• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Grensgevangenen

  Het opsluiten van afgewezen vluchtelingen en illegalen is in Nederland onderdeel van
  het vreemdelingenbeleid. Vreemdelingendetentie wordt door de overheid als sluitstuk
  van het vreemdelingenbeleid gepresenteerd. Het repressieve beleid heeft intussen geleid
  tot 1500 cel len voor vluchtelingen en illegalen. Mensen die niets anders ondernomen
  hebben dan de ellende in eigen land te ontvluchten, worden maandenlang opgesloten.
  Het doel van dit opsluiten is officieel uitzetting naar het land van herkomst,
  maar meer dan de helft van de gedetineerden wordt uiteindelijk buiten de gevangenispoort
  op straat gezet. Illegaal (over)leven in Nederland is dan de enige optie. De muren
  worden hoger, maar wat men wil bereiken – de beheersing van de immigratie – I ijkt niet
  dichterbij te komen. Een oplossing voor de migratiegronden is al helemaal uit het zicht.
  Om de zoveel tijd halen de vreemdelingengevangenissen het nieuws: hongerstakingen,
  brandstichtingen, isolatiestraffen, opstanden. Vluchtelingen en illegalen ervaren de detentie
  als onrechtvaardig en de behandeling als slecht; men komt in verzet. Het antwoord
  hierop is altijd repressief. Vreemdelingendetentie staat op gespannen voet met
  mensenrechten.
  Het opsluiten van afgewezen vluchtelingen en illegalen is in Nederland onderdeel van
  het vreemdelingenbeleid. Vreemdelingendetentie wordt door de overheid als sluitstuk
  van het vreemdelingenbeleid gepresenteerd. Het repressieve beleid heeft intussen geleid
  tot 1500 cel len voor vluchtelingen en illegalen. Mensen die niets anders ondernomen
  hebben dan de ellende in eigen land te ontvluchten, worden maandenlang opgesloten.
  Het doel van dit opsluiten is officieel uitzetting naar het land van herkomst,
  maar meer dan de helft van de gedetineerden wordt uiteindelijk buiten de gevangenispoort
  op straat gezet. Illegaal (over)leven in Nederland is dan de enige optie. De muren
  worden hoger, maar wat men wil bereiken – de beheersing van de immigratie – I ijkt niet
  dichterbij te komen. Een oplossing voor de migratiegronden is al helemaal uit het zicht.
  Om de zoveel tijd halen de vreemdelingengevangenissen het nieuws: hongerstakingen,
  brandstichtingen, isolatiestraffen, opstanden. Vluchtelingen en illegalen ervaren de detentie
  als onrechtvaardig en de behandeling als slecht; men komt in verzet. Het antwoord
  hierop is altijd repressief. Vreemdelingendetentie staat op gespannen voet met
  mensenrechten.
  ‘Grensgevangenen’ wil opgesloten vluchtelingen en illegalen een gezicht geven en de
  onrechtvaardigheid van de opsluiting aantonen. De titel ‘Grensgevangenen’ duidt enerzijds
  op detentie als instrument om mensen buiten de grens te houden en anderzijds op
  de grenzen die de samenleving zichzelf oplegt.
  Een aantal groepen en individuen in Nederland bekommert zich over het lot van deze
  gedetineerden. Juristen, hulpverleners, kerken, wetenschappers en bezoekgroepen
  bekijken vreemdelingendetentie vanuit hun eigen discipline, vanuit hun eigen praktijk.
  De problemen zijn echter groot. Juridisch is er weinig kans van slagen want illegalen
  hebben immers geen rechten. Praktische hulpverlening zonder de kans op legalisatie
  biedt weinig perspectief. Pogingen druk uitte oefenen richting politiek leveren weinig op.
  In 1997 organiseerde het Autonoom Centrum een hoorzitting in politiek-cultureel centrum
  de Balie.in Amsterdam. Deskundigen die ieder op hun verschillende terreinen
  met vreemdeiingendetentie bezig zijn, kwamen bijeen en waren onder de indruk van
  de uitzichtloosheid en het onrecht.
  Met de hoorzitting werd een stap gezet, maar tot op heden is het niet gel ukt een brede
  discussie van de grond te krijgen over het vreemdelingenbeleid en de consequenties
  voor de samenleving. Dit boek is een aanzet in deze richting. Het gaat om het zoeken
  naar een perspectief: hoe om te gaan met de huidige ontwikkelingen en hoe hierin
  verantwoordelijkheid te nemen. Daartoe moeten een aantal belangrijke vragen beantwoord
  worden.
  In hoeverre spoort het resultaat van vreemdelingendetentie met het gestelde doel? En is
  het niet nodig de beheersing van migratie zelf ter discussie te stellen?
  8 Grensgevangenen
  Zijn mensenrechten van toepassing op vreemdelingendetentie? Bieden de internationale
  verdragen hierin perspectief?
  Is vreemdelingendetentie ten proof gevallen aan een eigen dynamiek of maakt de overheid
  nog steeds keuzes die berusten op een toekomstvisie?
  Wat zegt het opsluiten van vreemdelingen over de Nederlandse cultuur? Bouwen we
  met vreemdelingendetentie geen gevangenis in ons eigen denken?
  En tenslotte, grote delen van de samenleving zijn opgesloten in eigen dilemma’s. Hoe
  kan de discussie over migratie opengebroken worden?
  Om antwoord te geven op deze vragen is gekozen voor het belichten vanu it verschillende
  invalshoeken waardoor vreemdelingendetentie wordt geplaatst in een breed maatschappelijk
  perspectief. ‘Grensgevangenen’ bevat zowel een overzicht van de stand van
  zaken betreffende vreemdelingendetentie als een visie hoe de ontwikkelingen tegemoet
  te treden. Naast de door ons geschreven artikelen zijn er bijdragen van wetenschappers
  en juristen en er zijn persoonlijke verhalen van uitgeprocedeerden en illegalen
  die ons een spiegel voorhouden.
  De ‘vreenndeling’ en de ‘illegaal’ zijn negatieve begrippen die onderdeel uitmaken van
  de Nederlandse cultuur. Voor de leesbaarheid en bij gebrek aan alternatieven worden
  deze begrippen in het boek toch gebruikt.
  inleiding

  Grensgevangenen Autonoom Centrum 1998