• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Hoofdstukken Keizer in Lompen, politiesamenwerking

  ‘Keizer in lompen – politiesamenwerking in Europa’ is het verslag van een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie. Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame ontwikkeling van een Europees rechtssysteem.

  De volgende hoofdstukken staan online:
  De democratische spagaat, Controle op de JBZ-samenwerking

  Een ingewikkeld spelletje schaak, Internationale opsporing in de praktijk

  Advocaten op beenkappen, Controle op de internationale opsporing

  Even Limburg bellen, Pionieren in de grensregio

  Keizer in Lompen, Uitgeverij Papieren Tijger, prijs 24,90

  Uitgeverij Papieren Tijger

  Triest beeld van Europese politiesamenwerking

  Door Servaas van den Bosch

  Staatscourant 16 januari 2004

  ‘Uiterst gênant,’ zo oordelen journalisten Wil van der Schans en Jelle van Buuren in hun boek over de politiesamenwerking in Europa. Uit de vlot geschreven studie rijst een verontrustend beeld op over misplaatst vertrouwen, hartstochtelijk verdedigde koninkrijkjes en regelrechte onkunde. Keizer in lompen is een aanklacht.

  lees meer

  Keizer in lompen, Politiesamenwerking in Europa

  ‘Keizer in lompen – politiesamenwerking in Europa’ is het verslag van een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie. Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame ontwikkeling van een Europees rechtssysteem.

  lees meer

  De democratische spagaat

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  Controle op de JBZ-samenwerking
  In het vorige hoofdstuk zagen we hoe moeizaam de besluitvorming over het Europees politie- en justitiebeleid plaatsvindt. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de demo¬cratische controle op dat beleid? Heeft het Nederlandse parlement nog iets te zeggen over de Europese politiesamenwerking? En waarom is er zo weinig maatschappelij¬ke discussie? lees meer

  Keizer in lompen

  Politiesamenwerking in Europa

  Dossier Europa 2

  Wil van der Schans & Jelle van Buuren

  Dit boek kwam mede tot stand dankzij een subsidie van het Fonds voor Bijzondere
  Journalistieke Projecten

  Hoofdstuk 8: Advocaten op beenkappen

  Europese politiesamenwerking

  Keizer in lompen, Politiesamenwerking in Europa
  Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  ISBN 90 6728 126 3
  Uitgeverij Papieren Tijger

  Voorpublicaties
  Recensies en radio
  Keizer in lompen politiesamenwerking in Europa is het verslag van een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie. Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame ontwikkeling van een Europees rechtssysteem.

  lees meer

  Voorpublicaties Keizer in lompen

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  ISBN 90 6728 126 3
  Uitgeverij Papieren Tijger

  Voorpublicaties

  De rafelranden van Donners ‘wereldrechtsstaat’
  uit Wordt Vervolgd, Amnesty International
  december 2003

  Blinde vlek
  Den Haag vergeet de alledaagse politiesamenwerking aan de grens
  uit Binnenlands Bestuur
  26 november 2003

  Een ingewikkeld spelletje schaak
  Samenwerking in de Europese opsporing
  uit Recherchemagazine
  december 2003

  Recensies Keizer in lompen

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  ISBN 90 6728 126 3
  Uitgeverij Papieren Tijger

  Recensies & radio-optreden

  De andere wereld van zondagmorgen
  Ikon
  21 december 2003
  beluister direct het interview

  Triest beeld van Europese politiesamenwerking
  Staatscourant 16 januari 2004
  Door Servaas van den Bosch

  ‘Uiterst gênant,’ zo oordelen journalisten Wil van der Schans en Jelle van Buuren in hun boek over de politiesamenwerking in Europa. Uit de vlot geschreven studie rijst een verontrustend beeld op over misplaatst vertrouwen, hartstochtelijk verdedigde koninkrijkjes en regelrechte onkunde. Keizer in lompen is een aanklacht.

   

  lees meer

  Donner

  Stenografisch verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Dinsdag 20 januari 2004

  19.00 uur

  (…..)

