Oudsten, wil niet dat alles blauw gekleurd wordt. Demo afgekeurd door de gemeente.

  Insteek om …

   

  za 04-07-2020 12:05u – … Hooligans 10 lid 2 c, d, g

  MDN #7942438

  Meer info is nog niet duidelijk. 10 lid 2 c, d, g

  … wordt opgevraagd. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 11:53u – Juridische grondslag optreden buiten utrecht MDN [#79423841

  Optreden buiten de Utrechtse gemeente grenzen Veenendaal en Wageningen kan op grond van de plaatselijke APV’s en 141a SR. Gezien … mogelijk optreden in die plaatsen. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 11:50u -Verzoek HIN MDN [#79423751

  … gaf aan dat …

  Dit is … Verzoek dit terug te koppelen aan … Uitgezet bij …

   

  za 04-07-2020 11:48u – Oost Nederland schaalt op met SGBO MDN [#7942371]

  N.a.v. info van de … gaan verzamelen in Wageningen de AC, … geinformeerd. … geeft aan dat … SGBO staf gaat activeren. Afgesproken dat … in overleg zij een beroep op die capaciteit kunnen doen. 10 lid 2 c, d, e, g

   

  za 04-07-2020 11:41u – Opmerkingen bij scenario’s en juridisch instrumentarium vanuit de driehoek MDN [#7942333]

  Opmerkingen bij scenario’s en juridisch instrumentarium vanuit de driehoek

  Onderwerp: FW: Opmerkingen bij scenario’s en juridisch instrumentarium vanuit de driehoek

  Bij deze stuur ik je een scenariostuk met instrumentarium erbij. Dit is door de driehoek vastgesteld op de rode opmerkingen na. Die komen nl van het OM. Is inmiddels mondeling wel voorbesproken en driehoek lijkt deze to gaan accepteren vanmiddag.

  Kort en goed zitten politie en OM op de volgende lijn: …

  Ook …

  lk denk dat jullie dit stuk/ deze lijn moeten gebruiken voor de briefing van het personeel van vandaag. Hoor graag of jij dit naar de juiste personen hiervoor kunt doorsturen en of het zo duidelijk is.

  Thanks!

  Met vriendelijke roet,

  Officier van Justitie

   

  za 04-07-2020 11:29u – … verzamelen bij …  en daarna richting Demo Utrecht 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942303]

  … zal vandaag bij … verzamelen en dan dan naar Utrecht rijden. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 11:27u – Lopend journaal MDN [#7942348]

  08.48 uitgaand … Adviseur burgermeester: Sitrap gegeven. 10 lid 2 e

  Afspraak: In het beginsel bij aanhouding voor misdrijf …

  09.35 Inkomend gesprek Hin: Sitrap verzamelplaatsen …

   

  za 04-07-2020 11:18u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942255]

  De aanvraag voor een … van 12:00u tot 24:00u is voor de afdeling … niet in te vullen. Wel zijn er van 07:00u tot 23:00u … op afroep beschikbaar en inzetbaar in geval het e.e.a. uit de hand loopt. 10 lid 2 c, d, g

  Ervaring uit het verleden leert dat met een … in het algemeen niet veel meerwaarde heeft ten opzichte van een …

  Overigens heeft het SGBO de beschikking over … in de aanvraag periode. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 11:11u – … supporters naar Utrecht 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942219]

  Info dat buiten … ook supporters van … naar Utrecht onderweg zijn. Achter gekomen via … Aantal en identiteit onbekend. … nemen contact op met … en willen ook richting Utrecht komen voor … 10 lid 2 c, d, e, g

   

  za 04-07-2020 11:00u – Verrassing vanuit … ?

  MDN [#7942186]

  Zojuist heeft … een gesprek gehad met … geeft aan dat … een verrassing in petto heeft voor de politie.

  Je moet dan denken aan iets waar de politie last van heeft in hun optreden

  10 lid 2 c, d, e, g

   

  Verzonden op vrijdag 3 juli 2020 15:24

  Onderwerp: FW: Informatie uit …10 lid 2 c, d, g

  Verzonden op vrijdag 3 juli 2020 15:15

  Onderwerp: Informatie uit …10 lid 2 c, d,g

  Hoi , 10 lid 2 e

  Onderstaand het bericht uit …

  Wij vernemen via een politionele bron dat morgen 04/07/20

   

  za 04-07-2020 10:22u – HoHa-overleg 10.00 uur

  MDN [#7942075]

  Scherp zijn op … Goed kijken wat er nodig is en daar op acteren. 10 lid 2 c, d, g

   

  za 04-07-2020 10:16u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942032]

  Lijst van … 10 lid 2 c, d, g en WPG

  Bron: 10 lid 2 e

   

  za 04-07-2020 10:15u – … MDN [#7942030]

  De lijst van … 10 lid 2 c, d, g en WPG

  Bron: 10 lid 2 e

   

  za 04-07-2020 10:08u – …

  MDN [#7942180]

   

  za 04-07-2020 09:36u – Journaal 4-7 MDN [#7941907]

  3-7 te 20:00 uur. Gebeld door … Op verzoek van de driehoek / AC een poging wagen om …

  4-7 09:30 uur Info vanuit de …  aan het verzamelen zijn om naar Utrecht te komen. … sluit aan. Onbekend waar zij in Utrecht naartoe gaan. 10 lid 2 c, d, e, g

  Info dat buiten … naar Utrecht onderweg zijn. Achter gekomen via  Aantal en identiteit onbekend. … nemen contact op met … en willen ook richting Utrecht komen voor … 10 lid 2 c, d, e, g

  4-7 10:30 uur Info dat er een groep van … morgelijk komen ze nadien naar Utrecht.

   

  za 04-07-2020 09:04u – 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942021]

  … aangevuld met foto’s … 10 lid 2 c, d, g en WPG

   

  za 04-07-2020 08:45u – …

  komt naar de demo 10 lid 2 c, d, g

  MDN [#7942179]

  … zullen vanmiddag naar de demonstratie in Utrecht komen. 10 lid 2 c, d, g De papieren versie volgt.

   

  vr 03-07-2020 20:36u – Besluit n.a.v. PVB … 10 lid 2 c, d, g

  MDN [#7939735]

  N.a.v. het pvb van … waarin wordt aangegeven dat supporters van … naar Utrecht komen volgende acties en besluiten genomen. 10 lid 2 c, d, g

  … op dit moment geen bevestiging van dit verhaal. (Men geeft dat als dit gaat gebeuren men dit naar alle … 10 lid 2 c, d, g

   

  vr 03-07-2020 20:27u – Info aankomst vannacht of morgen vroeg

  MDN [#7939680]

  bijgevoegd bericht zegt dat supportersgroepen … naar utrecht komen. 10 lid 2 c, d, g

  Heeft mogelijk gevolgen voor … 10 lid 2 c, d, g

   

  Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 20:23

  Aan: 10 lid 2 e

  Onderwerp: – #7939458 Attentie bericht: ‘PV bevindingen …

  – Rubricering informatie: Niet vertrouwelijk (NV) –

  Uw collega wil u attenderen op het onderstaande bericht uit het journaal ‘Backoffice HIN MN Demo 04-07’:

  Bericht

  Tijd incident: vr 03 juli 2020 18:00u

  ‘PV bevindingen …

  PV bevindingen van …

   

  vr 03-07-2020 19:33u – Telefoongesprek OvJ … 10 lid 2 e MDN [#7939548]

  telefoongesprek gevoerd 3-7-20, omstreeks 19.20-19.35 uur:

  -OvJ …

  – OvJ …

  Zij vertrouwt erop dat de afweging gemaakt wordt tussen het werkelijk gepleegde gedrag; 10 lid 2 c, d, e, g

  • TBV APV dient per aangehouden verdachte geverbaliseerd to worden op grond waarvan men de verdachte verdenkt van het feit;

  o Voordeel APV is minder papierwerk achteraf en sneller vrijmaken van celcapaciteit ivm MEOS verbaal;

  • TBV 141a kan 1 groot verbaal met alle verdachten gemaakt worden. …

   

  vr 03-07-2020 17:56u – Toestemming voorzitter VRU inzake inzet ME MDN [#7947942]

  Het volgende is afgestemd met de voorzitter VRU: Het voorstel is om nu (voorafgaand) toestemming te geven voor de inzet van ME (…). Voorafgaand aan inzet in (…), wordt instemming van de ply vz yr gevraagd. Dit tenzij onverwijlde spoed dit onmogelijk maakt (noodweer), in dat geval wordt het gezag z.s.m. geInformeerd. 10 lid 2 c, d, g

   

  vr 03-07-2020 17:32u – Informeren sector Hoofd MDN [#7939126]

  Om 15.37 uur sectorhoofd op verzoek van de AC geinformeerd omtrent de laatst binnengekomen informatie m.b.t. …

   

  vr 03-07-2020 16:42u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7941997]

  Een lijst gemaakt van de aangeleverde namen van … 10 lid 2 c, d, g

   

  vr 03-07-2020 15:54u – Doelgroep … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942195]

  List van Demonstranten die aanwezig waren bij …

   

  vr 03-07-2020 15:03u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7938526]

   

  vr 03-07-2020 14:42u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7938517]

  Op 03-07-2020 3 …erstrekkingen ontvangen met betrekking tot …

   

  vr 03-07-2020 11:11u – … verstrekking … naar Utrecht 10 lid 2 c, d, g

  MDN [#7938406]

  Op 03-07-2020 een … verstrekking ontvangen uit … 10 lid 2 c, d, g

  … 10 lid 2 c, d, g

  Bron: 10 lid 2 e Bijlage 10 lid 2 c, d, e, g

   

  vr 03-07-2020 10:58u – … verstrekking … Demonstratie in Utrecht op zaterdag 4 juli 2020

  10 lid 2 c, d, g MDN [#7938387]

  Op 03-07-2020 een nieuwe … verstrekking ontvangen vanuit …

  met daarin de volgende informatie: 10 lid 2 c, d, g

   

  vr 03-07-2020 10:16u – … verstrekking … (2)

  MDN [#7938345] 10 lid 2 c, d, g

  Ter kennisgeving dat … 10 lid 2 c, d, g

  Bron: 10 lid 2 e Bijlage 10 lid 2 c, d, e, g

   

  do 02-07-2020 22:28u – Bodycams MDN [#7934235]

  Onderstaande mail verstuurd aan: … en … 10 lid 2 e

  Hoi en MI 10 lid 2 e

  Voor de HoHa van SGBO demonstratie Nederland in opstand, zaterdag in Utrecht, probeer ik minimaal … bodycams te regelen. 10 lid 2 c, d, g

  In eerste instantie me gericht tot TLO, maar die hebben geen bodycams liggen. TLO verwijst door naar jullie als de mensen, die beschikken over bodycams.

   

  do 02-07-2020 22:23u – Verdachte omstandigheid Jaarbeursplein MDN [#7934200]

  Zojuist (22:00 uur) door beredenen een groep hooligan types aangetroffen op het Jaarbeursplein. Zij waren kennelijk op zoek naar bouwmaterialen. De groep is er hardlopend vandoor gegaan. Gekeken wordt of er videobeelden zijn voor herkenning. Uitgezet dat er nogmaals een schouw gaat plaatsvinden.

   

  do 02-07-2020 16:29u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7942254]

  Deze … lijsten betreft … 10 lid 2 c, d, g

  Deze lijsten met … zijn aangeleverd door de eenheden en bevat vertrouwelijke informatie. 10 lid 2 c, d, g

  Deze informatie is puur informatie en betreft geen opsporingsindicatie.

