• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Europa

 • Politieklachten

 • Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8

  Zes jaar gelden, in de zomer van 2001, ontstonden in Genua tijdens de G8 hevige rellen. Op 20 juli 2001 werd een demonstrant, Carlo Giuliani, doodgeschoten door de Italiaanse politie en in de nacht van 21 op 22 juli werden 93 activisten in de Diaz school (Genua) tijdens orgie van geweld door de politie mishandeld. De Diaz school was een alternatief mediacentrum en fungeerde als slaapplek voor activisten. De politie gaf als reden voor de inval het feit dat ze vanuit de school bekogeld zouden zijn en dat er informatie was dat er molotov cocktails in de school aanwezig waren.

  http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/pics4a.htm en http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/reports.htm#eyewitness

  lees meer

  Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8

  Zes jaar gelden, in de zomer van 2001, ontstonden in Genua tijdens de G8 hevige rellen. Op 20 juli 2001 werd een demonstrant, Carlo Giuliani, doodgeschoten door de Italiaanse politie en in de nacht van 21 op 22 juli werden 93 activisten in de Diaz school (Genua) tijdens orgie van geweld door de politie mishandeld. De Diaz school was een alternatief mediacentrum en fungeerde als slaapplek voor activisten. De politie gaf als reden voor de inval het feit dat ze vanuit de school bekogeld zouden zijn en dat er informatie was dat er molotov cocktails in de school aanwezig waren.

  Europees veiligheidshandboek: kijk uit de G8 komt

  De Europese Unie integreert haar veiligheidsbeleid tot een uniform beleid voor evenementen van politieke, sociale, culturele en sportieve aard. Kort door de bocht komt het er op neer dat de EU al deze evenementen ziet als een mogelijk terroristisch doelwit. Daartoe worden de veiligheidshandboeken voor politieke bijeenkomsten zoals bijeenkomsten van de Europese Unie geïntegreerd met handboeken die betrekking hebben op grote sportevenementen als de Olympische Spelen in Griekenland en het voetbal-handboek. lees meer

  Door Buro Jansen & Janssen geselecteerd nieuws

  Wéér programma in VS dat persoonsgegevens opslaat
  NRC Handelsblad
  4 december 2006

  “Tot eind vorige week was het bestaan ervan niet bekend”, meldt Tom-Jan Meeuws. “De federale regering heeft zelf een maand geleden het bestaan van het ATS onthuld. Dat gebeurde in een nauwelijks opgemerkte formele actie op 2 november, toen het land zich concentreerde op de Congresverkiezingen vijf dagen later. Pas nadat er vorige week opnieuw aandacht was voor het programma, kwam de politiek alsnog in beweging.”

  Vreemd, want wie het artikel een beetjes doorleest merkt al snel dat de informatie die verzameld wordt, vooral de privacygevoelige reisinformatie bevat, waarover de VS en de EU toch al een hele tijd aan het onderhandelen waren. In een FAQ van de Europese Commissie werd op 12 maart 2003 uitgelegd welke gegevens aan de VS zouden worden doorgegeven. In mei 2004 werd een akkoord bereikt. De gegevens van de luchtvaartmaatschappijen moesten worden doorgegeven aan de Customs and Border Protection (CBP), hieronder valt weer het National Targeting Centre.
  Nadat het Europees Parlement een klacht had ingediend bij het Europese Hof van Justitie oordeelde dit Hof dat de doorgifte van passagiersgegevens illegaal was.

