• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Informatieverzoeken diverse demonstraties

  Justitie op justitie en veiligheid

  Sinds juni 2020 zat Buro Jansen & Janssen te wachten op alle informatie van de overheid over diverse demonstraties. Deze is nog steeds niet door de overheid vrijgegeven. In het artikel ‘Social Media knip en plakwerk van het volk versus politie spin van bromsnor en burgervaders‘ vroegen we daarom. Als er onduidelijkheid is, is het van belag dat documenten worden vrijgegeven. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, terwijl de Wet Openbaarheid van Bestuur in artikel 2 weldegelijk aangeeft dat de overheid actief stukken openbaar maakt om haar burgers te informeren.

  Aangezien dit nog niet gebeurd is, hebben wij over de onderstaande demonstraties alle documenten opgevraagd. Iedereen kan op basis van de openbaargemaakte stukken beoordelen wat er gebeurd is bij die demonstraties. In het algemeen is onze ervaring dat de tolerantiegrens bij de overheid met betrekking tot demonstraties en uitingen van vrijheid van meningsuiting gering is, zeker in de stad van vrede en recht, Den Haag. In onderzoek van Buro Jansen & Janssen uit 2006, Ruimte voor het Recht, Onderzoek naar het demonstratierecht in Den Haag in de periode 2000 – 2005, is minitieus opgetekend wat er gebeurd bij demonstraties en uitingen van meningen in Den Haag.

  Dit is geen vervolg onderzoek, dat zou omvangrijker moeten zijn en eigenlijk de periode van 2006 tot en met nu bestrijken. Probleem is vaak het verkrijgen van documenten, daartoe zijn ook wij afhankelijk van de overheid, die helaas niet transparant is.

  De demonstraties waarover documenten zijn opgevraagd:

  5 mei 2020 Den Haag (Malieveld)

  30 mei 2020 Den Haag (Malieveld)

  1 juni 2020 Amsterdam (Dam)(Black Lives Matter)

  2 juni 2020 Den Haag (Malieveld) (Black Lives Matter)

  3 juni 2020 Rotterdam (Erasmusbrug) (Black Lives Matter)

  14 juni 2020 Wageningen (Skatepark Noordwest)(Black Lives Matter)

  21 juni 2020 Den Haag (Malieveld)(Viruswaanzin)

  Verboden demonstratie 4 juli 2020 Utrecht (onder andere park Oog inAl)(Nederland in Opstand)

  Verboden demonstratie 4 juli 2020 Wageningen (centrum)(Vrijheidsstrijders, Voetbal Ultra)

  8 juli 2020 Wijster (afvalverwerkingsbedrijf Attero)

  22 juli 2020 Bilthoven (RIVM)(Boeren én Nederland in Opstand)

   

  Het onderstaande verzoek is verstuurd aan Politie Nederland, College van procureurs-generaal, diverse gemeenten en veiligheidsregio’s.

  Onderwerp: Informatieverzoek inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot demonstratie, protest (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) die op 5 mei 2020 op en rond het Malieveld in Den Haag plaats vond.

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot demonstratie, protest (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) die op 5 mei 2020 op en rond het Malieveld in Den Haag plaats vond.

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot demonstratie, protest (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) die op 5 mei 2020 op en rond het Malieveld in Den Haag plaats vond van u ontvangen.

  U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen-verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek. Er is met mij altijd te overleggen over mijn verzoeken.

  U kunt desgewenst de documenten elektronisch (in pdf of doc format) toesturen. Indien documenten bij een ander bestuursorgaan liggen ga ik ervan uit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

  Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn.

  Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Buro Jansen & Janssen