  Bron: 10 lid 2 e Bijlagen 10 lid 2 c, d, e, g en WPG

   

  Verzonden: vri.da 3 juli 2020 15:26

  Aan: < > 10 lid 2 e

  Onderwerp: RE: SGBO vragen vanuit OM

   

  do 02-07-2020 15:04u –

  MDN [#7932763] 10 lid 2 c, d, g

  … verstrekking … 10 lid 2 c, d, g

  Enkele … zijn voornemens om aanstaande zaterdag 4 juli

  2020 naar Utrecht te gaan. 10 lid 2 c, d, g

   

  do 02-07-2020 15:00u – 10 lid 2 c, d, g

  MDN [#7932765] : 10 lid 2 c, d, g

  … verstrekking …

  … zijn voornemens om aanstaande zaterdag 4 juli 2020 naar Utrecht te gaan. 10 lid 2 c, d, g

   

  do 02-07-2020 14:56u – … Utrecht 4 juli 2020 MDN [#7932769] 10 lid 2 c, d, g

  … verstrekking … 10 lid 2 c, d, g

  … Welke actie er gaat plaatsvinden is vooralsnog onbekend.” 10 lid 2 c, d, g

  Bron

  do 02-07-2020 13:09u – Blue op straat-pagina gelanceerd MDN [#7931071]

  Voor het delen van informatie is de applicatie Blue op straat in werking voor de demonstratie.

  Het beheer van deze applicatie zal uitgevoerd worden door de Beeldenregiseur … 10 lid 2e

  Binnen de applicatie bestaat de mogelijkheid voor collega’s om foto’s en berichten te delen. Deze functie kan gebruikt worden om foto’s en data naar de beheerder ( ) te sturen. 10 lid 2 e

  Op deze wijze zouden collega’s op straat ook foto’s, staandehoudingen en waarschuwingen kunnen delen.

  In het handelingskader zou dit dan benoemd moeten worden.

  De applicatie is ook geschikt om foto’s vanuit het SGBO met alle collega’s te delen. Bijvoorbeeld wanneer er een specifieke persoon wordt gezocht.

  do 02-07-2020 11:44u – Voorstel gebied Noodbevel MDN [#7930513]

  Voorstel van … tbv gebied noodbevel is gedeeld door … met de gemeente. 10 lid 2 e

  wo 01-07-2020 18:28u – Gesprekken organisatie 01-07-2020 MDN [#79268111

  Aaan het begin van het gesprek direct het doel medegedeeld dat wij de opdracht hebben vanuit de driehoek de organisatie te bewegen de demonstratie in tijd te verplaatsen vanwege de informatie dat een grote groep supporters is die de demonstratie wil aangrijpen om te gaan rellen met de politie.

  … over het plan om te gaan rellen en heeft zelf, ondanks … contacten, geen informatie over het initiatief van de supporters. … beloofd om na het gesprek direct op pad te gaan om informatie te gaan halen en gesprekken te gaan voeren. … zoekt het in een complottheorie waarbij de informatie over rellen wordt gebruikt om de demonstratie te verbieden.

  … hakt de knoop door en gaat voor het verplaatsen van demonstratie in tijd en wel op zaterdag 11 juli 2020, mogelijk op een andere locatie waarbij … verwijst naar het evenemententerrein Park Transwijk. Deze locatie kent het risico van interventies in de woonwijken wat … niet wil en verwijst naar het evenemententerrein aan de Mecatorlaan. Verwachting is dat er meer demonstranten zullen komen. 10 lid 2 e

  … begint over een complottheorie vanuit politie en gemeente (Driehoek) om de organisatie klein te houden. … … zit de ontstane situatie als een gevolg van het optreden van de politie in Den Haag en zegt dat NIO daar niet verantwoordelijk voor is. … geeft aan dat niet op iedereen regie heeft en dat voornemen nog steeds is om vreedzaam te demonstreren.

  Concreet:

  De demonstratie van zaterdag gaat door en geweld wordt niet getolereerd. De eigen ordedienst treedt op. De supporters sluiten aan om de demonstranten vredig te beschermen en indien nodig te beschermen tegen de ME als die in actie komt.

  De organisatie staat open voor een andere locatie als die beter is of te schermen door de politie en vraagt om een herziening van het standpunt van de driehoek. De organisatie gaat contact leggen met Viruswaanzin omdat zij een eventuele voorlopige voorziening willen financieren. De organisatie vraagt om een beschikking als de demonstratie wordt verboden om direct een kort geding aan te vragen. De organisatie is ervan overtuigd dat ze dit kort geding gaan winnen.

  wo 01-07-2020 17:00u – Update 1-7 MDN [#7926453] UPDATE 01-07-20 te 16:30 uur

  Gezien de laatste informatie gaan wij uit van het scenario Demo gaat verboden worden, er zal een noodbevel worden afgegeven, er komen demonstranten naar Utrecht en voetbalhooligans vanuit het land komen georganiseerd naar Utrecht om de confrontatie met de politie aan te gaan.

  wo 01-07-2020 16:36u – Vragen en antwoorden mbt demonstraties Update 1-7 MDN [#7926358]

  Waarom spreekt de politie haar mening niet uit over de reden van een demonstratie? De politie is neutraal en handelt ook neutraal. Een professionele politieagent houdt zijn persoonlijke mening voor zich en mengt zich niet in de discussie, ongeacht de aard van de demonstratie.

  Hoe gaat de politie om met vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht?

  Vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht zijn grondrechten. De politie zorgt hierin voor de veiligheid van zowel de demonstranten als omstanders. Het demonstratierecht is echter geen vrijbrief voor ongeregeldheden. Als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn, zullen we daar tegen optreden. Wij streven ernaar dus naar dat vrijheid en veiligheid in balans zijn.

  “Hoe kijkt de politie naar alle beelden die online circuleren? Maken filmende omstanders het politiewerk moeilijker?”

  Wij zijn transparent over ons optreden. Het is dus prima dat beelden van ons optreden worden gemaakt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze beelden circuleren dat hoort bij de tijd waar we nu in !even. Onze collega’s doen hun werk veelal in de publieke ruimte en zijn zich ervan bewust dat alles wat zij doen gefilmd kan worden en dus ook online gedeeld kan worden. Het lastige van beelden en filmpjes is dat er een vertekend beeld kan ontstaat, omdat de filmers soms maar een deel van de situatie filmen en niet het hele incident.

  “Hoe weten jullie dat het om voetbalsupporters gaat die voor onrust zorgen, zoals tijdens de demo in Den Haag?”

  Onze collega’s die vaker bij voetbalwedstrijden werken waren die dag aan het werk en herkenden diverse voetbalsupporters.

  “Lokken agenten het gedrag van relschoppers niet uit?”

  Rellen is verboden, dus daar treden we tegen op als relschoppers de geen gehoor geven aan waarschuwingen en vorderingen of zelf de confrontatie met de politie zoeken. We zijn ons ervan bewust dat ons optreden een tegenreactie veroorzaken en wegen dus per situatie hoe we het beste in kunnen krijgen op de situatie tede-escaleren en de openbare orde te bewaken of herstellen. Soms is dat door de relschoppers uit de groep te halen en aan te houden.

  wo 01-07-2020 16:22u – … 10 lid 2 c, d, g MDN [#7926412]

  De inzet van Team … tijdens de Demo a.s. zaterdag 4 juli is als volgt: 10 lid 2 c, d,

  o 01-07-2020 15:01u – Gesprek organisatie 29-06-2020 MDN [#7925767]

  Gisteren een tweede gesprek met de organisatoren van de demonstratie Nederland in Opstand.

  Aanwezig waren …  (gemeente Utrecht), … (Nederland in Opstand),

  en … (Integer Nederland). 10 lid 2 e

  • De organisatie levert een kleine opzet aan van de demonstratie. 15.00-17.00 uur flyeractie op het Jaarbeursplein en het Stationsplein Oost. 17.00-19.00 uur demonstratie met alleen sprekers. De komst van … is nog steeds onzeker; 10 lid 2 e
  • Er komt een klein podium voor de sprekers. Het podium komt aan de zijde van de trappen te staan waarbij het voor de organisatie ook een optie is om de trappen als podium te gebruiken.
  • Er komt een livestream om mensen de gelegenheid te geven vanuit huis mee te kijken met de demonstratie. Dit voorkomt dat mensen uit alle hoeken van het land naar de demo komen voor een demo van maar twee uur;
  • De keuze voor het Jaarbeursplein is gemaakt op basis van de aantallen demonstranten en het beperken van het aantal in verband de beschikbare ruimte;
  • Op de flyers komen naast de doelstelling van de demo en op de achterzijde de huisregels;
  • De ordedienst is herkenbaar aan een oranje armband, er zijn 3 EHBO-ers. De ordeteams maken gebruik van professionele portofoons. Er is ook een portofoon voor de politie;
  • Inschatting van het aantal demonstranten is 500, maximaal 700;
  • De organisatie heeft afstand genomen van viruswaanzin.nl. Viruswaanzin organiseert een Webinar over het organiseren van een demonstratie;
  • De landelijke zomertour is op een laag pitje gezet wel wordt er gedacht aan een demonstratie op zondag 5 juli 2020 in Eindhoven of Hilversum;
  • De organisatie !evert een programma aan met de sprekers, er komen geen artiesten;
  • De organisatie richt de locatie in met krijtstrepen om de 1.50 meter norm te waarborgen;
  • De organisatie maakt gebruik van Social Media, Facebook, Twitter, Instagram en Telegram;
  • De organisatie onderkent dat er mogelijk voetbalsupporters onder de demonstranten aanwezig zijn, dit is niet in grote getale en zij komen op persoonlijke titel;

  wo 01-07-2020 12:03u – … 4 juli naar Utrecht MDN [#7932784] 10 lid 2 c d, g 10

  di 30-06-2020 16:33u – …

  MDN [#7920493] 10 lid 2 c d, g

  Versterking …

  Versterking …

  ma 29-06-2020 18:42u – Gesprek politie en gemeente met 10 lid 2 e

  MDN #7915002

  … heeft vanuit het Ambtelijk Vooroverleg teruggekoppeld dat men geen reden ziet om de demonstratie te verbieden. Later de dag is er overleg geweest tussen de politie, gemeente en Dit heeft vorenstaande beslissing niet veranderd. Het gesprek met … was positief; … leek zijn zaken goed op orde te hebben. … wilde de demonstratie ook inkorten naar twee uur, namelijk van 17:00 uur tot 19:00 uur. Tevens wilde … voor de demo gaan flyeren. 10 lid 2 e

  ma 29-06-2020 15:35u – Informeren piket NC NSGBO MDN [#7914337]

  … NC staf 2 NSGBO bijgesproken over komende demo op 4 juli in Utrecht. Vooralsnog geden reden voor opschaling naar NSGBO. Wel optie besproken van samenwerkende sgbo’s van verschillende eenhedenh waarbij MDN als coardinerend SGBO kan fungeren. 10 lid 2 e

  ma 29-06-2020 14:49u – Terugkoppeling Cops TDA MDN [#7914043]

  In Amsterdam 10-20 cellen, maar Amsterdam moet zondag ook weer leeg zijn ivm een Pegida-demo aldaar.

  zo 21-06-2020 09:41u – Voortgang MDN [#7869196]

  – Met HHN Den Haag (gisteren) afgesproken dat als wij info hebben voor elkaar wij dit zullen delen. Op dit moment geen aanvullende info;

   

  Document 14, 4 juli 2020

  Alle … afschalen, behalve …

   

  Document 17, 4 juli 2020

  Hmob …

   

  Document 18, 4 juli 2020

  Hmob …

   

  Document 23, 4 juli 2020

  HOPS

  – …

  – …

   

  Document 24, 3 juli 2020

  Er ontstond een vraag naar een juridisch degelijke grond om effectief en gericht in te kunnen grijpen ter voorkoming of bestrijding van openbare orde verstoringen in de gemeente Utrecht. 10 lid 2 c, d, g

  Parallel aan de mogelijkheden om klassiek Strafrecht te gebruiken en de inspanningen om een noodbevel of noodverordening op te stellen met ditzelfde doel, bestaat een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Utrecht dat erg laagdrempelig mogelijkheden biedt om vroegtijdig en gericht in te grijpen. In BIJLAGE 1 ziet u het artikel en de strafbaarstelling daarvan in de APV Utrecht.

  Artikel 2:1 en 2:2 APV Utrecht

  Artikelen 2:2 en 2:1 van de APV Utrecht stellen kort samengevat dat niemand zich zodanig mag gedragen dat zijn of haar gedrag kan leiden tot wanordelijkheden in de openbare ruimte. Voorts is de opsporingsambtenaar bevoegd om personen die zich hier schuldig aan maken, te bevelen hun weg te vervolgen of te vertrekken.