  lees meer

  Europol – VS en terrorisme bestrijding

  Europol wil graag ook meedoen in het veld van de terrorisme bestrijders. Daartoe is er kort na de aanslagen van 11 september 2001 een overeenkomst gesloten met de VS over de uitwisseling van informatie en inlichtingen met Amerikaanse diensten. Op 20 december 2002 is er op deze overeenkomst een aanvulling gekomen. In de aanvullende overeenkomst was opgenomen dat de samenwerking na twee jaar geëvalueerd diende te worden. Hier bij gevoegd is het evaluatie rapport. Uit het rapport valt op te maken dat de bilaterale samenwerking tussen diverse Europese landen waaronder Nederland en Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds veruit vaker worden gebruikt dan de contacten met Europol. Of dit werkelijk zo is echter weer de vraag want in het rapport wordt tevens vermeld dat de Amerikanen niet van alle diensten bijhouden wie met Europol contact hebben. Het kan dus best zo zijn dat Europol ondertussen via de Amerikaanse contacten een steeds grotere speler binnen terrorisme bestrijding is geworden.
  lees meer

  Europol ontwikkelingen

  Sinds enige tijd is het Europol Jaarverslag van 2005 uit. De toekomst van Europol is besproken op een informele ministeriële bijeenkomst die van 12 tot 14 januari 2006 in Oostenrijk plaats vond. Daarnaast vond er een High Level Conference on the Future of Europol plaats in Wenen van 23 tot 24 februari 2006. Europol wil zijn vleugels uitslaan zo blijkt zowel uit het jaarverslag als uit de concept council conclusies. Er ligt een voorstel om Europol een ‘volwaardig’ Europees agentschap te maken waardoor nationale parlementen geen zeggenschap meer hebben over de Europol Convention. Europol valt dan slechts onder de verantwoordelijkheid van de Council, hoewel er nog wel wordt gezegd dat er gekeken moet worden welke rol de lidstaten bij Europol kunnen spelen en tevens welke rol het Europees parlement speelt. Uit het jaarverslag is ook te concluderen dat het aantal medewerkers met 10% is toegenomen en dat Europol een steeds belangrijkere rol vervult bij informatie uitwisseling. Bij deze informatie uitwisseling wil Europol ook gaan uitwisselen met landen die het niet zo nauw nemen met de bescherming van persoonsgegevens.
  Concept council conclusies
  Toekomst verhaal Europol
  Europol jaarverslag 2005
  Wat gaat Europol doen tot en met 2007
  Hoeveel geld krijgen zij in vergelijking met 2005

  Gestraft zonder veroordeling

  De laatste jaren gaan tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tijdens internationale top-ontmoetingen. Ook bij de Eurotop, die van 14 tot 16 juni 2001 in het Zweedse Göteborg zou plaatsvinden, bereidden velen
  zich daarop voor. De Nederlander Maarten Blok was een van hen.

  Al voor het begin van de Eurotop, werd de school waarin hij overnachtte omsingeld door de politie en alle aanwezigen werden gearresteerd. Nadat Maarten twee dagen had vastgezeten, werd hij naar Nederland gevlogen en zonder aanklacht vrijgelaten. Enkele maanden later bleek dat Zweden Maartens uitlevering verzocht. Hij zou een agent met een stok op het hoofd hebben geslagen.

  Dit boekje is een verslag van de gebeurtenissen die hierop volgden. Het gaat over rechtszaken die Maarten voerde, acties die gevoerd werden, het proces in Zweden en de vrijspraak in september 2004. Naast een feitelijk relaas is het een verslag van de moeilijkheden die Maarten troffen, ook komen vrienden en familieleden aan het woord.

  Maartens verhaal is ook een voorbeeld van de gevaren die het nieuwe Europees uitleveringsverdrag met zich meebrengt. Het laat zien dat het hebben van een blindelings vertrouwen in de rechtspraak van andere landen
  een riskante zaak is.
  Voor Maarten is het uiteindelijk nog relatief goed afgelopen. Anderen zijn minder gelukkig. Wie de strijd echter aangaat heeft de kans misstanden
  boven tafel te krijgen en het recht alsnog te laten zegevieren.