  De heer De Wit (SP): Op 19 december heb ik Kamervragen gesteld. (………) Voorzitter. Europol is heel vaak ter sprake geweest. Recent is er een boek over Europol verschenen met de titel: de keizer in lompen. Dat boek gaat over de samenwerking binnen Europa. Heeft de minister al kennis genomen van de inhoud van dit boek? Daarin wordt geen florissant beeld geschetst van de samenwerking en evenmin van Europol. (…….)

  Minister Donner: Voorzitter. Ik moet nog op twee opmerkingen van de heer De Wit over de samenwerking in Europol reageren. Hij sprak over de keizer in lompen. Ik heb vanochtend met minister Dekker een overeenkomst ondertekend die de nieuwbouw van het Europolgebouw betreft, zodat er sprake is van aankleding. De inhoud van het boek waarover de heer De Wit sprak, ken ik niet, maar de inzet van het Nederlandse voorzitterschap zal zijn om met name de samenwerking beter gestalte te geven. Wij willen ons op praktische aspecten richten en nagaan waar zich bij de samenwerking de beperkingen en obstakels voordoen. (….)

  (……)

  Voor het volledige verslag zie:

  http://www.tweede-kamer.nl/images/22_29898.doc

  Eigen Inlichtingen Eerst

  Europese spionage

  door Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  De Groene Amsterdammer, nr 13 , 27 – 3 – 2004

   

  Na de aanslagen in Madrid klinkt alom de roep om een gezamenlijke Europese aanpak van de terreurbestrijding. Diezelfde roep klonk na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Een indrukwekkende serie maatregelen en actieplannen werd gelanceerd, maar die blijken in praktijk weinig effect te hebben gesorteerd. Waarom lukt het de Europese Unie toch zo slecht om politie- en inlichtingendiensten te laten samenwerken?

  lees meer

  De rafelranden van Donners wereldrechtsstaat

  uit Wordt Vervolgd, Amnesty International
  december 2003

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

   

  Criminaliteit internationaliseert in een hoog tempo. Waar politie en justitie nog steeds gebonden zijn aan nationale regels en grenzen, opereren criminele organisaties in flexibele netwerken die zich weinig aantrekken van zoiets oubolligs als landsgrenzen of nationaliteit. In reactie daarop zoeken de autoriteiten steeds meer de internationale samenwerking. Bij de internationale opsporing zijn de rechten van verdachten echter nogal eens het ondergeschoven kindje.

  lees meer

  Eigen inlichtingen eerst

  Na de aanslagen in Madrid klinkt alom de roep om een gezamenlijke Europese aanpak van de terreurbestrijding. Diezelfde roep klonk na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Een indrukwekkende serie maatregelen en actieplannen werd gelanceerd, maar die blijken in praktijk weinig effect te hebben gesorteerd. Waarom lukt het de Europese Unie toch zo slecht om politie- en inlichtingendiensten te laten samenwerken? lees meer

  Blinde Vlek

  Den Haag vergeet de alledaagse politiesamenwerking aan de grens

  uit Binnenlands Bestuur
  26 november 2003

  In Limburg pioniert de politie volop met grensoverschrijdende politiesamenwerking. Dat moet ook wel, gezien de geografische ligging. Voor alledaagse obstakels worden pragmatische oplossingen gezocht. Maar daarbij stuit de politie vaak op de onnavolgbare logica van de Haagse bureaucratie. In Limburg moeten we wel Europees denken, anders overleven we niet.

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  lees meer

  Een ingewikkeld spelletje schaak

  Samenwerking in de Europese opsporing

  uit Recherchemagazine
  december 2003

  Criminaliteit internationaliseert in een rap tempo. De ministers van Justitie van de lidstaten van de Europese Unie proberen als antwoord de Europese politie- en justitiesamenwerking vlot te trekken. Daarbij concentreren ze zich vooral op ingewikkelde trajecten om de wetgeving te harmoniseren. Het is echter maar helemaal de vraag of op dat gebied de oplossingen liggen.

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  lees meer

  Boeven en buitenlui

  Zin en onzin van Europese politiesamenwerking

  door Eveline Lubbers

  Uit: Ravage #2 van 6 februari 2004

  Terwijl de politiek in Brussel vanachter het bureau de Europese politie- en justitiesamenwerking vorm probeert te geven, verrichten politieteams dag in dag uit internationale opsporingsonderzoeken. Besluitvorming of niet, de internationale politiesamenwerking gaat gewoon door.

  lees meer