  De met name genoemde gedragingen luiden als volgt:

  1. De orde verstoren;
  2. Zich hinderlijk te gedragen;
  3. Personen lastig te vallen;
  4. Te vechten;
  5. Samenscholing;
  6. Onnodig op te dringen;
  7. Door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

  Punten 2, 4, 5 en 7 zijn cursief gemaakt in verband met hun uitzonderlijke bruikbaarheid in de verwachte situatie in Utrecht op zaterdag.

   

  Document 27, 2 juli 2020

  1. MAATREGELEN IH KV CORONA – NOG NIET DEFINITIEF!!!!

  In het kader van corona zijn meerdere maatregelen getroffen. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het draaiboek van de ARAF.

  Arrestantenvervoer

  • Mondkapjes bij ME-pelotonscommandant voorhanden voor aangehouden verdachten. Aangehouden verdachten mogen deze o.b. v. vrijwilligheid gebruiken.
  • De bussen mogen weer volledig gevuld worden, mits alle passagiers mondkapjes dragen. Dit voorschrift geldt sinds 1 juli 2020.
  • Beveiliging in … gaat na aankomst aan PCC Houten meteen terug naar locatie demo’s.
  1. JURIDISCH KADER – NOG NIET DEFINITIEFM!

  Demo verbod

  • Op grond van de Gemeentewet is de demonstratie Nederland in Opstand verboden
  • Ten behoeve van de handhaving van dit verbod wordt noodbevel/noodverordening door de burgemeester uitgereikt

   

  Document 28, geen datum

  HCOM …

   

  Document 29, 1 juli 2020

  Op basis van … is in de Driehoek besproken of er wel of geen demonstratie kan plaatsvinden. Met name de samenloop waarin voetbalsupporters hebben aangegeven te komen en chaos te creeren heeft er toe geleid dat er vanuit de Korpsleiding een negatief advies is af gegeven voor deze demonstratie. 10 lid 2 c, d, g

  De organisatie van de Demo wordt als alternatief aangeboden de demonstratie op een andere plek en/of een andere tijd te gaan houden. Wanneer de organisatie van beide alternatieven geen gebruik wil maken kan er een volledig verbod op de demonstratie worden af gegeven. Dit in het kader van de veiligheid.

  In het kader van het verbieden van de demonstratie is er behoefte aan juridische kennis voor het maken van de Bestuurlijke Rapportages. Afgesproken wordt te kijken of de politie deze kennis in huis heeft.

  HIN: Geeft via een presentatie de laatste stand van zaken van het operationele beeld weer. De benoeming van … zal uit de presentatie verwijderd worden. Dit kan een verkeerd beeld oproepen.

  De presentatie is terug te vinden in het UP. De informatie mag intern (eigen medewerkers) gedeeld worden. Extern zal in overleg dienen te aan.

  Wordt nog aangevuld dat … vooralsnog, niet van plan te zijn deel te gaan nemen. Van de supporters van … wordt uitgegaan dat deze wel opkomen.10 lid 2 c, d, g

  De Hooligans zijn er opgericht …

  Mogelijk kan er ook gebruik gemaakt worden van … Dit moet nog wel juridisch worden dicht getimmerd.

  Hetzelfde geld voor de inzet van …

  AC geeft aan dat …

  Hcom vraagt de AC om er over na te denken bijvoorbeeld … benadrukt wanneer een medewerker zich hier niet fijn bij voelt deze dat ook vooral aangeeft.

  AC ondersteunt dit idee en geeft aan dat er vanuit de Eenheidsleiding transparantie beoogt word en dat dit daar goed bij past.

  Hoha vult daar nog wel op aan op te letten dat we niet alle tactieken van onze werkwijze prijsgeven.

  AC geeft aan dat in de communicatie duidelijk moet zijn dat we hechten aan demonstratierecht maar dat dit door de te verwachten problemen niet kan.

  AC geeft aan dat we ons nu prepareren op de komst van Hooligans die er op uit zijn chaos te creeren in de stad. Wij moeten aanwezig zijn in de stad. In de uitvoering van de maatregelen gaan we het accent leggen op handhaven.

  … geeft aan dat het niet duidelijk voor hem is wat er nu moet gaan gebeuren met de Hooligans. AC geeft aan dat dit moet worden bekeken. Er is een artikel 220 maar of deze nu ook van toepassing is moet uitgezocht worden. Er moet hier een duidelijk handelingskader in komen. Actie: HoHa10 lid 2 e

  Ac geeft aan dat onze aanpak zal zijn dat we …

   

  Document 30, 29 juni 2020

  Waarnemend is heel scherp vraagt goed door. Geeft niet op voorhand overal mandaat voor.

  Burgemeester geeft er aan 4 juli 2020 er te zijn en eist alle beelden te kunnen zien.

  Stad Utrecht wil graag een stad zijn waar veel kan. …

  Gemeente zoekt de balans tussen streng optreden en geen risico wil nemen. Noodbevel krijg je niet aan de voorkant maar als het nodig is wel. Burgemeester wil daar over beslissen als het moment daar is. Het verbod voor de demonstratie geld voor op het Jaarbeursplein. 10 lid 2 e Als er aan de andere kant weer wat ontstaat, betekenen dan weer nieuwe beslismomenten.

  De demonstratie van Amnesty International en Extension Rebellion zijn zonder voorwaarden goedgekeurd.

  Te weinig feiten en omstandigheden om nu al een noodbevel of te geven.

  Burgemeester eist dat de inzet van politie steeds proportioneel is, wil zeker niet dat we de stad blauw gaan verven.

  OS Utrecht Centrum: KNVB houdt zich afzijdig zodra het omstandigheden buiten voetbalwedstijden om betreft.

  Aanvulling Hoha: …

  Hin: …

  AC: Gemeente wil niet mensen verbieden naar de stad te komen. Burgemeester is wel bereid de maatregelen te nemen maar alleen als er feiten en omstandigheden zijn.

  Hoha: is enorm op zoek naar feiten en omstandigheden.

  … Hooligans is nog hetzelfde.

  Aantal supportersgroepen … hebben aangekondigd te komen. 10 lid 2 c, 10 lid 2 c, d,g

  Geen berichten van supportersgroepen gekregen/ gevonden dat zij niet komen.

  Informatiebeeld Hcom:

  • Geen negatieve weergave van het verbod in de pers
  • Verbod ook niet uitgebreid in de pers. Nieuws wordt enigszins overspoeld met de demonstratie van de boeren in Den Haag.

  Informatiebeeld HHN:

  Vanuit …

  BLOOS / IRS

  Aanpak ligt op … 10 lid 2 c, d, g

  Je ziet vanuit de maatschappij een onwil tegen coronamaatregel. Vele supporters hebben nog geen werk en veel last van de Covid maatregelen. In Amsterdam bleek het aantal demonstranten ook echt qua aantal overstijgend te zijn. In meerdere plaatsen binnen Europa heeft dit tot geweld geleidt.

  Toelichting preparatie Hopex

  Bezig met …

  Toelichting preparatie HIN

  Toelichting preparatie RCCB/Marc

  Toelichting preparatie Hon

  Voor het personeel is er een buffet voor 600 personen.

  Toelichting preparatie OC

  Wacht op handelingskader …

  Toelichting preparatie Hcom

  AD is op de lijn gekomen met vragen over de relschoppers en wat er verwacht kan worden. AD houdt zelf live stream … in de gaten en waar supporters zich bevinden. AD heeft hiervoor ei en kanalen. 10 lid 2 e

  Benaming relschoppers aanhouders / … noemt deze personen vrijheidsstrijdersl0 lid 2 c, d, g

  Proberen voor de feiten uit te lopen / contact houden met de HoHa / dan pro actief naar buiten treden

  Gemeente heeft de rol alle info te communiceren omtrent het demo verbod. Politie deelt info omtrent de strafvervolging en de openbare orde.

  Contact met …: kort bericht op intranet geplaatst. Afgesproken met om per geval of te stemmen wat het slimste is om te doen. 10 lid 2 e

  Twitter berichten liggen klaar en wat doen we met een specifieke situatie.

  Alle social media teams geadviseerd om niet van alles over de demo en … te roepen. 10 lid 2 e

  Toelichting preparatie HBO

  0.a. bezig met bestuursrapportage t.a.v. noodbevel, verbod, gebiedsverbod en veiligheidsrisicogebied en afstemming met de lijn en bestuur.

   

  Document 31, 3 juli 2020

  1. Preparatiefase MN

  MN is Voorbereid. Hooligans nemen deel als actie tegen de politie. MN zal het goede voorbeeld volgen van de eenheid DH in het voorkomen van ontstaan van schermutselingen. … 10 lid 2 c, d, g

  Blue op straat is ingericht met helpdesk, doorgelinkt … Het OM toont zich ruimhartig. 10 lid 2 c, d, g

  Dank voor alle hulp en ondersteuning. Het streven is om bij rust snel te kunnen afschalen.

   

  Document 32, 1 juli 2020

  Zaterdag 4 juli 2020

  De driehoek heeft besloten de demo te verbieden, met de optie de demo op een andere datum te houden.

  Vooralsnog roept de organisatie op, zaterdag toch te komen.

  Voor zaterdag betekent dit:

  … 10 lid 2 c, d, g

  (?) Zaterdag 11 juli 2020

  Tussen 16.00 en 20.00 uur (tijd nog onduidelijk) zal door de organisatie ‘Nederland in Opstand’ op het Jaarbeursplein in Utrecht worden gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Het programma en het aantal demonstranten is nog onduidelijk. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat groepen personen naar Utrecht zullen komen, die als doel hebben om de orde te verstoren in de stad tijdens de demonstratie. Soortgelijke gebeurtenis vond plaats in Den Haag. …

  10 lid 2 c, d, g

   

  Document 34, 3 juli 2020

  De burgemeester wenst geen extra bevoegdheden op voorhand aan de politie toe te kennen anders dan nadat hierover op basis van een concrete situatie overleg met hem is geweest. Zowel de voorbereiding van deze maatregelen zoals het instellen van een noodbevel ter handhaving van de openbare orde en het instellen van een veiligheidsrisicogebied is gedaan en gecommuniceerd met de operationele commandanten van de politie. Feitelijk moet een concrete situatie worden geconstateerd die niet anders dan door middel van die extra bevoegdheden kan worden beslecht. Afgesproken is dat via de AC dit verzoek dan aan de burgemeester wordt gedaan. Volgens …

  Ons inzetconcept op zaterdag is op aanwijzing van de burgemeester vormgegeven vanuit het adagium “proportioneel zichtbaar”. Utrecht wordt in beginsel niet blauw geverfd maar is in staat dit op basis van een notice to move op nul minuten, alsnog snel te realiseren …

   

  Document 35, 1 juli 2020

  Op 22 juni 2020 is door … namens de organisatie “Nederland in Opstand”, een kennisgeving optocht, manifestatie, betoging of demonstratie ingediend bij de gemeente Utrecht. Het doel van de demonstratie: Stop de 1,5 meter waanzin Vrijheid Politiegeweld. Het aantal deelnemers in de aankondiging bedraagt 1500 en als locatie van de demonstratie wordt het Jaarbeursplein te Utrecht genoemd. De demonstratie zal plaatsvinden van 17:00 uur tot 19:00 uur, waarbij er tevens toespraken gehouden zullen worden en er gebruik gemaakt zal worden gemaakt van een geluidsinstallatie. 10 lid 2 e

  De ervaringen uit eerdere demonstraties, waaronder demonstraties in Den Haag op 21 juni en 28 juni 2020, leert dat veel deelnemers van deze demonstraties zich niet aan de door de overheid gestelde maatregelen in verband met bestrijding van COVID-19 hielden. De demonstratie op 21 juni leidde tot meer dan 400 aanhoudingen.

  Daarnaast is gebleken dat bij eerdere demonstraties meerdere groeperingen, waaronder voetbalhooligans, zich begaven onder de demonstranten en daarbij ongeregeldheden veroorzaakten, waaronder het plegen van geweld jegens de politie.