  Auteur: Steungroep Maarten

  Uitgeverij: Baal produkties

  ISBN: 4294967295

  Prijs: 9.9

  Boekpresentatie, Gestraft zonder veroordeling

  Boekpresentatie ‘Gestraft zonder veroordeling – de uitlevering van Maarten Blok aan Zweden’

  Op vrijdag 23 september (precies een jaar nadat Maarten in Zweden werdvrijgesproken) vindt vanaf 16.00 uur de boekpresentatie van de uitgave‘Gestraft zonder veroordeling – de uitlevering van Maarten Blok’ plaats.Het boek, geschreven door Steungroep Maarten en uitgegeven doorBaalprodukties, wordt gepresenteerd in boekhandel Fort van Sjakoo,Jodenbreestraat 24 Amsterdam. Er zullen enkele sprekers zijn,filmvertoning, muziek en dj’s en natuurlijk een hapje en drankje.

  Van de achterflap:De laatste jaren gaan tienduizenden mensen de straat op om te demonstrerentijdens internationale top-ontmoetingen. Ook bij de Eurotop, die van 14tot 16 juni 2001 in het Zweedse Göteborg zou plaatsvinden, bereidden velenzich daarop voor. De Nederlander Maarten Blok was een van hen. Al voor hetbegin van de Eurotop, werd de school waarin hij overnachtte omsingeld doorde politie en alle aanwezigen werden gearresteerd. Nadat Maarten tweedagen had vastgezeten, werd hij naar Nederland gevlogen en zonderaanklacht vrijgelaten. Enkele maanden later bleek dat Zweden Maartensuitlevering verzocht. Hij zou een agent met een stok op het hoofd hebbengeslagen.

  Dit boekje is een verslag van de gebeurtenissen die hierop volgden. Hetgaat over rechtszaken die Maarten voerde, acties die gevoerd werden, hetproces in Zweden en de vrijspraak in september 2004. Naast een feitelijkrelaas is het een verslag van de moeilijkheden die Maarten troffen, ookkomen vrienden en familieleden aan het woord.

  Maartens verhaal is ook een voorbeeld van de gevaren die het nieuweEuropees uitleveringsverdrag met zich meebrengt. Het laat zien dat hethebben van een blindelings vertrouwen in de rechtspraak van andere landeneen riskante zaak is.Voor Maarten is het uiteindelijk nog relatief goed afgelopen. Anderen zijnminder gelukkig. Wie de strijd echter aangaat heeft de kans misstandenboven tafel te krijgen en het recht alsnog te laten zegevieren.

  Gestraft zonder veroordeling – de uitlevering van Maarten Blok aan Zweden

  Uitgeverij Baalprodukties, Sittard
  Isbn: 9075825293
  Prijs: 9,90 euro

  Voor meer info:
  Steungroep Maarten: 06-42356735 of info@steunmaarten.org
  Baalprodukties: 046-4524803

  Bestellen:
  Maak 11,46 euro (inclusief porto) over naar giro 603904 tnv Stichting Res Publica ovv ‘Maarten’
  Steun Maarten

  Fabels over antiterrorismebeleid van de Europese Unie

  De Volkskrant besteedde afgelopen week uitgebreid aandacht aan de uitspraak van het Constitutionele Hof in Duitsland, dat de toepassing van het Europese arrestatiebevel in Duitsland ongrondwettig verklaarde. Helaas werd het Europese arrestatiebevel opgevoerd als ‘kroonjuweel in het antiterrorismebeleid van de Unie’ en als ‘een van de belangrijkste instrumenten in de bestrijding van terrorisme en internationale misdaad’. Die voorstelling van zaken komt niet overeen met de werkelijkheid.

  lees meer

  Hoofdstukken Keizer in Lompen, politiesamenwerking

  ‘Keizer in lompen – politiesamenwerking in Europa’ is het verslag van een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie. Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame ontwikkeling van een Europees rechtssysteem.

