• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Wetten en regels

  Wat mag er officieel?

  Bestaande Wetgeving

  Artikel 13 Grondwet
  Artikel 139c in het Wetboek van Strafrecht
  Wetboek van Strafvordering

  Nieuwe Wetgeving

  Artikel 13 Grondwet
  Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden
  Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
  De Wet computercriminaliteit
  Conclusie lees meer

  Afluisteren over de grenzen

  Bericht uit de achterkamers

  ILETS
  De benadering van de telecommunicatieindustrie
  Samenwerking en afstemming
  Internet en encryptie
  Problemen bij grensoverschrijdend aftappen
  De bestrijding van high-tech criminaliteit lees meer

  Afluisteren in Nederland.

  De Politie
  De Regionale Tactische Recherche
  De Interregionale Kernteams
  De Criminele Inlichtingendienst
  De Regionale Inlichtingendienst
  De Dienst Technische en Operationele Ondersteuning
  De Observatie Teams
  Methoden & Technieken
  Infiltranten
  Hoorn van de haak
  Van terrasjes ..
  … tot woningen.
  De toekomst
  Het BZK team in Limburg
  Buitenlandse diensten in Nederland
  De Binnenlandse Veiligheidsdienst
  De Militaire Inlichtingen Dienst
  Het Technisch Informatie Verwerkingscentrum
  Economische spionage
  Bedrijfsspionage
  De Particuliere Recherchebureaus lees meer

  Niet Alleen de Muren Hebben Oren

  Eerder schreef Jansen en Janssen een artikel over de voorstellen om artikel 13 van de Grondwet (het brief- en telefoongeheim) te wijzigen. Daarmee zou het voor politie en inlichtingendiensten eenvoudiger worden om het briefgeheim te schenden en zou e-mail net zo openbaar worden als een ansichtkaart.
  Over deze voorstellen ontstond in de media, in de politiek en in de juridische vakpers zoveel commotie dat de Ministers Sorgdrager en Dijkstal zich genoodzaakt zagen een aanvullende nota uit te brengen. De gevolgen van deze nota worden hieronder besproken.
  Inmiddels gaan de ontwikkelingen echter al weer een stap verder. Zonder dat de grondwetswijziging nog maar door de Tweede Kamer is, is de eerste wet die gebruikt maakt van deze komende wijziging al naar de Kamer gestuurd: De Wet Computercriminaliteit 2. Verder wordt op korte termijn de nieuwe Wet op de Telecommunicatie behandeld. Ook op de gevolgen van deze twee wetsvoorstellen zullen we in het kort ingaan.

  lees meer

  Niet Alleen de Muren Hebben Oren

  Eerder schreef Jansen en Janssen een artikel over de voorstellen om artikel 13 van de Grondwet (het brief- en telefoongeheim) te wijzigen. Daarmee zou het voor politie en inlichtingendiensten eenvoudiger worden om het briefgeheim te schenden en zou e-mail net zo openbaar worden als een ansichtkaart.
  Over deze voorstellen ontstond in de media, in de politiek en in de juridische vakpers zoveel commotie dat de Ministers Sorgdrager en Dijkstal zich genoodzaakt zagen een aanvullende nota uit te brengen. De gevolgen van deze nota worden hieronder besproken. lees meer

  Aanscherping Briefgeheim

  Het faxen van een persverklaring, e-mailen van een discussiestuk of pagen van een alarm worden langzaam maar zeker gemeengoed. Met de toename van elektronische communicatie raken steeds meer mensen overtuigd van de voordelen ervan. Maar ook de nadelen zijn evident. Een van de belangrijkere nadelen is de eenvoudige toegang die buitenstaanders tot deze media hebben, en dan met name politie en veiligheidsdiensten. Met de toegenomen technische mogelijkheden om af te luisteren zou je verwachten dat er strengere wetten komen om je te beschermen tegen ongewenste luistervinken. Niks is echter minder waar.
  Op dit moment worden er aan twee nieuwe wetten gewerkt. De ene moet het brief- en communicatiegeheim indammen en een tweede moet het coderen van berichten gaan verbieden.

  lees meer

  Aanscherping Briefgeheim

  Het faxen van een persverklaring, e-mailen van een discussiestuk of pagen van een alarm worden langzaam maar zeker gemeengoed. Met de toename van elektronische communicatie raken steeds meer mensen overtuigd van de voordelen ervan. Maar ook de nadelen zijn evident. Een van de belangrijkere nadelen is de eenvoudige toegang die buitenstaanders tot deze media hebben, en dan met name politie en veiligheidsdiensten. Met de toegenomen technische mogelijkheden om af te luisteren zou je verwachten dat er strengere wetten komen om je te beschermen tegen ongewenste luistervinken. Niks is echter minder waar. lees meer

  Wie luisteren af in Nederland?

  In dit artikel zullen we de meest getrainde afluisteraars in Nederland nader bekijken. Naast de bedrijfsspionnen is dat natuurlijk de overheid. Iemand die ‘foute’ denkbeelden of activiteiten heeft of ‘foute’ mensen kent, loopt de grootste kans om door hen afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan ‘fout’ crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg ‘politiek anders georiënteerd’ betekenen. lees meer

  Afluisterwetgeving in Nederland

  Artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt het opzettelijk afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel, zonder toestemming van één van de deelnemers aan dat gesprek. Dat geldt zowel voor gesprekken binnen- en buitenshuis als voor communicatie over de telefoon.
  De bevoegdheid tot afluisteren is geregeld bij wijze van uitzondering op dit verbod. De politie mag een gesprek dat gevoerd wordt in een ‘woning, besloten lokaal of erf’ of in openbare ruimtes niet afluisteren of opnemen. Concreet betekent dit dat de politie (nog) niet met richtmicrofoons en verstopte microfoontjes rond huizen mag werken, tenzij dus één van de deelnemers aan het gesprek daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij infiltratie en pseudokoop. lees meer