  Op 30 juni 2020 bleek uit politie-informatie dat voetbalsupporters/ hooligans van meerdere BVO’s in georganiseerd verband van plan zouden zijn om in de stad Utrecht, op zaterdag 04 juli 2020, de confrontatie met de politie aan te gaan. Er is sprake van een hoge mate van georganiseerdheid van deze “alliantie” waarbij wordt gesproken om … te mobiliseren.10 lid 2 c, d, g

  Uit informatie van … blijkt tevens dat de ‘hooligans’ ook naar Utrecht komen om daar de confrontatie met de politie te zoeken wanneer de demonstratie onverhoopt geen doorgang vindt. 10 lid 2 c, d, g

   

  Document 37, geen datum

  Demogroep (goed aanspreekbaar geven ook Porto aan Politie)

  Info (Hooligans) …….Gemeente aanzeggen Noodbevel of to geven voor rest stad (buiten demo-gebied)

  Zorgpunten HOPS:

  … lastig maar wordt aan gewerkt 10 lid 2 c, d, g

   

  Document 38, 2 juli 2020

  Het wachten is nog op het besluit van het Bestuur wat we aan doen. We gaan in ieder wel gebruik maken van heel veel … 10 lid 2 c, d, g

  Informatiebeeld

  Heeft weinig informatie gekregen dat supporters massaal naar Utrecht aan komen. … 10 lid 2 c, d, g

  Heeft gesproken met de OVJ. Deze geeft aan dat er onvoldoende grond is om …

  10 lid 2 c, d, g

  Hcom vult aan: Wellicht is het mogelijk grote beeldschermen in de stad op te hangen. … 10 lid 2 c, d, g

  AC: Vind dit een goed idee. Dit kan mee genomen worden door taakcommandant (actiepunt Hoha)

  HOB vult aan: Wanneer voetbalwet van kracht is, kan er meer met identificatie, zoals de meldplicht

  AC vult aan: Omdat er dan dossiers nodig zijn gaat dit mogelijk te veel tijd kosten.

  AC vraagt of we alle collega’s nu adequaat kunnen voorzien van informatie

  BCCB antwoord: … is hiervoor aangetrokken. Hij heeft korte lijnen met app beheer. 10 lid 2 e

  AC vult aan: … Handelingskader is echter nog niet compleet. Er zijn geen namen bekend dat maakt het aanleggen van dossiers niet mogelijk. De voetbalwet is een optie maar die is nu nog niet van kracht en de vraag is of die zaterdag wel van kracht gaat worden. 10 lid 2 c, d, g

   

  Document 41, 2 juli 2020

  Noodbevel: gericht op personen. Overtreding ervan is misdrijf: tikverbaal. Noodverordening: gericht op groepen: overtreding is overtreding / MEOS / feitcode volgt.

  (TOOI – nieuwe info over PSV: Harde kern leden haken af na verbieden demo. Gaat nu nog over 10 personen. Top Oss: slechts enkele leden.

  Afschaling?

   

  Document 43 moet nog

  … geeft aan dat er sinds 22 juni een aanvraag ligt voor een demonstratie die keurig aan alle voorwaarden voldoet. Diverse … geven aan dat de harde kern van diverse voetbalclubs op confrontatie uit zijn met de Politie, dit richt o.a. voornamelijk op … Deze hooligans willen gebruik maken van de Demo in Utrecht. … Politie heeft negatief geadviseerd op de Demo. De voetbalsupporters komen ondanks het verbod voor de Demonstratie toch naar Utrecht. Bijstand is aangevraagd. Als de Demo verboden wordt dan kan het noodscenario in gang gezet is en kan Utrecht tot ” verboden” gebied verklaard worden door het Bestuur. 10 lid 2 c, d, e, g

  Oost Nederland …

  Noord-Holland …

  Amsterdam …

  Den Haag …

  Rotterdam …

  Zeeland west brabant …

  Oost Brabant …

  Werkwijze en afspraken komende dagen

  Kunnen we de staande Organisatie gebruiken?

  Vraag aan Eenheden is om goed te monitoren. 10 lid 2 c, d, g

  NSGBO wil graag de verbinding houden met HIN, Hoha, HCOM, HMOB en HON aankomend weekend. Morgen een CC met de AC’s om 14.30 uur.

  1. NSGBO rol: Als uitgangspunt = Staande structuur in “de lead”

  Staande structuur in de lead; hierover gaan we maandag met de KL in gesprek. Landelijk Beleidskader — zomerdemo’s. De bestaande versie wordt aangepast. ATW 2.5 is aangevraagd. Samen optrekken en … Vraag is aandacht te hebben voor nazorg voor medewerkers die in Midden Nederland zijn ingezet, de overige vragen worden toegestuurd. 10 lid 2 c, d, g

   

  Document 47, 29 juni 2020

  (Het SGBO start haar preparatie op maandag 29 juni 2020 vanaf 08:30 uur)

  Op 22 juni 2020 is door … namens de organisatie “Nederland in Opstand”, een kennisgeving optocht, manifestatie, betoging of demonstratie ingediend bij de gemeente Utrecht. Het doel van de demonstratie: Stop de 1,5 meter waanzin Vrijheid Politiegeweld. Het aantal deelnemers in de aankondiging bedraagt 1500 en als locatie van de demonstratie wordt het Jaarbeursplein te Utrecht genoemd. De demonstratie zal plaatsvinden van 17:00 uur tot 19:00 uur, waarbij er tevens toespraken gehouden zullen worden en er gebruik gemaakt zal worden gemaakt van een geluidsinstallatie.

  De ervaringen uit eerdere demonstraties, waaronder demonstraties in Den Haag op 21 juni en 28 juni 2020, leert dat veel deelnemers van deze demonstraties zich niet aan de door de overheid gestelde maatregelen in verband met bestrijding van COVID-19 hielden. De demonstratie op 21 juni leidde tot meer dan 400 aanhoudingen.

  Daarnaast is gebleken dat bij eerdere demonstraties meerdere groeperingen, waaronder voetbalhooligans, zich begaven onder de demonstranten en daarbij ongeregeldheden veroorzaakten, waaronder het plegen van geweld jegens de politie.

  … bleek uit politie-informatie dat voetbalsupporters/ hooligans van meerdere BVO’s in georganiseerd verband van plan zouden zijn om in de stad Utrecht, op zaterdag 04 juli 2020, de confrontatie met de politie aan te gaan. …

  Uit informatie van … blijkt tevens dat de ‘hooligans’ ook naar Utrecht komen om daar de confrontatie met de politie te zoeken wanneer de demonstratie onverhoopt geen doorgang vindt.

  Ad.3

  Uit informatie die bij de politie beschikbaar is moet worden aangenomen dat supportersgroepen (Hooligans) van verschillende BVO hebben afgesproken, ongeacht doorgang van de demonstratie, naar Utrecht te komen om daar de confrontatie met de politie te zoeken. …

  Tolerantiegrenzen

  Uitgaande van de beleidsuitgangspunten is politieoptreden geboden indien sprake is van overtreding van het verbod op de demonstratie en bij feiten, dan wel bij gedragingen of uitingen, die aanleiding geven voor het verstoren van de openbare orde dan wel de veiligheid van personen. Er wordt daadwerkelijk handhavend opgetreden bij de volgende feiten en gedragingen:

   

  Document 49, 29 juni 2020

  Opening.

  … opent de vergadering en geeft aan afgelopen week contact gehad te hebben met het … , Sectorhoofd en … , Eenheidsleiding. In dit gesprek is besloten het TDA over te dragen aan het SGBO. Men is mede tot deze conclusie gekomen omdat de opkomst groter lijkt te worden dan in le instantie verwacht. Wat er dan precies verwacht wordt staat nog onder embargo maar wordt wel door … in dit SGBO gedeeld. Afgesproken wordt deze informatie (vooralsnog) niet naar buiten te brengen. 10 lid 2 e

  Overdracht TDA

  … deelt mee dat de Demo werd aangekondigd waardoor een TDA is opgestart. … geeft daaropvolgend een presentatie (staat in het LJP) met relevantie informatie tbv de overdracht van TDA naar SGBO. Vanmicila te 15.30 uur vindt er weer een overleg met de organisatie van de demo plaats. … en … sluiten hier bij aan. Op voorhand wordt aangegeven dat de waarnemend Burgemeester zaterdag 4 juli ook aanwezig zal zijn voor het leven van advies aan de loco. … vult aan dat dinsdag 30 juni a.s. te 13.00 uur de Driehoek bijeenkomt en zal beslissen of de Demo doorgaat en zo ja op welke locatie. 10 lid 2 e

   

  Document 50, 30 juni 2020

  Voor de … moet nog een officiële uitvraag worden gedaan

  … (HHN) gaat actief aan de slag met d…

  Er is een grote aanvraag capaciteit gedaan.

  Note: Bereid personeel hierop voor zodat er geen onrust ontstaat. De grote aanvraag heeft te maken met de komst van de Hooligans.

  Morgen, 1 juli, gaat er eventueel een persbericht uit. Aan Nederland laten we hiermee zien dat we wat verwachten. Tevens leggen we hierin uit wat onze taak is. Het waarborgen van veiligheid naar burgers winkeliers kunnen hier centraal in staan. In dit persbericht leggen we uit welke informatie wij nu hebben.

   

  Document 53, 21 juni 2020

  Moeten wij nog iets doen wat betreft het …

   

  Document 55, 3 juli 2020

  Maatschappelijke onrust is divers en groot en allerlei groepen willen van zich laten horen in deze tijd. Verwachting is dat de komende weken veel gedemonstreerd zal gaan worden en dat hier allerlei groepen bij aansluiten. Met de EL is contact geweest en besproken hoe wij hier mee omgaan in ONL. We zullen zo in overleg met CCB afstemmen hoe het beste de continuïteit van het SGBO geborgd kan gaan worden en hoe de invulling van de knoppen wordt georganiseerd.

  Gisteren is er een conference call geweest met het NSGBO. En vanuit dat gesprek is besloten dat wij vandaag hier bij elkaar zitten. Er is door hooligans een demo aangekondigd in Utrecht op 4 juli 2020.

  Omdat de Boeren sinds gisteren ook zijn gaan demonstreren zullen we hier na de bespreking van de demo van morgen in Utrecht ook nog bij stilstaan.

  HIN: Veiligheidsbeeld nr. 9 is ter informatie rond gestuurd met angekondigd te willen gaan demonstreren op 4 juli. … Deze demo is gisteren door de BM van Utrecht verboden. Maar de hooligans zouden toch voornemens zijn om naar Utrecht.

  Er is contact geweest met de Officier van Justitie … Verzoek van de AC om dit ook direct te activeren, Indien dit nog niet was gebeurd: (@HIN)

  Tot gisterenmiddag/avond was de BM niet genegen om het te verbieden. Nu is toch besloten om het toch te doen, maar beeld is wel dat het niks uitmaakt voor de hooligans en dat zij ondanks het verbod toch zullen komen. Expliciet verzoek aan eenheden. …

  HHN

  (De voetbalcoordinatoren hebben weinig contact met hun doelgroepen dat maakt het aanlopen vanuit het blauw lastig en zij laten zich ook niet begeleiden en dat is wel een knelpunt)

  HCOM:

  Er is landelijk beleidskader boeren als voor de demo’s ontwikkeld. Vastgestelde lijn geldt tot nader orde.

   

  Document 56, 4 juli 2020

  Voetbalhooligans: 10 lid 2 c, d, g

  Gisteren laat in de avond info dat aan … aan zou sluiten. …

  AC: in Utrecht op het moment weinig beweging …

  HOHA MNL …

  Afspraak met bestuur (MNL); 1 …

   

  Document 57, 4 juli 2020

  Opdracht wordt het …

  Deze app is te vinden onder BlueOpStraat onder het kopje “persoonlijk” of onder plusje (+) toe te voegen. 10 lid 2 c, d, g Voor verdere bekende info bekijk de briefing dia !!

   

  Document 58, 2 juli 2020

  Meer specifiek in navolging op mijn eerder verzonden mail) is de vraag aan de … : 10 lid 2 c, d, g

  of in Oost Nederland

  – er aanvulling en zijn op het veiligheidsbeeld aangaande DEMO’s

  – …

  Vragen aan DIKS

  Vraag aan de DIKS of in Oost Nederland

   

  Document 59, 2 juli 2020

  Op verzoek van … het volgende: 10 lid 2 e

  1. a. v. aangekondigde DEMO voor hooligans die zich verenigen in Utrecht heeft de BM besloten dit to verbieden. Utrecht is hierdoor brongebied het komend weekend. Eenheid Midden Nederland heeft hiertoe een SGBO ingericht.

