• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Een nieuwe wet

  Wat verandert er zoal? ,Bijzondere bevoegdheden, Cryptografie, Notificatie, Buitenland, Inzage, Klachtrecht

  16 juni 1994 is een dag die geschiedenis maakte in de wereld
  van de Nederlandse inlichtingendiensten. Die dag werd een
  barstje geschoten in de dikke muren van het bolwerk van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dankzij een uitspraak van de
  Raad van State werd het mogelijk om, onder voorwaarden,
  inzage te krijgen in gegevens die de BVD verzameld had. De
  uitspraak was gebaseerd op een uitspraak van het Europees
  Hof van de Rechten van de Mens uit 1993, die niet alleen
  zorgde voor de mogelijkheid tot inzage, maar ook eisen stelde
  aan de democratische controle op inlichtingendiensten en
  harde voorwaarden stelde aan het toepassen van speciale
  onderzoeksmethoden. Het was inlichtingendiensten hierdoor
  niet langer mogelijk om ongecontroleerd hun gang te gaan,
  zoals de praktijk tot op dat moment was.
  Nadat de eerste paniek enigszins wegge‘bd was, besloot de
  regering tot een korte periode van bezinning. Deze bezinning
  leidde uiteindelijk tot het besluit een nieuwe Wet op de
  Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (WIV) op te stellen. De eerste
  versie is op 7 februari 1998 naar de Tweede Kamer gestuurd
  om, na twee gewijzigde versies, in 2001 behandeld te worden.
  In 2002 ging ook de Eerste Kamer akkoord. En op 29 mei 2002
  trad de nieuwe wet in werking. De BVD werd die dag AIVD.
  De Nederlandse burger komt er in de WIV beroerd af. De
  uitspraak van de Raad van State, die negatief was voor de
  inlichtingendiensten, wordt in hun voordeel aangewend. De
  bijzondere bevoegdheden van de AIVD en de Militaire
  Inlichtingendienst (MID) (afuisteren, inbreken, infiltreren en
  dergelijke) worden zo ruim mogelijk gedefinieerd, terwijl de
  controle op de praktijken van de diensten op een bedroevend
  laag niveau blijft hangen. Verder is de burger nauwelijks in
  staat om zijn recht te halen tegen onrechtmatig handelen.

  Een nieuwe wet
  het volledige artikel in pdf