  De volgende hoofdstukken staan online:
  De democratische spagaat, Controle op de JBZ-samenwerking

  Een ingewikkeld spelletje schaak, Internationale opsporing in de praktijk

  Advocaten op beenkappen, Controle op de internationale opsporing

  Even Limburg bellen, Pionieren in de grensregio

  Keizer in Lompen, Uitgeverij Papieren Tijger, prijs 24,90

  Uitgeverij Papieren Tijger

  Politieagenten aller landen…

  Ruimte voor nationaal strafrechtbeleid wordt kleiner
  De Europese Grondwet leidt ertoe dat Nederland minder speelruimte overhoudt voor het voeren van een eigen strafrechtbeleid. Burgers zullen sneller geconfronteerd worden met de strafrechtopvattingen van andere lidstaten. De rechten van verdachten zijn het kind van de rekening.

  Informatie over de justitieparagraaf in de Europese Grondwet

  Artikelen op de website van Jansen & Janssen

  Europese Grondwet zet strafrecht onder druk
  Jelle van Buuren

  Het vetorecht dat de Europese lidstaten hebben staat innige samenwerking op
  het terrein van de criminaliteitsbestrijding in de weg. Maar de Europese
  Grondwet is geen garantie dat dit beter wordt. Bovendien kan de Europese
  grondwet ten koste gaan van specifieke elementen in het Nederlandse
  strafrecht als abortus-, euthanasie- en drugsbeleid.

  Hangen aan de noodrem
  Jelle van Buuren

  Vormt de Europese Grondwet nu wel of niet een bedreiging voor het Nederlandse softdrugsbeleid? Absoluut niet, stellen de voorstanders van de grondwet. Nederland houdt het laatste woord bij het softdrugsbeleid, maar bijvoorbeeld ook bij het abortus- of euthanasiebeleid. Nauwkeurige lezing van de grondwet leert echter dat de risico’s toch aanzienlijk zijn.

  lees meer

  Maarten vast in Zweden

  Uit: Ravage #11 van 3 september 2004

  Justitie heeft Maarten Blok overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. De Haagse rechtbank wees onlangs een vordering tegen uitlevering van de hand. Maarten wordt er van beschuldigd tijdens de EU top van juni 2001 in Göteborg een agent met een stok op het hoofd te hebben geslagen.

  MAARTEN BLOK had begin augustus een kort geding aangespannen tegen het besluit van minister Donner van Justi­tie om uitlevering aan Zweden toe te staan. Maar de Haagse rechtbank is van mening dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen van de kant van de minister. Er zijn volgens de rechtbank geen of onvoldoende bewijzen voorhanden die aantonen dat Maarten in Zweden geen eerlijk proces zal krijgen.
  Ook dient het feit dat de Zweedse autoriteiten hem in eigen land voor het gerecht wil brengen en de zaak niet overdraagt aan Nederland gerespecteerd te worden, aldus de rechtbank. Nadat eerder al de Amsterdamse rechtbank en de Hoge Raad van mening waren dat uitlevering toegestaan is, waren Maartens juridische mogelijkheden opgedroogd.

  lees meer

  France, Germany and Spain to share access to databases

  Statewatch, juli 2004

  Work is underway to enable France. Germany, and Spain to give access to each other to their respective criminal record databases. Tests are expected to begin before 2004 is over, and systematic information exchanges on offenders between the three countries will start next year. A joint working group was established by the three countries at the start of 2003 to provide solutions for any technical or legal difficulties that this initiative may entail. Press statements by the French and Spanish justice ministries stressed that the working group is responsible for guaranteeing that these information exchanges are characterised bs a high level of security and confidentiality. and for developing a system that may be easily extended to other countries.

  lees meer

  Triest beeld van Europese politiesamenwerking

  Door Servaas van den Bosch

  Staatscourant 16 januari 2004

  ‘Uiterst gênant,’ zo oordelen journalisten Wil van der Schans en Jelle van Buuren in hun boek over de politiesamenwerking in Europa. Uit de vlot geschreven studie rijst een verontrustend beeld op over misplaatst vertrouwen, hartstochtelijk verdedigde koninkrijkjes en regelrechte onkunde. Keizer in lompen is een aanklacht.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>