   

   

  Passage Gemeente stukken

   

  Sent: Wed, 24 Jun 2020 09:41:38 +0200

  … liepen bij de start leeg over de situatie in Den Haag afgelopen zondag. Zij zijn daar alle drie geweest en … en … Op het Malieveld stonden zij in goed contact met de politie en waren erg te spreken over collega van de politie Den Haag. Over het optreden van de ME hadden ze geen goed woord over. Zij zijn allergisch voor ME en geven vooral af op de ME van Den Haag. Ze hebben ruimte gekregen om te vertellen maar wij zijn niet op de inhoud ingegaan. … heeft nog uitgelegd hier de ME in Midden-Nederland werkt.

  Groot verschil met de demonstraties in Den Haag is het overleg vooraf zoals vandaag gepland. In Den Haag ontvangen zij alleen de beschikking waaraan zij moeten voldoen en is er geen overleg vooraf. Organisatie is duidelijk content met deze werkwijze en de mogelijkheid die zij krijgen om de plannen te presenteren en daadwerkelijk in gesprek te zijn met gemeente en politie. … was ook de organisatie van demonstraties op 30 mei en 6 juni jl. in Den Haag.

  Aan: de leden van de driehoek en de plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio

  Van: leden ambtelijk voorbereidend overleg demonstratie 4 juli

  Betreft: demonstratie 4 juli; Nederland in Opstand

  Versie: driehoek 30 juni 2020

  Informatiebeeld

  Kennisgeving demonstratie 4 juli

  • Op 22 juni jl. heeft de gemeente een kennisgeving van manifestatie ontvangen van … In de kennisgeving staat vermeld dat een demonstratie wordt georganiseerd onder de naam ‘Nederland in Opstand’. Er worden 1500 deelnemers verwacht en de demonstratie vindt plaats op het Jaarbeursplein. In de kennisgeving wordt vermeld dat de organisator zorgdraagt voor een ordedienst. De organisatie is anti-lockdown, maar heeft ook een anti-overheid en antipolitie agenda blijkt uit de gesprekken.
  • Er zijn twee gesprekken gevoerd door de politie … en … ) en de gemeente ( ) met en twee vertegenwoordigers van de (nieuwe) organisatie Integer Nederland. … is een, ….

  In Utrecht heeft hij een keer eerder gedemonstreerd, die demonstratie is zonder bijzonderheden verlopen. … is emotioneel in zijn gesprekken met politie en gemeente, behoorlijk openhartig. De heren van Integer Nederland zitten er pragmatischer in. Ze hebben de gesprekken goed voorbereid en met de tweede vergadering hadden ze antwoorden op vragen die in het eerste gesprek gesteld zijn.

  De volgende afspraken zijn gemaakt:

  Aantal mensen

  o Organisatie verwacht 600 mensen op basis van Facebook, maar maximaal 1000 personen.

  Hooligans zoeken Utrecht op op 4 juli

  • De politie geeft aan over betrouwbare informatie te beschikken dat hooligans van diverse clubs op 4 juli naar Utrecht willen komen om gezamenlijk te rellen/provoceren richting de politie. Het zou gaan om …
  • Uitzonderlijk is dat de agressie zich niet lijkt te richten op clubs onderling, maar “gebroederlijk” tegen de overheid/politie.
  • Politie licht laatste stand van zaken toe in de driehoek
  1. Voorgenomen insteek Wom-besluit (inclusief voorschriften)

  Ambtelijk advies van gemeente, politie en OM is om de demonstratie op basis van het huidige

  informatiebeeld niet te verbieden, maar wel passende voorschriften op te stellen. Indien er andere

  informatie ontstaat deze week, kan dit leiden tot een heroverweging van het besluit ten aanzien van de

  demonstratie.

  De redenen hiervan zijn:

  • heeft hij met de mede-organisatoren van Integraal Nederland een plan heeft dat passend is voor de locatie en voldoet aan de coronamaatregelen. Het plan heeft grote overeenkomsten met de goed verlopen demonstratie van Black Lives Matter op 4 juni;
  • De komst van de voetbalhooligans kan niet toegerekend worden aan de organisatie van Nederland in opstand. Dit is een andere problematiek, die wel op straat met elkaar verweven kan raken. De politie geeft aan voldoende personeel in te kunnen zetten om zowel een aanpak te maken op de hooligans als op de demonstratie.
  • Het verbieden van een demonstratie wil niet betekenen dat er geen mensen naar Utrecht komen op 4 juli om een geluid te laten horen. Bij een demonstratie binnen de Wom kunnen aan de voorkant afspraken worden gemaakt en kan ook op basis van de Wom tijdens de demonstratie worden ingegrepen. Na een verbod kan vaak alleen nog handhavend opgetreden worden.
  • Er is op dit moment geen informatie dat er te veel mensen deel willen nemen aan de demonstratie en/of de deelnemers zich niet zullen houden aan de afstandsregel.
  • Het verbieden van een demonstratie kan ook leiden tot nieuwe kennisgevingen en daarmee tot nieuwe arbeidsintensieve preparaties van demonstraties.

   

  Verzonden: woensdag 1 juli 2020 17:14

  Vanochtend heeft een gesprek plaatsgevonden tussen (organisator) en gemeenten en politie. Het gesprek is opgebouwd zoals gisteren besproken in de driehoek. Tijdens het overleg heeft te kennen gegeven zijn demonstratie te willen uitstellen. Hij dacht zelf aan volgende week zaterdag. Afgesproken is begin volgende week in overleg te gaan over de wijze en het moment waarop de demonstratie alsnog kan plaatsvinden. Na afloop van het gesprek heeft een bericht op facebook geplaatst dat de demonstratie wordt geannuleerd. Dit heeft hij gedaan door het aangemaakte facebook event te cancelen. Ook heeft hij een videoboodschap ingesproken. Hierin zegt hij ondermeer dat de veiligheid voorop staat en dat hij er daarom voor kiest de demonstratie te verplaatsen. Enkele uren na het gesprek heeft contact opgenomen met de politie en heeft daarbij aangegeven dat hij zich zorgen maakt dat (een gedeelte van) zijn achterban toch zal komen demonstreren. Naar aanleiding van zijn bericht heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de gemeente en politie. Tijdens dit gesprek heeft hij gezegd dat hij zijn demonstratie op 4 juli toch doorgang wil laten vinden. Hij wantrouwt de overheid en gelooft niet dat er daadwerkelijk vele relschoppers komen. Hij ziet hooligans als beschermers van de demonstratie en snap niet waarom dit een probleem is. Indien wordt besloten tot een verbod, zal een rechtsgang worden gemaakt aldus

   

  “Demonstraties” <demonstraties@utrecht.nl>

  Sent: Tue, 30 Jun 2020 20:04:52 +0200

  To: “‘ @gmail.com'” @gmail.com>;

  <info@integernederland.nl>

  Subject: uitnodiging voor extra overleg

  Heren,

  Ik wil jullie graag uitnodigen voor een extra overleg morgen (woensdag) om 9.00 uur op de Kroonstraat.

  Ik snap dat het een laat bericht is, maar ik hoop dat het jullie lukt tijd te maken.

  Met vriendelijke groet,

  Gemeente Utrecht

   

  2 juli 2020

  Nederland in opstand

  UTRECHT

  email: @gmail.com

  Onderwerp

  WOM-besluit demonstratie 4 juli 2020

  – Wij hebben ervaring met een demonstratie met de 1,5 meternorm (van Black Lives Matter op 5 juni jl). Hierdoor weten wij dat met voldoende voorbereidingstijd, meerdere randvoorwaarden en duidelijke afspraken mogelijk is een demonstratie met circa 1.600 deelnemers op alleen het Jaarbeursplein te houden.

  Politie-informatie over massale komst relschoppers naar de gemeente Utrecht op 4 juli

  De politie heeft de driehoek en mij als plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht op dinsdag jl. geïnformeerd over betrouwbare en bevestigde berichten dat op 4 juli 2020 een grote groep relschoppers van verschillend pluimage voornemens is de stad Utrecht te bezoeken. Hierbij hebben zij als doel om een gewelddadige confrontatie te zoeken met de politie. De politie heeft hierbij aangegeven dat de relschoppers met grote zekerheid op 4 juli Utrecht zullen bezoeken. Dit vergt een enorme inspanning voor de politie – los van de demonstratie zelf – om in te staan voor ieders veiligheid. De groep relschoppers omvat veel mensen die gezien hun verleden bereid en in staat zijn geweld te gebruiken. De politie heeft aangegeven dat zij de aangemelde demonstratie van Nederland in opstand zullen gebruiken om hierin op te gaan en ook vanuit de demonstratie de confrontatie met de politie aan te gaan.

  Samenvatting van de gesprekken met u en Integer Nederland

  Op dinsdag 23 juni heeft u een gesprek gehad met de heren van de politie en de heer van de gemeente Utrecht. U werkt samen met Integer Nederland. Bij de gesprekken zijn ook één of twee deelnemers van Integer Nederland aanwezig geweest. Hierbij is kennisgemaakt en zijn een aantal uitwerkingsvragen gesteld en een nieuwe afspraak gemaakt voor maandag 29 juni.

  Aantal personen:

  – U geeft aan 600 mensen te verwachten op basis van Facebook, maar maximaal 1000 personen.

  Op basis van dit gesprek had de demonstratie hoogstwaarschijnlijk doorgang kunnen vinden. Na dit gesprek bleek echter dat er een massale opkomst van relschoppers werd verwacht. Daarom bent u

  op 1 juli opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met de politie en gemeente.

  In het gesprek van 1 juli is verteld over de laatste stand van zaken. De gemeente en politie hebben aangegeven dat er risico’s zijn aan de demonstratie an sich voor wat betreft openbare orde en gezondheid (corona), maar dat deze met maatregelen van de overheid en de organisator beheersbaar zijn te maken. Met de nieuwe informatie over de komst van relschoppers is dat echter niet meer het geval. De gemeente en politie hebben aangegeven niet de veiligheid te kunnen bieden aan demonstranten, passanten en bewoners en ondernemers in de binnenstad binnen deze nieuwe omstandigheden. U heeft op 1 juli in het overleg in de ochtend aangegeven dat u de demonstratie wilt verplaatsen naar zaterdag 11 juli.

  Dit bericht heeft u ook op Facebook gezet.

  Aan het einde van de ochtend van 1 juli jl. heeft u contact opgenomen met de politie en aangegeven dat uw achterban niet akkoord is en toch wil komen. Daarop heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden.

  Beoordeling kennisgeving Nederland in opstand van 4 juli 2020

  Op grond van bovenstaande situatiebeschrijving en het huidige informatiebeeld, kom ik tot het volgende beeld:

  – Door de verwachte massale opkomst van relschoppers die zich willen mengen in uw demonstratie is er een grote kans op wanordelijkheden. De grootte van uw demonstratie maakt het mogelijk voor kwaadwillenden om in een demonstratie op te gaan en vanuit daar ordeverstoringen en/of geweld te plegen. Uw ordedienst zal niet in staat zijn hierop in te spelen.

  – Het is zeer complex om een goede inschatting te geven van het aantal deelnemers en de risico’s bij de deelnemers. U noemt steeds andere getallen en werkt het ene moment niet en het andere moment wel samen met andere groeperingen.

  – Het is onduidelijk of u voldoende invloed en regie heeft op de deelnemers van uw demonstratie, zeker op het moment dat er sprake is van kwalijke bijbedoelingen. Dit zou naast een openbare orderisico, ook een gezondheidsrisico kunnen vormen.

  – Een confrontatie met de politie kan op meerdere plekken in de stad plaats vinden. Dit vergt een enorme inzet van politiepersoneel.

  – Het is waarschijnlijk op basis van eerdere demonstranten dat een deel van deelnemers zich niet zal houden aan afspraken en/of aanwijzingen tijdens de demonstratie. Dit vergt mogelijk extra inzet politie.

  – Bij een confrontatie leidt dit tot een problemen in het stationsgebied. Dit brengt risico’s mee voor de bezoekers van Utrecht CS en omgeving en de verkeersbewegingen in en rond Utrecht CS, zijnde het belangrijkste openbaar vervoersknooppunt van Nederland.

