• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Informatie over de justitieparagraaf in de Europese Grondwet

  Artikelen op de website van Jansen & Janssen

  Europese Grondwet zet strafrecht onder druk
  Jelle van Buuren

  Het vetorecht dat de Europese lidstaten hebben staat innige samenwerking op
  het terrein van de criminaliteitsbestrijding in de weg. Maar de Europese
  Grondwet is geen garantie dat dit beter wordt. Bovendien kan de Europese
  grondwet ten koste gaan van specifieke elementen in het Nederlandse
  strafrecht als abortus-, euthanasie- en drugsbeleid.

  Hangen aan de noodrem
  Jelle van Buuren

  Vormt de Europese Grondwet nu wel of niet een bedreiging voor het Nederlandse softdrugsbeleid? Absoluut niet, stellen de voorstanders van de grondwet. Nederland houdt het laatste woord bij het softdrugsbeleid, maar bijvoorbeeld ook bij het abortus- of euthanasiebeleid. Nauwkeurige lezing van de grondwet leert echter dat de risico’s toch aanzienlijk zijn.

  De Europese Grondwet
  Wil van der Schans

  Als de Europese Grondwet wordt aangenomen verandert op het terrein van politie – en justitiesamenwerking er behoorlijk veel in de besluitvorming binnen de Europese Unie. Momenteel geldt op dit terrein een vetorecht voor de lidstaten. Bij belangrijke besluiten kan Nederland op deze manier de voet aardig dwars zetten. Na aanname van de Europese Grondwet verliezen de lidstaten hun vetorecht en worden beslissingen bij meerderheid genomen.

  Politieagenten aller landen…
  Jelle van Buuren

  Ruimte voor nationaal strafrechtbeleid wordt kleiner
  De Europese Grondwet leidt ertoe dat Nederland minder speelruimte overhoudt voor het voeren van een eigen strafrechtbeleid. Burgers zullen sneller geconfronteerd worden met de strafrechtopvattingen van andere lidstaten. De rechten van verdachten zijn het kind van de rekening.

  Keizer in Lompen, politiesamenwerking in Europa
  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  ‘Keizer in lompen – politiesamenwerking in Europa’ is het verslag van een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie. Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame ontwikkeling van een Europees rechtssysteem. Een aantal hoofdstukken staan online

  Links naar informatie over de justitieparagraaf

  Statewatch
  A unique series of annotated texts of the proposed EU Constitution have been prepared for Statewatch by Professor Steve Peers, University of Essex. Each of the text is annotated to compare the current Treaties, practice and case law to the proposed Constitution – and in the case of decision-making the present division of powers to those proposed (including new powers).

   

  ‘Hof grote winnaar in de Grondwet’
  nrc.nl
  In de Europese Grondwet wordt de positie van het Europese Hof van Justitie sterker. Maar ‘Luxemburg’ dreigt om te komen in het werk; dat gaat ten koste van de burger in Europa.

  Europa (Justitiële verkenningen 2004/6)
  Special van Justitiële Verkenningen

  1. B.R. Limonard en M. Sie Dhian Ho: Een grondwet voor Europa;een beoordeling op hoofdpunten
  2. O. Holman: De uitbreiding van de Europese Unie in historisch perspectief
  3. G.J.N. Bruinsma: Misdaaddreigingen uit de nieuwe lidstaten van de EU
  4. A.M.C. Boerwinkel en P.M.M. van der Grinten: Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen
  5. A. Smeulders: Het Europese Aanhoudingsbevel; consequenties voor de rechtspraktijk en mensenrechtelijke aspecten
  6. H. Battjes: Het Europese asielrecht
  7. P. de Hert: Het einde van de Europese rechtshulp;de geboorte van een Europese horizontale strafprocesruimte
  8. P. de Hert en Th. de Roos: De positie van Nederland in het Europees strafrechtelijk landschap