  – Vanwege het feit dat de relschoppers uw demonstratie willen gebruiken, zal de problematiek mee verschuiven met de locatie. Een alternatieve locatie is onderzocht, maar heeft dezelfde risico’s op wanordelijkheden.

  – Het is waarschijnlijk is dat kwaadwillenden zich bij uw demonstratie zullen aansluiten wat kan leiden tot wanordelijkheden. Bij wanordelijkheden zal de afstandsregel nog meer in het geding komen en bij schreeuwen of roepen is de kans op overdracht van het coronavirus voor de betogers, maar ook voor het handhavend personeel groot. Dit brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee

  Zienswijze

  Uw zienswijze is dat onze informatie niet klopt. U onderbouwt deze stellingname niet concreet. Er bestaat voor mij geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de politie-informatie.

   

  Van:

  Verzonden: woensdag 1 juli 2020 17:14

  Aan: Hooijdonk, Lot van ; ‘ @amersfoort.nl’ ; @om.nl’ ; ‘ @politie.nl’ ; Nijmeijer, Petra ; ; ; CC: ; @om.nl’ ; ‘ )’ ; ‘ (C.)’ ;

  Onderwerp: Extra digitale driehoek morgenochtend 08:00

  Urgentie: Hoog

  Hij wantrouwt de overheid en gelooft niet dat er daadwerkelijk vele relschoppers komen. Hij ziet hooligans als beschermers van de demonstratie en snap niet waarom dit een probleem is. Indien wordt besloten tot een verbod, zal een rechtsgang worden gemaakt aldus

  Vandaag hebben meerdere overleggen plaatsgevonden ter voorbereiding op de demonstratie. Vanuit de gemeente is er contact met meerdere speelsteden om te inventariseren welke preventieve stappen mogelijk zijn om te voorkomen dat relschoppers naar Utrecht afreizen. Ook tussen arrondissementen en politie-eenheden is contact over dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan een uitgebreid (preventief en repressief) juridisch instrumentarium. U wordt hierover in de driehoek morgen nader geïnformeerd.

  Voorgesteld wordt morgenmiddag in de driehoek in ieder geval stil te staan bij:

   Laatste informatiebeeld

   Nut en noodzaak om (alsnog) een WOM-voorschrift op te leggen

   Lijn van optreden tegen relschoppers en hooligans (inclusief bijbehorend instrumentarium)

   Bespreken van scenario’s en (politie)optreden. (scenario’s zijn dinsdag niet besproken in de driehoek, en aangepast obv huidige informatie/reeds genomen beslissingen)

   De politie-inzet op de dag zelf

   De wijze van afstemming en besluitvorming op zaterdag

  Woordvoering uitstel demonstratie ‘Nederland in opstand’

  Aan de organisator wordt donderdag een WOM-brief gestuurd waarin staat dat de demonstratie zaterdag met aanzienlijke risico op grote ongeregeldheden wordt verboden. De driehoek gaat met organisatie in gesprek over een ander moment.

  Communicatielijn:

  1. Feitelijk bericht: Nadat de organisator op de hoogte is gebracht van het besluit van de driehoek, brengen we onderstaande woordvoering naar buiten. Dit doen we via contacten bij RTV Utrecht, Telegraaf Utrecht en AD Utrechts Nieuwsblad. Niet via onze online kanalen.
  2. Woordvoering burgemeester: Op dit moment is nog weinig brede maatschappelijke onrust rond de demonstratie, het betreft vooralsnog een kleine groep.

  Zodra de situatie ontwikkelt, kan waarnemend burgemeester Peter den

  Oudsten toelichting geven met behulp van de volgende argumenten:

  * dat de demonstratie in eerste instantie door had kunnen gaan

  * dat we echter concrete aanwijzingen hebben dat er een aanzienlijke groep mensen van diverse pluimage de demonstratie wil aangrijpen om de confrontatie te zoeken

   

  Bestuurlijke Rapportage

  Versie : 2.0 definitief

  Betreft : Demonstratie Nederland in Opstand 04-07-2020 te Utrecht

  Ten behoeve van : Advisering bestuurlijke maatregelen

  Opgemaakt op : 03-07-2020

  Rapporteur

  Toestemming delen onderzoeksgegevens

  De informatie uit deze bestuurlijke rapportage wordt door de politie verstrekt. Voor zover het onderzoeksgegevens betreffen, afkomstig uit een strafrechtelijk onderzoek, of gegevens die zijn verkregen vanuit het Team Criminele Inlichtingen, worden deze gegevens met toestemming van het Openbaar Ministerie ter beschikking gesteld ten behoeve van deze bestuurlijke rapportage.

  Aanleiding

  De laatste weken hebben er op verschillende locaties in Nederland demonstraties plaatsgevonden. Deze demonstraties werden, ongeacht het doel en de inhoud, druk bezocht. Enkele voorbeelden zijn de demonstraties van Black Live Matters, op 05 juni 2020 te Utrecht en de (verboden) demonstraties tegen de coronamaatregelen zoals op 21 juni en 28 juni 2020 in Den Haag.

  Bij de demonstraties tegen de coronamaatregelen is de tendens waarneembaar dat er de laatste tijd sprake is van provocaties en geweld jegens de overheid, waaronder de politie. Tot het weekend van 20/21 juni verliepen de demonstraties zonder grote verstoringen van de openbare orde. Wel heeft de politie moeten ingrijpen, omdat de betogers zich niet hielden aan de geldende voorschriften van anderhalve meter afstand en het niet opvolgen van de aanwijzingen van de politie. Echter, op 21 juni 2020, is een in eerste instantie door de burgemeester van Den Haag verboden demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin bijzonder onrustig verlopen, waarbij meer dan 400 aanhoudingen zijn verricht. Meerdere groeperingen, waaronder harde kern voetbalsupporters, begaven zich onder de demonstranten en veroorzaakten ongeregeldheden.

  Naar aanleiding van vorenstaande is er op woensdag 01 juli 2020, om 09.00 uur, overleg gepleegd door de gemeente en de politie met de organisator van de demonstratie, . Aan hem is aangegeven dat met de nieuwe informatie over de komst van relschoppers, de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden aan demonstranten, passanten, bewoners en ondernemers in de (binnen)stad. geeft aan dat hij de demonstratie dan wel wil verplaatsen naar 11 juli 2020. Er wordt afgesproken dat er vanuit de organisatie wordt gecommuniceerd dat de demonstratie wordt verplaatst en dat op zondag 5 juli 2020 de nieuwe datum van 11 juli wordt gecommuniceerd. Dit bericht heeft ook op Facebook geplaatst. Later op de dag heeft bij de politie aangegeven dat zijn achterban niet akkoord is en hij toch wil komen. Daarop heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden met de gemeente en politie. Hierbij is o.a. aangegeven dat het voornemen is om vreedzaam te demonstreren op 4 juli 2020, hij niet op iedereen de regie heeft en dat relschoppers door hem of de ordedienst worden opgepakt. gaf aan dat hij de confrontatie niet schuwt met personen die het niet met hem eens zijn, waaronder politiepersoneel. gaat uit van 1500 deelnemers en wil de demonstratie toch laten doorgaan ongeacht of er een verbod wordt opgelegd.

  Door de Dienst Regionale Informatie Organisatie van de Politie Midden Nederland werd op 03-07-2020 een informatierapport opgemaakt met daarin de volgende informatie:

  Historisch perspectief met betrekking tot bezit wapens hooligans

  Uit de politiesystemen blijkt dat:

  -Op zondag 10 december 2017 waren er voetbalsupporters van Fijenoord aanwezig in Utrecht in verband met een (afgelaste) voetbalwedstrijd. Er ontstond bij een café een gevecht tussen fanatieke voetbalsupporters van FC Utrecht en supporters van Fijenoord die hun intrek hadden genomen in een Utrechts café. Dit gevecht is door de politie beëindigd. Aansluitend is het café door de politie bezocht en in het café werden verschillende achtergelaten wapens aangetroffen zoals schroevendraaiers, boksbeugels en andere slagwapens.

  -Op zaterdag 7 april 2018 werd de mobiele eenheid met spoed opgeroepen omdat er informatie was binnengekomen dat er die avond een confrontatie in Utrecht zou gaan plaatsvinden tussen harde kern supporters van Utrecht, Feyenoord en ADO Den Haag. Omstreeks 21;30 uur vond er een confrontatie plaats op de Anton Geesinkstraat in Utrecht. Supporters van FC Utrecht zaten daar in Café Murk en werden met zeer veel geweld aangevallen door een groep Feyenoord supporters. De groep van Feyenoord was daar gekomen middels een gehuurde touringcar welke ter plaatse door de politie in beslag is genomen. In de bus werden slagwapens, een boksbeugel en diverse gereedschappen welke als steekwapen kunnen worden gebruikt alsmede verschillende verdovende middelen aangetroffen.

  -Later die avond op 7 april 2018 vond er opnieuw een confrontatie plaats, namelijk op de parkeerplaats van het AC restaurant in De Meern. Hier hadden zich 60 tot 80 supporters van ADO Den Haag zich verzameld welke wachtten op een vechtafspraak met supporters van FC Utrecht. Toen de Mobiele Eenheid hier ter plaatse kwam, stoven alle supporters alle kanten op. Op de parkeerplaats werden verstevigde handschoenen, honkbalknuppels, boksbeugels, (zak)messen en verschillende verdovende middelen aangetroffen.

  -Op vrijdag 17 januari 2020 was in Eindhoven de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Helmond Sport. Tijdens ongeregeldheden na deze wedstrijd hebben beide supportersgroepen elkaar aangevallen met ploertendoders en (bak)stenen.

  -Op 1 september 2018 begeleidde een politieagent supporters van FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Tijdens deze dienst is de politieagent vanuit het niets aangevallen door een supporter van FC Utrecht en op zijn rug geslagen met een riem voorzien van een verzwaarde metalengesp. Van deze mishandeling is aangifte gedaan en de verdachte is veroordeeld terzake mishandeling. Vorenstaande maakt het aannemelijk dat de voetbalsupporters/ hooligans die Utrecht op 04 juli 2020 willen bezoeken om daar de confrontatie aan te gaan met de politie, wapens bij zich zullen hebben.

  1. Informatie Hooligans

  Harde kern supporters van een groot aantal voetbalclubs, Hun intentie is om bewust de confrontatie met (met name) de Mobiele Eenheid aan te gaan en daarbij zal men geweld tegen de politie zeker niet uit de weg gaan. Zij hebben onderling afgesproken de eerste keer samen op te trekken tijdens de demonstratie die zaterdag 4 juli (“Nederland in Opstand”) in Utrecht gehouden wordt en hierbij aan te sluiten. Op basis van voorgaande informatie kan worden afgeleid dat er een bijzonder groot risico bestaat voor ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde. Ook als de demonstratie wordt verboden. Het is daarbij aannemelijk dat de hooligans ook wapens bij zullen hebben.

  Daarnaast is uit de politiesystemen gebleken dat:

  – actief demonstranten werft, zowel online als offline. Hij is de organisator van de demonstratie op 30 mei 2020 in Den Haag alwaar meerdere demonstranten zijn aangehouden.

  Conclusie

  Met het toestaan van een demonstratie van Nederland in Opstand op 04 juli 2020 is er een reële vrees dat de demonstratie niet ordelijk zal verlopen daar er informatie is dat hooligans de demonstratie willen gebruiken om een gewelddadige confrontatie met de politie aan te gaan. Hierbij is het aannemelijk dat zij wapens bij zich zullen hebben.

  Er is een grote kans dat de demonstratie zal leiden tot grote wanordelijkheden en openbare orde verstoringen in de (binnen)stad Utrecht mede gezien het feit dat bezoekers aan de (binnen)stad Utrecht, waaronder veel gezinnen met kinderen, maar ook bewoners en ondernemers, door deze wanordelijkheden gevaar lopen om ongewild betrokken te raken bij deze wanordelijkheden met kans op schade of letsel.

  Daarnaast is het onduidelijk of de organisator voldoende regie zal hebben op de deelnemers van de demonstratie.

  Er bestaat naast een openbare orde risico tevens het risico dat deelnemers aan de demonstratie zich tijdens de demonstratie niet zullen houden aan de maatregelen zoals de 1,5-meter-maatregel bij het uitbreken van wanordelijkheden. Dit levert risico’s op voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers aan de binnenstad van Utrecht, voor de volksgezondheid in het algemeen, maar ook voor die van de deelnemers aan de demonstratie zelf.

  De politie zal bijzonder veel capaciteit moeten inzetten, gezien het feit dat relschoppers een confrontatie met de politie willen aangaan. Het is hierdoor onmogelijk om tegelijkertijd de demonstratie ordelijk te laten lopen. De veiligheid aan demonstranten, passanten, bewoners en ondernemers in de (binnen)stad kan niet meer worden gewaarborgd.

  Bevel op grond van artikel 175 van de Gemeentewet jo. artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s

  DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT,

  OVERWEGENDE;

  – dat door de organisatie ‘Nederland in opstand’ bij de gemeente een demonstratie is aangemeld voor zaterdag 4 juli van 17.00 tot 19.00 uur op het Jaarbeursplein te Utrecht;

  – dat hij op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties ter bescherming van de volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden deze demonstratie Utrecht verboden heeft;

  – dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken dat, ondanks dat genoemde demonstratie verboden is, grote groepen relschoppers van diverse pluimage, waaronder harde kernsupporters van een groot aantal voetbalclubs, voornemens is af te reizen naar Utrecht om een gewelddadige confrontatie met de politie op te zoeken dan wel op andere wijze de orde te verstoren;

  – dat deze dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van ernstige vrees voor ernstige wanordelijkheden en/of oproerige bewegingen zoals bedoeld in artikel 175 lid 1 Gemeentewet, alsmede verstoring van de openbare orde moet worden gesproken. Onder “ernstige verstoring” wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat demonstranten bewust de confrontatie met de politie zoeken, dan wel dat demonstranten vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare leven in de gemeente Utrecht in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

  – dat gelet op de vrees dat de relschoppers bewust de confrontatie met de politie opzoeken niet de onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter tot elkaar in acht genomen kan worden, zoals voorgeschreven in de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juli 2020, waardoor zowel relschoppers als politieambtenaren, medewerkers van andere hulpdiensten en passanten aan onaanvaardbare gezondheidsrisico’s komen bloot te staan;

  – dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken is dat deze relschoppers aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid, negeren;

  – dat ter handhaving van de openbare orde of beperking van het gevaar het navolgende bevel nodig wordt geacht;

  Gelet op

  artikel 175, 1e lid van de Gemeentewet; en

  het overleg d.d. …, ………uur, als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012

  (driehoeksoverleg);

  BEVEELT:

  1. al degenen die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich te verwijderen en verwijderd te houden uit de gemeente Utrecht op 4 juli, voor zover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Utrecht.
  2. al degenen woonachtig in de gemeente Utrecht die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich op 4 juli te verwijderen en verwijderd te houden uit de omgeving van de Utrechtse binnenstad, waarbij de volgende begrenzing geldt: Vredenburg, Lange Viestraat, Oude Gracht oostzijde, Van Asch van Wijckskade, Begijnekade, Van Asch van Wijckskade, Plompetorenbrug, Wolvenstraat, Wolvenplein, denkbeeldige lijn tussen de hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade over de gracht naar de Wittevrouwensingel, Wittevrouwensingel, Biltstraat, Gasthuisstraat, Steve Buitendieckplein, Kruisstraat, Kruisdwarsstraat, Mulderstraat, Nachtegaalstraat, Zocherplantsoen, Molenplantsoen, Lange Smeestraat, Bartholomeüsbrug, Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat, denkbeeldige lijn tussen Nicolaas Beetsstraat en Mineurslaan, Mineurslaan, Croeselaan, Westplein, Leidseveertunnel, Smakkelaarsveld, Nieuwe Daalstraat, Knipstraat, Daalse singel, Catharijnekade.
  3. dit bevel treedt in werking zodra het (mondeling) bekend is gemaakt.

   

  From: ” < @utrecht.nl>

  Sent: Fri, 3 Jul 2020 16:41:36 +0200

  To: “Hooijdonk, Lot van” @utrecht.nl>;” @amersfoort.nl'” @amersfoort.nl>;” @om.nl'” < @om.nl>;” @politie.nl'” @politie.nl>;”Nijmeijer, Petra” < @utrecht.nl>; “@utrecht.nl>; ” < @utrecht.nl>;” “@utrecht.nl>;”Oudsten, Peter den” @utrecht.nl> Cc: ” ” @utrecht.nl>;”‘ @om.nl'” @om.nl>;” )'” < @politie.nl>;” @politie.nl>; ” @utrecht.nl>;” @cs.com'” @cs.com>;” @politie.nl'” < @politie.nl>;”‘ @politie.nl'” @politie.nl>;” @om.nl)'” @om.nl>

  Subject: Gevraagde beslissing: laatste info demo 4 juli

  Attachments: scenario’s demonstratie 4 juli def.pdf, Verslag driehoek 2 juli middag.pdf, Verslag driehoek 2 juli ochtend.pdf, Verslag extra driehoek 30 juni.pdf, mediascan.pdf, concept-noodbevel 4 juli 2020.docx, Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied demonstratie 4 juli.docx

  Laatste informatiebeeld

  De AC meldt dat het informatiebeeld op hoofdlijnen ongewijzigd is.

   Het is nog steeds de verwachting dat (een grote groep) hooligans morgen naar Utrecht zal afreizen met de intentie de confrontatie met de politie te zoeken. Laatste nieuws is dat FC Utrecht zich met 100 man wil aansluiten. Er is geen zich op de mobilisatieplannen van de hooligans. Dit wil overigens niet zeggen dat de plannen er niet zijn. De politie hoopt alsnog zich op deze plannen te krijgen.

   Er is weinig beweging zichtbaar bij de achterban van De politie meldt dat er signalen zijn dat dhr (nog steeds op opnieuw) gebrouilleerd is met Viruswaanzin.

   De politie heeft informatie gedeeld waaruit blijkt dat een groep Hooligans, waarvan het aannemelijk is dat zij morgen naar Utrecht zullen afreizen, in het verleden is veroordeeld inzake overtreding van de wet wapens en munitie.

   Er is (nog) geen zicht op specifieke subjecten die in aanmerking komen voor een gebiedsverbod. In de loop van de middag wordt nog een laatste bestuurlijke rapportage opgeleverd. Mogelijk volgen hieruit nog enkele subjecten.

   Er is geen voorlopige voorziening aangevraagd

  Conform besluitvorming is een noodbevel opgesteld. U treft het concept noodbevel aan als bijlage.

   

  maandag 29 juni 2020 22:16

  Hierbij een mediabeeld van donderdag 16.00 uur tot vrijdag 15.00 uur. Morgenmiddag rond 14.00 uur komt er een nieuwe analyse.

  Facebookevent demonstratie 4 juli https://www.facebook.com/events/s/sta-op-voorvrijheid-

  zomertoer/…/

  186 gaan, 594 geïnteresseerd

  208 berichten op twitter, bereik meer dan 1,2 miljoen mensen

  Bewonersbeeld

  Voornamelijk reacties van steunbetuiging aan de demonstratie, op facebook.com/redactie/adun (16) en facebook.com/duicnl (121 like, 46x gedeeld) Reactie op (duic.nl 8*), 14 steunbetuigingen onder facebookpost van over demonstratieverbod op rtvutrecht.nl

  Er zijn ook enkele neutrale reacties of verontwaardiging vanuit een tegenovergesteld perspectief:

  – Goh, voetbalwedstrijden worden nooit op voorhand verboden onder het mom van voetbalvandalen. Waarom daar wel politie inzet en hier niet.

   

  Scenario’s demonstratie 4 juli 2020; Nederland in opstand

  Nu GRIP 4 en artikel 39 WVR van kracht zijn, is de Vz VR bevoegd. Daarom staat ipv Burgemeester de Vz VR genoemd als bevoegd orgaan.

  Scenario’s

  1. Politie beschikt over informatie in dagen voorafgaand dat specifieke groepen/individuen tot doel hebben om strafbare feiten, wanordelijkheden te plegen of uit zijn op een confrontatie met de politie.

   

  Driehoek stad Utrecht

  Donderdag 2 juli 16.30 uur

  … geeft aan dat … leest de reactie voor van … op het besluit met het verbod van de demonstratie dat verstuurd is aan de gemeente Utrecht (secretariaat veiligheid): “Das leuk wij komen, vrijheid voor het Nederlands volk. 🇳🇱 Wij zijn het volk 🇳🇱 nederland in opstand 🇳🇱 Iets minder TV kijken. “

  … geeft aan dat er nog twee kennisgevingen zijn voor 4 juli: van XR (zij willen breien bij het bollendak tegen kapitalisme) en Amnesty International die willen protesteren tegen seksueel geweld. Dit wordt besproken bij de scenario’s.

  Mevrouw Maas geeft aan dat er nieuwe informatie is van … Ook … wil meedoen. … hadden al eerder aangegeven mee te doen. … Het doel is dat … een vuist te maken tegen de politie/overheid.

  De heer Den Oudsten geeft aan dat hij teleurgesteld is dat er zo weinig concrete mogelijkheden zijn voor een gebiedsverbod.

  In Den Haag bleek dan 400 aanhoudingen te maken hadden met Covid/noodverordening. De politie geeft aan dat dit onvoldoende biedt voor een gebiedsverbod. Afgesproken is dat de politie nogmaals kijkt naar de aanhoudingen in Den Haag.

  In de driehoek wordt gesproken over het veiligheidsrisicogebied. Met een veiligheidsrisicogebied kan preventief gefouilleerd worden De gemeente geeft aan dat het aannemelijk moet zijn dat er sprake is van wapens bij de doelgroep. Dit is ook al aangegeven aan diverse personen bij de politie. De politie kan tot nu toe deze onderbouwing niet leveren, omdat zij op dit moment niet over harde informatie beschikken over het voorhanden hebben van wapens.

   

  Driehoek stad Utrecht

  Donderdag 2 juli 8.00 uur

  Ook staat op sociale media inmiddels informatie over een andere demonstratie door “Nederland in revolutie” die ook zaterdag in Utrecht zou moeten plaatsvinden (begin van de middag, CS). Hiervan is geen kennisgeving bij de gemeente bekend.

  Er is geen extra specifieke informatie over wie van en wanneer de hooligans worden gemobiliseerd. … van de politie werkt hard om meer duidelijkheid te krijgen.

  De heer Den Oudsten vraagt of er al meer zicht is op het mobiliseren van … Mw. Maas geeft aan dat het mobiliseren waarschijnlijk nog moet gebeuren. Er is nu kleinere groep diehards actief. Er wordt nog steeds rekening gehouden met de komst van een grote groep hooligans.

  De heer Den Oudsten geeft aan dat ook goed gekeken moet worden naar de afwegingen in Amsterdam. … geeft aan dat elke demonstratie op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. Het probleem in Utrecht is de komst van de hooligans die leidt tot wanordelijkheden.

  De conclusie is dat de demonstratie van Nederland in opstand op zaterdag 4 juli niet plaats kan vinden zonder wanordelijkheden en gevaarzetting op basis van het informatiebeeld. De driehoek besluit dat de demonstratie van zaterdag van Nederland in opstand geen doorgang kan vinden.

  De driehoek vraagt de gemeente uit te zoeken:

  – Is het mogelijk te werken met een voorschrift in plaats van een verbod op basis van de Wom?

  De heer Den Oudsten geeft aan dat het hem verbaasd dat er weinig zicht is op personen die naar de stad willen afreizen met het doel om strafbare feiten of wanordelijkheden te plegen. Als dat er wel is kan wellicht voorkomen worden dat zij kunnen afreizen naar Utrecht. Hij vraagt of de aanhoudingen in Den Haag aanknopingspunten bieden voor bestuurlijke maatregelen of strafrechtelijke maatregelen.

   

  Driehoek Utrecht

  Datum: 30 juni 2020 van 18.15 uur

  In de bespreeknotitie staat het informatiebeeld van de politie geschetst en de stand van zaken rond de demonstratie van 4 juli.

  Ten opzichte van het opstellen van de notitie is er nieuwe politie-informatie gekomen die betrouwbaar is. Mw. Maas en … geven het volgende aan, deels ook op vragen van de andere deelnemers aan het overleg:

  • Meerdere hooligans willen samenwerken om op 4 juli de confrontatie te zoeken met de politie. Het zou gaan om …
  • De demonstratie is een aanleiding, maar niet de reden. De organisatie van de demonstratie heeft niets te maken met de oproep om te gaan vechten met de politie.
  • Actie geïnitieerd door … Dit zijn steden met harde kern met reputatie.
  • Op vragen geeft aan dat sowieso de relschoppers komen, ook als de demonstratie niet door zou gaan. Politie prepareert zich hierop …
  • Ze willen na Utrecht ook acties doen in andere steden.
  • De laatste informatie is dat de relschoppers zich zullen aansluiten bij de demonstratie om de confrontatie aan te gaan met de politie.

  De politie geeft aan dat zij met deze nieuwe informatie niet in kunnen staan voor de veiligheid van demonstranten, derden. Er zal zeer veel politie-inzet nodig zijn om te zorgen voor de veiligheid van bewoners, ondernemers en de hulpverleners.

  De driehoek geeft aan dat – indien er geen sprake van was politie informatie over het aansluiten van relschoppers – de afspraken met de organisator voldoende basis bieden voor het doorgaan van de demonstratie. De aanpak is namelijk vergelijkbaar met de goed verlopen demonstratie van Black Lives Matter van 6 juni jl.

  Verdere afspraken:

  – De politie geeft aan dat … Mw. Ruijgrok geeft aan dat er al persvragen zijn, ook over de komst van hooligans. Afspraak: mw. Ruijgrok maakt voorstel voor woordvoeringslijn. Die stelt zij op i.o.m. politie. De woordvoeringslijn wordt aan de driehoek voorgelegd.

  – Mw. Nijmeijer neemt contact op met burgemeester Depla. Burgemeester Depla is voorzitter van de KNVB-commissie “competitie en openbare orde betaald voetbal” en lid van de landelijke regiegroep voetbal en veiligheid. Met hem delen we de zorgwekkende ontwikkeling van georganiseerde hooligansacties richting de politie. Hij kan ook een rol spelen naar burgemeesters van andere BVO-steden (betaald voetbal organisaties) vanuit zijn rol.

  … geeft aan dat zij volop in de preparatie zijn van aankomende zaterdag. Hij geeft aan dat er een noodbevel noodzakelijk kan zijn. En wellicht gebiedsverboden. Afgesproken wordt dat hier een overleg over wordt ingepland op woensdag met politie, gemeente en OM.

   

  Terugkoppeling gesprek 1 juli 2020

  Op 1 juli om 9.00 uur hebben … van de politie en … van de gemeente gesproken met … (Integer Nederland).

  Aangegeven dat er vertrouwen is in de organisatie en hun plannen, maar dat er informatie is van massale komst van hooligans die hun demonstratie wilden gebruiken om de confrontatie te zoeken met de politie. Hierbij hebben wij geen clubs of aantallen genoemd. Zij zijn zeer teleurgesteld en boos over de situatie. Zij kenden de informatie niet en twijfelden eerst ook aan de juistheid van de informatie. Na enige tijd waren zij bereid om hun demonstratie niet op zaterdag te houden, maar te verschuiven naar waarschijnlijk 11 juli. Ze willen ook nog kijken eventueel naar een andere locatie. Politie en gemeente hebben aangeboden om mee te denken.

  Maandagmiddag 15.30 uur spreken we hen opnieuw. Bij nader inzien, en waarschijnlijk onder druk van de achterban, heeft de organisator besloten de demonstratie toch doorgang te laten vinden. … geloofd niet dat er daadwerkelijk grote aantal hooligans komen Daarnaast ziet hij hooligans als beschermens van de demonstratie. … geeft aan dat de banden met Virus waanzin zijn hersteld en houdt rekening met een grote opkomst. Ook als de demonstratie wordt verboden zal hij alsnog komen. Hij geeft aan een rechtsgang te willen maken.

   

  Sent: Fri, 3 Jul 2020 23:05:23 +0200

  Laatste informatiebeeld

  De AC meldt dat het informatiebeeld op hoofdlijnen ongewijzigd is.

  * Het is nog steeds de verwachting dat (een grote groep) hooligans morgen naar Utrecht zal afreizen met de intentie de confrontatie met de politie te zoeken. Laatste nieuws is dat FC Utrecht zich met 100 man wil aansluiten. Er is geen zich op de mobilisatieplannen van de

  hooligans. Dit wil overigens niet zeggen dat de plannen er niet zijn. De politie hoopt alsnog zich op deze plannen te krijgen.

  * Er is weinig beweging zichtbaar bij de achterban van De politie meldt dat er signalen zijn dat dhr (nog steeds op opnieuw) gebrouilleerd is met Viruswaanzin.

  * De politie heeft informatie gedeeld waaruit blijkt dat een groep Hooligans, waarvan het aannemelijk is dat zij morgen naar Utrecht zullen afreizen, in het verleden is veroordeeld inzake overtreding van de wet wapens en munitie.

  * Er is (nog) geen zicht op specifieke subjecten die in aanmerking komen voor een gebiedsverbod. In de loop van de middag wordt nog een laatste bestuurlijke rapportage opgeleverd. Mogelijk volgen hieruit nog enkele subjecten.

  * Er is geen voorlopige voorziening aangevraagd

  Conform besluitvorming is een noodbevel opgesteld. U treft het concept noodbevel aan als bijlage.

  Eerder vandaag heeft Petra contact met de burgemeester inzake de mogelijkheid van het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. Voor de volledigheid en ter dubbelcheck bij de burgemeester; Het voorstel is dat een besluit aanwijzing veiligheidsrisicogebied wordt voorbereid en morgen, indien zich verdachte subjecten in of richting de stad begeven kan worden ingezet. Op basis van de reeds gedeelde informatie over wapens is de proportionaliteit van een veiligheidsrisicogebied te onderbouwen. Het eventuele veiligheidsrisicogebied geldt voor het gebied binnen de ring (snelwegen, N230 en een stukje de Meern (AC de Meern). Doel van de inzet van dit middel is om extra preventieve bevoegdheid voor de politie te creëren. Dit zodat de politie doelgericht personen kan aanspreken, identificeren en fouilleren. Dit op grond van de aannemelijkheid dat personen over een wapen beschikken en al voordat daadwerkelijk sprake is van wanordelijkheden. Indien de AC morgen gebruik wil maken van dit middel wordt voorafgaand besluitvorming gevraagd. Burgemeester, akkoord?

  Het concept aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied treft u aan als bijlage. De gebiedsaanduiding moet nog worden aangepast conform bovenstaande.

   

  Verzonden: woensdag 1 juli 2020 17:14

  Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,

  Gelet op alle ontwikkelingen van vandaag (zie toelichting hieronder) is ons advies om morgenochtend van 08:00 uur tot 08:30 uur een digitale driehoek te beleggen. Petra heeft dit ook met Peter den Oudsten besproken en hij wil graag deelnemen aan deze driehoek. Dit naast de fysieke driehoek die al gepland staat voor morgenmiddag.

  Gevraagde beslissing:

  1. Kennis nemen van de uitkomsten van de gesprekken met de organisator van de demonstratie op 4 juli
  2. Instemmen met het inplannen van een extra digitale driehoek morgen om 08:00 uur waarin besloten wordt over het (al dan niet) verbieden van de aangekondigde demonstratie en de wijze van communicatie van dit besluit.
  3. Kennis nemen van de vervolgstappen en belangrijkste bespreekpunten in de driehoek van morgenmiddag

  Uitkomst gesprekken

  Eerder vandaag is een aantal van u geïnformeerd dat bereid is zijn demonstratie te verplaatsen naar een later moment. Vanmiddag is hij hier, vermoedelijk onder druk van zijn achterban, op terug gekomen. Hij volhard in een demonstratie op 4 juli, en geeft tevens aan zijn banden met Virus waanzin te hebben hersteld. Ook als de demonstratie wordt verboden zullen er volgens demonstranten naar de stad komen. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen van de dag:

  Vanochtend heeft een gesprek plaatsgevonden tussen (organisator) en gemeenten en politie. Het gesprek is opgebouwd zoals gisteren besproken in de driehoek. Tijdens het overleg heeft te kennen gegeven zijn demonstratie te willen uitstellen. Hij dacht zelf aan volgende week zaterdag. Afgesproken is begin volgende week in overleg te gaan over de wijze en het moment waarop de demonstratie alsnog kan plaatsvinden.

  Na afloop van het gesprek heeft een bericht op facebook geplaatst dat de demonstratie wordt geannuleerd. Dit heeft hij gedaan door het aangemaakte facebook event te cancelen. Ook heeft hij een  videoboodschap ingesproken. Hierin zegt hij ondermeer dat de veiligheid voorop staat en dat hij er daarom voor kiest de demonstratie te verplaatsen.

  Enkele uren na het gesprek heeft contact opgenomen met de politie en heeft daarbij aangegeven dat hij zich zorgen maakt dat (een gedeelte van) zijn achterban toch zal komen demonstreren. Naar aanleiding van zijn bericht heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de gemeente en politie. Tijdens dit gesprek heeft hij gezegd dat hij zijn demonstratie op 4 juli toch doorgang wil laten vinden. Hij wantrouwt de overheid en gelooft niet dat er daadwerkelijk vele relschoppers komen. Hij ziet hooligans als beschermers van de demonstratie en snap niet waarom dit een probleem is. Indien wordt besloten tot een verbod, zal een rechtsgang worden gemaakt aldus

  Ook staat op sociale media inmiddels informatie over een andere demonstratie door “Nederland in revolutie” die ook zaterdag in Utrecht zou moeten plaatsvinden (begin van de middag, CS). Hiervan is geen kennisgeving bij de gemeente bekend.

  2) Extra digitale driehoek morgen.

  Zoals gezegd is het advies om morgenochtend een extra driehoek te bellen om de huidige stand van zaken te bespreken. Belangrijkste besluit dat voorligt is of de aangekondigde demonstratie verboden wordt.

  Uit bovenstaande informatie kan worden geconcludeerd dat de organisator niet wil meewerken aan het afzien van zijn demonstratie (stap 1), of verplaatsing naar een andere datum (stap 2). Conform de lijn zoals gisteren besproken in de driehoek brengt ons dit tot de stap om te overwegen de demonstratie te verbieden.

  In afstemming tussen politie en gemeente is het advies om het besluit over het (al dan niet) verbieden van de demonstratie morgenochtend in de driehoek te nemen. Dit omdat er nu nog veel dynamiek is bij de organisator (en hij mogelijk nogmaals van standpunt verandert, als lijkt de kans hierop nu niet groot). Ook kan de politie de tussenliggende tijd gebruiken om de sentimenten te monitoren. Voor een rechtsgang is ook tijd indien morgenochtend wordt besloten. Tijdens de driehoek kan ook worden gesproken over de communicatiestrategie.

  3) bespreekpunten driehoek morgenmiddag

  Vandaag hebben meerdere overleggen plaatsgevonden ter voorbereiding op de demonstratie. Vanuit de gemeente is er contact met meerdere speelsteden om te inventariseren welke preventieve stappen mogelijk zijn om te voorkomen dat relschoppers naar Utrecht afreizen. Ook tussen arrondissementen en politie-eenheden is contact over dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan een uitgebreid (preventief en repressief) juridisch instrumentarium. U wordt hierover in de driehoek morgen nader geïnformeerd.

  Voorgesteld wordt morgenmiddag in de driehoek in ieder geval stil te staan bij:

  * Laatste informatiebeeld

  * Nut en noodzaak om (alsnog) een WOM-voorschrift op te leggen

  * Lijn van optreden tegen relschoppers en hooligans (inclusief bijbehorend instrumentarium)

  * Bespreken van scenario’s en (politie)optreden. (scenario’s zijn dinsdag niet besproken in de driehoek, en aangepast obv huidige

  informatie/reeds genomen beslissingen)

  * De politie-inzet op de dag zelf

  * De wijze van afstemming en besluitvorming op zaterdag

  Mocht u tevens over ander zaken willen spreken, dan horen we het graag en zullen we eea voorbereiden.